21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba je svetlom duše, pravým poznaním Boha, prostredníčkou medzi Bohom a ľuďmi. Duch, modlitbou povznesený až do neba, objíma Pána v nevýslovnom šťastí... Chce, aby sa splnili jeho vlastné túžby, no dostáva lepšie dary, ako je celý viditeľný svet.

~Pseudo-Chryzostom~

10.08.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1053 reakcie0
(Share 245 0)


Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

Homília

      V Starom zákone čítame o známej svätyni v Šíle, kde ľudia radi putovali, aby sa modlili a prinášali obety. Správcom tejto svätyne bol kňaz Héli. Do tejto svätyne priviedli rodičia Elkána a Anna svojho syna Samuela. Bol to vymodlený syn a preto podľa svojho sľubu ho dali do služieb tejto svätyne. Samuel bol mladý, nevyznal sa v duchovných veciach, ale Héli mu bol dobrým duchovným vodcom, ktorý mu pomohol lepšie spoznať Božiu vôľu.
      Stalo sa, že v noci Samuel trikrát počul Boží hlas. Samuel to považoval volanie za služobníka. A povedal Bohu svoje áno a stal sa jeho spoľahlivým prorokom v Izraeli.
      Aj my máme dostatok svätýň, ktoré navštevujeme, aby sme sa v nich modlili a prinášali obety. Boh nás predovšetkým volá, aby sme plnili jeho svätú vôľu. Hľadáme ju? Prišli sme aj dnes na túto sv. liturgiu s očakávaním počuť, čo nám hovorí Boh vo svojom slove?
      Dnešné Božie slovo hovorí o úžasnom zážitku apoštolov. Videli premeneného Pána. Na vrchu sa na chvíľku zjavila okolo Ježiša žiara a sláva neba. „Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo“ (Mt 17, 2). Zvláštnosť a nadprirodzenosť tejto chvíle zdôraznila prítomnosť Mojžiša a Eliáša. Musel to byť nádherný okamih, pretože apoštolom sa nechcelo odísť. Preto Peter z dojatia hovorí: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4).
      Tento nádherný okamih však pominul. Spasiteľ akoby na chvíľu odložil svoju ľudskú všednosť, aby ho apoštoli mohli vidieť aj inak, aby mohli zazrieť jeho Božskú slávu. Dal im poznať a apoštoli potom dlho žili z tohto zážitku. Sám apoštol Peter, keď neskoršie písal svoj Druhý list máloázijským cirkvám svedčí, že nezvestoval im nejaké vymyslené bájky, ale oboznámil ich s Božou mocou a velebou, ktorej sami boli svedkom.
      Takto sa Kristus aj nám dáva poznať, ale či sa nájde niekto z nás, kto by zažil v živote okamih, keď mohol povedať: Tu bol teraz Boh?!, alebo: Tu zasiahol Boh?!
      Apoštoli vyšli na vysoký vrch, aby Boha videli v Božej sláve a kráse. Nečudo, že tento zážitok hlboko poznačil ich život.
      Na stretnutí mládeže v Juskovej Voli, a potom aj v Bystrej, mladí často hovorili: Otče, je nám tu tak dobre? Prečo sa tu tak dokážeme pekne modliť?... To preto, že obrazne povedané, vyšli na vrch, vzdialili sa na chvíľu na osamelé miesto, kde ich nič zo sveta nebude vyrušovať. A len ten zažil tam čosi krásneho, kto sa naozaj vzdialil na chvíľu zo sveta a len ten si odnesie niečo pekného do života. Preto väčšina chcela tam ešte trochu zostať – ako apoštoli na vrchu, lebo im tam bolo dobre.
      Čím väčší je zhon v živote, tým viac sa treba na chvíľku vzdialiť z tohto sveta a byť s Bohom. Len tieto chvíle nám dodajú silu, odvahu, ale aj usmernenie, aby sme žili ako skutočné Božie deti a poznali Božiu vôľu a plnili ju všade tam, kde nás postavil Boh.

12.06.2003 | Čítanosť(3553)
Mt 17, 14-21
12.06.2003 | Čítanosť(3403)
Mt 17, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(3178)
Mt 17, 22-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet