23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Takto si predstavujem Božiu spravodlivosť. Moja cesta je samá dôvera a láska. Nechápem ľudí, ktorí sa boja takého súcitného priateľa.

~sv. Terezka ~

10.08.2005 - Miron
čítanosť1109 reakcie0
(Share 270 0)


Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

Homília

AI      Ak pozorne skúmame konanie človeka, môžeme dôjsť k mnohým zaujímavým uzáverom. Zoberme si len tak túžbu človeka po zážitkoch. Túžba po nových zážitkoch ženie človeka do divadla, kina či pred televíznu obrazovku. Túžba po zážitkoch ženie človeka spoznávať cudzie krajiny, túžba po zážitkoch vedie človeka k pestovaniu nebezpečných športových disciplín ako je napríklad skákanie z mosta alebo vysokého stožiara za pomoci gumeného lana. Za tým všetkým môžeme nájsť túžbu ľudskej duše po tom najväčšom a trvalom zážitku, ktorým je večné spočinutie v Bohu.
KE      Dnešný sviatok je pre nás pozvaním k ceste, ktorá vedie k naplneniu tejto túžby ľudskej duše.
DI      Pre apoštolov Petra, Jakuba a Jána to musel byť úžasný zážitok vidieť svojho Majstra v jeho nebeskej sláve. Ich duševne rozpoloženie vyjadruje Peter, keď za všetkých hovorí: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ No tento zážitok večnosti ešte nemal byť trvalý. Bol Božím darom pre posilnenie apoštolov. Veď čoskoro sa mali stať svedkami Kristovho odsúdenia, zhanobenia a umučenia. Kristovo premenenie spolu s Božím zjavením: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho“ (Mt 17, 5) malo apoštolov posilniť pre dni, ktoré mali prísť.
PAR      Možno tak trochu závidíme apoštolom, že sa im dostalo tak nádherného posilnenia. Boh však prichádza i k nám v tisícich situáciách, kedy chce odhaliť svoju prítomnosť medzi nami, aby nás posilnil. Sme vnímaví pre tieto dary Božej lásky?
      Známy katolícky pedagóg profesor Klerens Tillmann povedal takéto podobenstvo:
      Keď chceš vidieť v lese krásneho jeleňa, nesmieš sa preháňať na motorke krížom-krážom po cestičkách a chodníkoch lesa. Takým spôsobom neuvidíš v lese jeleňa. Ale musíš prísť ticho, musíš pokojne čakať, a to na tom mieste, ktoré ti poradí skúsený horár. Na tom mieste musíš takmer bez pohybu s bdejúcou pozornosťou čakať. Môže sa stať, že napriek všetkému tvojmu tichu a napriek trpezlivému čakaniu nič neuvidíš. Musíš si jednoducho uvedomiť, že ty nemáš moc rozkázať jeleňom, aby sa ti ukázali. Ale dakedy sa ti predsa podarí uvidieť jeleňa, keď splníš podmienky, za ktorých sa dá lesná zver najskôr vidieť. A tak aj ten, kto chce nájsť Boha, musí sa na hľadanie prispôsobiť a musí vedieť, že nie je v našej moci donútiť Boha, aby sa nám na náš povel predstavil a aby nám povedal: Prosím, ponížene, tu som, jestvujem, existujem. Chvíle ticha sú prvou podmienkou, aby nám Boh mohol darovať zážitok svojej obšťastňujúcej prítomnosti. (VRABLEC, J.: V službe Slova A. Rím : SÚSCM, 1990, s. 259.)
MY      Ak sa s úprimnosťou a s čistotou srdca vinieme k nášmu Spasiteľovi a „počúvame ho“, ak máme skutočnú a silnú túžbu po nebi, potom budeme nie zriedka obdarovaní zážitkom Božej prítomnosti. Pri pohľade na drobnučký kvietok či nádhernú panorámu hôr, pri spoznaní rôznosti foriem života, ktoré nás obklopujú, pri zakúsení nádhery liturgie či vyslovení vzdychu chvály môžeme objaviť Božiu prítomnosť. Je to zážitok celkom osobný a neočakávaný. Je to drobnučká záloha na ten ohromujúci a nikdy nekončiaci zážitok, ktorý nás očakáva v nebeskom kráľovstve.
ADE      Ak sme vnímaví pre Božie veci, tak potom každý deň je plný rôznych „premenení“, skrze ktoré môžeme vnímať prítomnosť nášho Boha, ktorý nás chce povzbudiť, posilniť a usmerniť k nášmu konečnému cieľu – nebu. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3527)
Mt 17, 14-21
12.06.2003 | Čítanosť(3381)
Mt 17, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(3155)
Mt 17, 22-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet