26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Povolanie je osobné a jedinečné. Je to však povolanie na spoločenstvo. Tí, čo nasledujú Ježiša a náležia mu, patria k sebe.

~KLAUS HEMMERLE~

10.08.2005 - Miron
čítanosť902 reakcie0
(Share 191 0)


Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

Homília

AI      Keď som uvažoval nad textom dnešného evanjelia, vynorila sa mi spomienka z detstva. Išlo o scénu zo starého filmu. Bohatý sedliak kľačal pod veľkým krížom v izbe a modlil sa. Tu k nemu pristúpil nejaký človek a úpenlivo ho o niečo prosil. Sedliak nepovedal ani slovo, len ho s lakťom surovo odstrčil. Možno, že nemilosrdnosť tohto sedliaka spôsobila, že sa táto scéna vryla do mojej detskej mysle.
KE      Bolo by veľmi dobre, keby sa nám rovnako hlboko vrylo do mysle dnešné podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Zaiste by sme si potom počínali obozretnejšie a múdrejšie v tých najrozličnejších situáciách života.
DI      Podobenstvo je veľmi jednoduché. Na jednej strane stojí milosrdný Boh. Veľkosť viny sa meria podľa dôstojnosti urazenej osoby a Boh má nekonečne veľkú dôstojnosť. Ťažký hriech je nekonečne veľkou vinou, ale Boh odpúšťa milosrdne všetko. Na druhej strane stojí človek proti človeku, ktorý sa previnil pomerne malou vinou akejsi ľudskej urážky. Vyčíslenie dlhu chce iba prehĺbiť kontrast medzi veľkosťou viny, ktorú Boh veľkodušne odpúšťa a viny človeka voči človeku, kde takéto veľkodušné odpúšťanie chýba.
      Kto vo viere chápe, ako je k nemu Boh milosrdný a napriek tomu je „tvrdý“ voči blížnemu, musí počítať pri Poslednom súde s tvrdým Božím súdom: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca svojmu bratovi.“
PAR      Môže sa však stať, že napriek pochopeniu tohto podobenstva nemôžeme akosi prekonať v sebe bariéru, ktorá nám bráni k veľkodušnému odpusteniu, k milosrdenstvu. Ako teda prekonať túto bariéru?
      V prvom rade posilnením svojho duchovného života. Je len ťažko si predstaviť, že duchovný život spočívajúci len z tradičnej modlitby ráno a večer a liturgie v nedeľu a vo sviatok nám dá potrebnú akceleráciu k veľkodušnému odpúšťaniu. Ak pod duchovným životom rozumieme osobný vzťah k Bohu, tak to musí byť vzťah aktívny, vzťah neustálej komunikácie a plný lásky. Takýto vzťah spôsobuje, že človek je vnímavejší na Božie slovo a ochotnejší plniť spoznanú Božiu vôľu, lebo vidí, aké veľké dobro z toho pre neho plynie.
      V druhom rade je potrebné pestovať pokoru. Milosrdenstvo nemôže existovať bez pokory. Pýcha totiž zatvrdzuje srdce človeka, oslepuje jeho oči a zapcháva uši. Pýcha nedovoľuje spoznať čas milosrdenstva.
      A tak, ak sa budeme usilovať o posilnenie duchovného života a o pestovanie pokory, odbúrame bariéry, ktoré nám bránia k prejavu milosrdenstva voči našim blížnym.
MY      Jeden mních sedel na brehu rieky a rozjímal. Zrazu zbadal škorpióna, ako padol do vody a zúfalo bojoval, aby sa udržal na hladine a prežil.
      Mních sa nad ním zľutoval, ponoril ruku do vody, chytil ho a položil na breh. Škorpión sa prudko zvrtol a bolestne ho pichol.
      Mních sa pustil znovu do rozjímania a keď otvoril oči, videl, že škorpión zasa padol do vody a zachraňoval sa zo všetkých síl. Mních ho znova vytiahol a škorpión opäť svojho záchrancu pichol, že až od bolesti vykríkol.
      To isté sa stalo tretí raz. Mníchovi vyhŕkli slzy. Roľník, ktorý to všetko videl, povedal: „Prečo stále pomáhaš tomu biednemu tvorovi, ktorý ti namiesto poďakovania spôsobuje takú bolesť?“
      „Lebo obaja konáme podľa svojej prirodzenosti,“ odpovedal mních. „Škorpión je na to, aby pichal, a ja na to, aby som bol milosrdný.“
ADE      V akej miere sme milosrdní, v takej miere smieme dúfať v Božie milosrdenstvo.

20.08.2003 | Čítanosť(2397)
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35
17.04.2010 | Čítanosť(2217)
Téma: Mt 18, 7
12.06.2003 | Čítanosť(3428)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2914)
Mt 18, 23-35
12.06.2003 | Čítanosť(2735)
Mt 18, 12-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet