26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.”

~MAHÁTHMA GÁNDHÍ~

09.07.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2441 reakcie0
(Share 428 1)


Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

Homília

      Taliansky spisovateľ G. Papini, ktorý žil v polovici minulého storočia, je osobitným zjavom talianskej literatúry. Svoju mladosť prežil v nevere a v nenávisti voči Bohu a jeho Cirkvi.
      Jeho otec bol ateista. Keď chodil do školy, na žiadosť otca sa nemohol zúčastňovať na vyučovaní náboženstva. A tak, kým jeho spolužiaci sa učili náboženstvo, on musel čakať na chodbe. Raz neodolal a počúval pod dverami, čo sa tam hovorí, keď jeho otec nechce, aby to počul. Katechéta práve hovoril o štvrtom Božom prikázaní: Cti otca svojho i matku svoju.. Už vtedy sa mladý Giovanni zamýšľal: Prečo môj otec nechce, aby som sa učil, ako si ho mám ctiť a milovať.
      Po dlhom a nepokojnom živote sa obrátil, padol na kolená pred Bohom a napísal Kristov životopis pod názvom Život Krista. V závere tejto knihy napísal aj tieto pekné slová: „Potrebujeme len teba, jedine Teba a nikoho iného... Všetci Ťa potrebujú, aj tí, ktorí o tom nevedia, ba tí ešte väčšmi ako tí, ktorí o tom vedia...
      A celá jeho kniha hovorí o tom, že svetu zostáva len dvojaká cesta: Buď zahynúť v nevere, alebo sa vrátiť k Bohu.
      Dnes sme počuli z evanjelia, že Ježiš po tom, čo počul o smrti sv. Jána Krstiteľa, odišiel do samoty a tam sa modlil. „Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním...“ (Mt 14, 13). Keď sa pozrel na zhromaždený zástup, zľutoval sa nad ním, učil ich, uzdravoval ich choroby. Zástup počúval Božie slovo tak dlho, že ani nespozoroval, že je už večer, že je hladný. Preto ich Ježiš zázračne nasýtil. Bolo to ako odmena za to, že pri ňom vytrvali tak dlho.
      Pre nás je táto udalosť poučením, aby sme sa aj my zamysleli nad našou účasťou na bohoslužbách a počúvaním Božieho slova. Či naozaj túžime – ako tento zástup z evanjelia – vyhľadávať možnosť počúvať Božie slovo. Dnešná sv. liturgia netrvá viac ako hodinu a Božie slovo nie viac ako 10 minút. A predsa, koľkí za ten čas sedia doma, akoby sa ich to netýkalo, akoby to bolo len pre hlúpych. To všetko robí pýcha: Nebudeme ti slúžiť.
      Pozrime sa na ďalší moment z dnešného evanjelia. Keď Ježišovi priniesli päť chlebov a päť rýb – vzal ich do rúk, pozdvihol oči k nebu, vzdal vďaky, požehnal a až potom ich rozdával zástupom.
      Každá Služba Božia (svätá liturgia) je pre nás príležitosťou, aby sme prišli do chrámu, vzdávali vďaky nebeskému Otcovi za dobrodenia, ktorých sa nám dostáva v každodennom živote. Sv. Pavol nás v Prvom liste Solúnčanom napomína: „Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa...“ (1 Sol 5, 18).
      Veľmi ďaleko je od Kristovej náuky ten, kto si myslí, že Bohu sa treba ďakovať len vtedy, keď sme v núdzi, alebo iba v nedeľu a vo sviatok. Ježiš nás učí, že náš každodenný život, sviatočný i nedeľný, súkromný i spoločenský, má byť preniknutý vierou v Boha. Najmä preto, že sme slabí, hriešni, niekedy až bezmocní. Bez Boha a bez jeho pomoci sme ako vetva, ktorá je odrezaná od kmeňa stromu.
      Ďalší moment, ktorý si môžeme všimnúť, je to, aby sme to nerobili len navonok, doslova, aby sme nerobili dojem, že sme nábožní, aby sme ukázali, ako sa vieme modliť, vymýšľať modlitby, spínať ruky. Tomu sa dnes hovorí: „Dojmológia“ – robiť dojem pred ľuďmi.
      Preto si ešte raz pripomeňme slová veľkého spisovateľa G. Papiniho: Svetu ostáva len dvojaká cesta k záchrane. Buď zahynúť v nevere, alebo sa vrátiť k Bohu.
      Vráťme sa k Bohu s dôverou, bez pýchy, bez pretvárky. Ukážme Bohu, akí sme v skutočnosti. Dajme sa nadchnúť týmito slovami. Všade hlásajme, že Boh je láska, že nás všetkých miluje a že v jeho láske mu budeme verne slúžiť.

      Inšpirácie: Mt 14, 13-21

28.05.2011 | Čítanosť(2956)
Téma: Mt 14, 30
07.08.2003 | Čítanosť(2164)
Téma: Viera / Mt 14, 22-34
12.06.2003 | Čítanosť(4020)
Mt 14, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(2932)
Mt 14, 22-36
12.06.2003 | Čítanosť(2794)
Mt 14, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet