21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Spravodlivosť bez sily a sila bez spravodlivosti sú dve nešťastia.”

~JOSEPH JOUBERT ~

09.07.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1696 reakcie0
(Share 290 1)


Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

Homília

      Máme sviatok sv. proroka Eliáša. Môžeme o ňom povedať, že máloktorý prorok v dejinách začal svoje reformné úsilie takým svojráznym spôsobom. Prišiel kdesi z neznáma, vstupuje do kráľovského paláca ako jednoduchý dedinčan, pritom však energický a smelý, aby oznámil kráľovi Achabovi, že jeho zem postihne kliatba. Nebude pršať, až to Pán neodvolá.
      Nevieme, kedy sa narodil, kto boli jeho rodičia, aké mal vzdelanie, čo predtým robil, koľko mal rokov. Ale vieme, že bol poslušný Bohu, ktorý ho povolal a že aj za cenu obetí stál na jeho strane. Sväté písmo – Prvá kniha kráľov – hovorí jasne toto: „Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu“ (17, 5). Táto jednoduchá veta hovorí stručne a jasne, aký bol Eliáš.
      Z toho môžeme usúdiť, že Pán Boh si do svojej služby nepovoláva ľudí podľa telesnej krásy, titulov, výrečnosti, bohatstva či veku. Tu sú naše ľudské meradlá nedokonalé. Pán Boh hodnotí inakšie. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Boh však hľadí na srdce. A týmto spôsobom si Boh vyvolil Eliáša v dobe, keď izraelský národ prežíval najtemnejšie obdobie svojej histórie. Obdobie odpadnutia, modloslužobníctva a sprenevery voči Božím zásadám.
      Jedným z najväčších dôkazov správnosti Božieho vyvolenia bol výsledok Eliášovej skúšky pri verejnom stretnutí s Bálovými prorokmi. Vtedy spolu s kráľom Achabom a veľkým zástupom ľudí prišlo na horu Karmel 850 predstaviteľov falošného náboženstva. Národ sa zhromaždil na vrchu, odkiaľ pozorovali, čo sa bude diať?
       Eliáš začal hovoriť: „Dokedy budete kuľhať na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za ním, ak Bál, choďte za tým!“ ( 1 Kr 18, 21).
      Eliášova otázka tu vyjadruje jeho zármutok i znepokojenie nad nerozhodnosťou a vyčkávacou taktikou zhromaždeného ľudu. Netrápi ho to, že je sám proti toľkému ľudu a prorokom, ale to, že ľudia stoja ako pasívni diváci, a že sú svojím srdcom raz na jednej, raz na druhej strane. Preto Eliáš vyhlasuje súboj medzi sebou a Bálovými prorokmi. Koho obeť zapáli Boh z neba.
      Bálovi kňazi pripravili svoju obeť a vzývali svojich bohov. Celý deň konali obrady, kričali, volali, bodali sa nožmi – ale nič. Potom prišiel rad aj na Eliáša. Pripravil si kamenný oltár, obeť polial vodou. Keď sa modlil k Bohu, aby Pán svojou mocou zostúpil a prejavil svoju moc, zostúpil z neba blesk a zapálil obeť – Boh naozaj spálil obeť, vodu a aj kamenný oltár. A čo národ? Okamžite padli pred Bohom a činili pokánie za svoje odpadnutie a uznali Boha Stvoriteľa za svojho Pána. Popravili všetkých Bálových prorokov. A ešte toho dňa Boh poslal dážď na vyschnutú zem.
      Slová, ktoré adresoval Boh izraelskému ľudu, mohol by adresovať dnes aj nám. Ak by sa pozrel dnes do nášho života, pobudol by s nami určitý čas, povedal by mnohým podobnú otázku: Dokedy budete kuľhať na dve strany? Ak je bohom to, čo uznávate, ctíte, preto žijete, choďte za tým, za ním! A ak je Hospodin Pánom, nasledujte ho!
      Čo to znamená „kuľhať“ na dve strany? Totiž že aj keď sme veriaci, veríme v Boha – ale ak žijeme len pre svoje záujmy, majetky, pre svoje zamestnanie, postavenie v práci, ktoré nás odpudzujú od Boha a služby pravému Bohu, potom je to pokuľhávanie na dve strany.
      Ľudia sa v Eliášovej dobe mali rozhodnúť správne – na základe skúsenosti. My však nečakajme na nijaké zázraky a povedzme svoje rozhodné „áno“ Pánu Bohu a každý deň prosme Boha, aby nás zbavil všelijakej nečistej a nesprávnej služby, ktorá nie je službou pravému a jedinému Bohu, aby naše srdce nepatrilo nikomu inému, ale Pánovi a Bohu, ktorý spasí naše duše.

12.06.2003 | Čítanosť(3796)
Lk 4, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2763)
Lk 4, 31-37
12.06.2003 | Čítanosť(2283)
Lk 4, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet