26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nie plakať, nie hnevať sa - ale pochopiť.

~Baruch Spinoza ~

09.07.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1261 reakcie0
(Share 248 0)


Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

Homília

      Z evanjelia sme počuli, že pri jednej príležitosti – bolo to v okolí Cézarey Filipovej – sa Ježiš opýtal apoštolov, za koho ho pokladajú ľudia. Apoštoli odpovedali tak, ako to počuli od ľudí, ako to ľudia o ňom hovoria, čo si o ňom myslia, kto je. Teda – jedni ho považujú za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za proroka Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov.
      Tu však nasledovala otázka: Ale „za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15).
      My – zvlášť v minulosti – počuli sme všeličo hovoriť o Kristovi: počuli sme, ako ho ľudia preklínajú i chvália; obdivujú, ale i zosmiešňujú; milujú, ale i nenávidia. Jedni ho majú za človeka, dobrodincu, revolucionára, ale i za podvodníka. Iní hovoria, že prišiel z neba. Kresťania o ňom hovoria, že je Boh, ktorý sa stal človekom pre nás z lásky, aby nás vykúpil, priviedol nás do neba – teda naučil nás, čo máme veriť, aby sme boli spasení.
      Predstavme si situáciu, ak by sa nás nieto opýtal, aby sme povedali, alebo napísali, čo si my myslíme, alebo vieme o Kristovi. Snáď by sme povedali, tak ako žiaci na hodine náboženstva: Kde sa narodil, že robil zázraky a kde bol ukrižovaný... To ale nestačí pre dospelého človeka. Pre nás je závažnejšie vedieť, čo pre nás Kristus znamená, ako prijímame jeho učenie a ako toto učenie žijeme.
      V modlitbe pred sv. prijímaním sa modlime a vyznávame o Kristovi, že je Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov. Teda prišiel nás poučiť o cieli, pre ktorý sme stvorení. To je aj najzákladnejšia otázka veriaceho človeka: Na svete sme preto, aby sme Boha poznali, jeho milovali, jemu slúžili, a po smrti boli spasení.
      Človek môže mať na zemi mnoho cieľov, plánov. Človek chce niečím byť. Ale úsilie o dosiahnutie týchto cieľov vždy končí smrťou, alebo už predtým chorobou, - mnoho z nich nikdy nedosiahne, neuskutoční.
      Človek je však stvorený nie pre tento svet, ale pre iný, večný svet. To nám prišiel pripomenúť Boží Syn. Tak o tom píše sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom: „Svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť – všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží“ (3, 22-23). Tu je povedané všetko: Sme Boží! Boh má na nás nárok, Boh nám určil cieľ. Šťastný život v nebi s Bohom, alebo nešťastný bez Boha. Človek má slobodnú vôľu, sám sa môže rozhodnúť, ktorý cieľ si zvolí. Buď pre Boha, alebo bez Boha.
Prežili sme rok 2000, ktorý bol pre nás kresťanov významný tým, že to bolo okrúhle výročie Kristovho narodenia. Toto jubileum bolo pre nás príležitosťou, aby sme ešte viac poznali, kto je Ježiš Kristus a dali na ňu odpoveď svojím životom.
      Ľudia poznajú toľko osobností, mládež pozná spevákov, hercov – ich filmy a piesne, ba aj niektoré podrobnosti z ich života. Kto si však prečítal nejaký životopis o Kristovi? A predsa Kristus má byť naším cieľom, ktorý máme dosiahnuť za každú cenu.
      Nech nám táto úvaha pomôže lepšie Krista poznať, aby sme ho dokonalejšie prijímali jeho pravdy a tieto pravdy aj žili. A tiež povedali s apoštolom Petrom: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života...“ (Jn 6, 58).

12.06.2003 | Čítanosť(2959)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2889)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2881)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet