26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Každý sa môže rozhnevať – je to ľahké. Ale rozhnevať sa na správnu osobu, v správnej miere, v správny čas, správnym smerom a správnym spôsobom – to nie je v moci každého a to nie je ľahké.

~Aristoteles ~

09.07.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť830 reakcie0
(Share 217 0)


Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

Homília

      Východná cirkev po Presvätej Bohorodičke si najviac uctieva sv. Jána Krstiteľa. Ich viera bola podrobená najťažším skúškam a oni pri nich prejavili najhlbšiu pokoru. Presvätá Bohorodička mala porodiť Božieho Syna a Ján Krstiteľ ho mal pokrstiť, ohlásiť a uviesť. Po splnení svojej úlohy obidvaja ustupujú do pozadia. Preto si Cirkev popri Presvätej Bohorodičke veľmi uctieva aj sv. Jána Krstiteľa.
      Dnešné čítanie zo sv. evanjelia nám predstavuje Jánovho otca Zachariáša, ktorému anjel zvestoval narodenie Jána.
      Udalosť je veľmi podobná zvestovaniu Presvätej Bohorodičke. Nebeský posol odovzdáva Božiu správu človeku. Presvätá Bohorodička v tejto skúške dôvery v Boha obstála, ale Zachariáš neobstál, neuveril.
      Od mladosti sa modlil, aby mal syna. Modlil sa i keď bol starý. Jeho modlitba možno už bola mechanická. V srdci už neveril, že bude mať potomka. Preto ho správa anjela prekvapila. Anjel mu hovorí, že jeho modlitba bola vypočutá. Zachariáš ale nedôveruje. Za trest onemie až do chvíle narodenia syna.
      Postoj Zachariáša sa v mnohom podobá našej nedôvere. Modlíme sa, ale mnohokrát neveríme, že nás Boh vypočuje. Dúfať v Boha je ťažká požiadavka, ale otvára nám oči, aby sme spozorovali veľké dobrodenia, ktoré nám Boh dáva. Boh naše prosby často plní inak a inokedy, než my čakáme a chceme. Pritom nedôverujeme sile a účinku modlitby, často na našu škodu.
      Dánsky spisovateľ Sören Kierkegaard v jednej modlitbe sa modlí k Bohu takto: „Bože, ty si predsa nezabudol na človeka. Ty vieš k nemu nájsť rýchlo cestu, tak rýchlo ako blesk. Ak váhaš, nie je to zdĺhavosť, pretože ty znáš rýchlosť svojej pomoci. A keď sa oneskoruješ, nie je to malicherná zdržanlivosť, ale otcovská šetrnosť, ktorá pre svoje deti uchováva to najlepšie, na najlepšom mieste, pre najvhodnejší okamžik...“
      Ak aj niekedy Boh hneď neodpovedá na modlitbu, že nám hneď a rýchlo nedáva, pamätajme na jeho slová, ktoré čítame v Matúšovom evanjeliu: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (6 33).
      Istý duchovný mestskej farnosti sa pýtal učiteľa na dôchodku, čo by mal hovoriť pri májových pobožnostiach. Ten skúsený starý pán mu bez rozmýšľania povedal krátko: „Učte nás modliť sa!“
      Zdá sa, že všetkým nám treba učiť sa modliť. A predovšetkým vyslovovať v pokore modlitbu Otčenáš a v nej prosbu: Nech sa stane tvoja vôľa. Aby sa uplatňovala nie naša vôľa – na zemi i na nebi – ale predovšetkým Božia vôľa. Dnes sme počuli, že Jánov otec Zachariáš v takej skúške neobstál. Preto sa modlime, vrúcne a plní dôvery, aby sme obstáli vo všetkých životných skúškach a Boh nás bude žehnať, ako to povedal Ježiš v Reči na vrchu.

12.06.2003 | Čítanosť(2895)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2672)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2631)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet