23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dnešní ľudia poslúchajú radšej svedkov ako učiteľov, a ak poslúchajú učiteľov, je to preto, že sú zároveň svedkami.

~Pavol VI.~

09.07.2005 - Miron
čítanosť614 reakcie0
(Share 197 0)


Téma: Pamiatka svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov

Homília

AI      Nech by sme sa prešli hociktorým mestom na svete, všade by sme našli spomienku na veľkých ľudí histórie vo forme sôch, obrazov či pamätných tabulí. Je to prirodzené a správne. Spomienka na ľudí, ktorí svojou prácou a životom posunuli svet dopredu v technickom či duchovnom smere, je zaväzujúca. Nenásilne nám pripomína, aby sme sa aj my zapojili k práci pre dobro celého ľudského spoločenstva.
KE      Pamiatka svätých otcov šiestich všeobecných koncilov je pre nás podobným pozvaním, aby sme nasledovali zápal týchto veľkých mužov Cirkvi k pravde.
DI      Každý koncil v histórií Cirkvi bol mimoriadnou udalosťou a neraz ovplyvnil život Cirkvi na celé desaťročia i stáročia. Dôvodom zvolania koncilu bola potreba zaujať stanovisko voči šíriacim sa bludným náukám, ale tiež hľadať miesto a spôsob účinkovania v rýchlo meniacej sa spoločnosti.
      Šesť všeobecných koncilov uzavrelo v Cirkvi veľmi komplikované, zložité obdobie. Bola to doba, kedy sa ešte prejavoval vplyv pohanských tradícií a zvykov na zmýšľanie a mravy kresťanov. Zároveň tu podvratne pôsobili bludné náuky falošných učiteľov, ktorí skreslene vysvetľovali hlavné náboženské pravdy kresťanstva.
      Svätí Otcovia, ktorých pamiatku dnes oslavujeme, zápasili o čistotu viery. Vyvracali bludné náuky a prispeli k vykryštalizovaniu a teologickému vyjasneniu učenia o Kristovi, Najsvätejšej Trojici, Presvätej Bohorodičke... Vďaka tomu Cirkev dostala akoby pevné piliere, ktoré pomáhali všetkým veriacim odhaliť bludné náuky a držať sa pravdy.
PAR      Problémy, s ktorými zápasili svätí Otcovia šiestich všeobecných koncilov, sa nás už veľmi nedotýkajú. Tieto otázky sú vyjasnené i keď poznáme mnoho siekt, ktoré sa hlásia k prekonaným bludným náukám. To však ale neznamená, že naša doba nemá problémy, na ktoré je potrebné reagovať.
      Posledný koncil presne a jasne pomenoval problémy tejto doby a sformuloval kroky Cirkvi v tomto smere. Priniesol úžasnú náuku o cirkvi vo všetkých jej štruktúrach a táto náuka dáva nádej na nový rozkvet Cirkvi a tým aj na veľký pokrok celej spoločnosti. To, že azda nevidíme ovocie tohto koncilu, nie je spôsobené tým, že by táto náuka bola neúčinná, ale preto, že ju neuvádzame do života. A ako ju aj môžeme, keď ju nepoznáme. Ruku na srdce: vieme o čom hovorí tento posledný Druhý vatikánsky koncil? Odvážim sa tvrdiť, že je len veľmi málo tých, ktorí poznajú náuku tohto koncilu. A to je dôvod, prečo je dnes tak veľa kresťanov bez jasnej orientácie, prečo tak veľa kresťanov nevie zaujať správne stanovisko k rôznym problémom dneška. Toto nie sú slová, ktoré by nás mali deprimovať, ale skôr pohnúť k zápalu poznať pravdu, pravdu, ktorá sa vykryštalizovala v lone Cirkvi v súlade s Božím zjavením a Tradíciou.
MY      Môže sa však stať, že nenájdeme v sebe ochotu poznávať pravdu. Možno, že nám vyhovuje žiť podľa vlastných, hoc aj nie celkom správnych predstáv. Čo sa stane v takomto prípade? Pekne to vykresľuje nasledujúce síce vymyslené, ale predsa obsahom pravdivé podobenstvo.
      Ktosi raz prišiel k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, všetci vieme, že pochádzaš od Boha a učíš pravdu. Pokiaľ však ide o tvojich učeníkov, tvoju družinu alebo spoločenstvo, či ako ich už nazývaš, musím povedať, že sa mi to neveľmi páči, práve naopak. Len nedávno som mal dosť ostrú výmenu názorov s istým tvojím prívržencom. A ako každý vie, ani tvoji učeníci nie sú medzi sebou vždy jednotní. Preto sa ťa celkom otvorene pýtam: Nemožno k tebe patriť aj tak, no, myslím bez udržiavania osobitných vzťahov s tvojimi takzvanými učeníkmi? Chcel by som ťa nasledovať a byť takpovediac kresťanom, ale bez toho takzvaného spoločenstva, bez Cirkvi a všetkého ostatného...!?“
      Ježiš sa naňho pozorne pozrel. „Počúvaj,“ povedal na to, „poviem ti podobenstvo.
      Jedného dňa sa niekoľko mužov spolu rozprávalo. Keď sa zvečerilo a nastala tma, priniesli drevo, uložili ho na hromadu a zapálili oheň. Potom tam pospolu sedeli, žiara ohňa ich zohrievala a svit plameňov im osvetľoval tváre. Ale jeden z nich nechcel ostať dlhšie v ich kruhu, túžil byť sám. Vzal si teda horiace poleno zo spoločného ohňa a sadol si obďaleč od ostatných. Žeravé poleno mu svietilo a vyžarovalo teplo. Čoskoro však páľava poklesla a ten osamelý muž pocítil tmu a chlad. Rozmyslel si to, vzal už vyhasnutý kus dreva a zaniesol ho do pahreby z veľkého ohňa, kde sa drevo nanovo zapálilo a rozhorelo. A muž si znovu prisadol k ostatným. Zohrial sa a svit plameňov mu osvetľoval tvár.“
      Ježiš dodal: „Kto je blízko mňa, je vo svetle a teple, kto chce byť sám, je v tme a zime.“ (RICHTEROVÁ, M.: Mozaika radosti. Bratislava : Vydavateľstvo LÚČ, 1997, s. 124.)
ADE      Dnes oslavujeme svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov. Otvorme dnes teda svoje srdcia zápalu pre hľadanie a poznávanie pravdy o tomto svete ako nám ju sprostredkúva Cirkev. Ak to urobíme, duchovný pokrok sveta urobí veľký skok dopredu.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet