21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pôst stavia hrádzu prúdu rečí, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a upokojuje dušu.

~Ján Klimak ~

09.07.2005 - Miron
čítanosť1551 reakcie0
(Share 292 0)


Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

Homília

AI      Nie je zriedkavosťou, že ak v partnerskom vzťahu pred manželstvom jeden z partnerov sa javí ako labilný, nespoľahlivý, padne z druhej strany otázka: „Ako to vlastne so mnou myslíš? Čím som vlastne pre teba?“ Je to otázka, ktorú nemožno zahrať do autu. Vyžaduje si konkrétnu odpoveď. A tá vyjasní vzťahy v partnerskom vzťahu.
KE      V dnešnom evanjeliu kladie podobnú otázku náš Spasiteľ. Pýta sa apoštolov: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15). A Šimon Peter odpovedá za všetkých: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16, 16).
MY      Dnes, keď oslavujeme sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, toto vyznanie nadobúda ešte väčšiu vážnosť, pretože môžeme vidieť celý život týchto svätých apoštolov.
      Svätý apoštol Peter opustil všetko, rodinu, prácu i svoje plány do budúcnosti. Prijal Kristovo povolanie a nasledoval ho. Pamätáme síce na jeho slabosť a trojité zapretie Spasiteľa, ale i táto udalosť v konečnom dôsledku iba utužila jeho rozhodnutie pre Krista. Celý zbytok jeho života to jasne dosvedčuje: horlivý apoštolát, vedenie Cirkvi a nakoniec mučenícka smrť za Krista. Svojím životom potvrdil svoje vyznanie: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
      Svätý apoštol Pavol, keď sa pri Damašku stretol s Ježišom Kristom, urobil podobné rozhodnutie. Neváhal opustiť svoje postavenie i nádejnú kariéru. Kvôli Kristovi zniesol znenávidenie od súkmeňovcov, telesné utrpenie, ohrozenie života a väzenie. Neváhal prejsť tisíce kilometrov, zniesť všelijaké príkoria, len aby mohol ohlasovať toho, v ktorého uveril. Nakoniec dáva za Krista i svoj život. Nevyznieva aj jeho život ako potvrdenie vyznania: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
PAR      V dejinách Cirkvi nájdeme obrovské množstvo mužov a žien, ktorí rovnako životom potvrdili toto vyznanie.
      Misionár Torey píše vo svojej teologickej knihe, že keď hlásal evanjelium v Kalkate v Indii, raz po kázni prišiel k nemu vysokoškolák, poslucháč kalkatskej univerzity, a povedal mu: „Ja verím, čo kážete o Pánu Ježišovi, lebo je to jasné a krásne. Ale neviem, či sa mám dať pokrstiť.“
      Misionár sa pýta: „Ako tomu mám rozumieť?“
      Mladík odpovedá: „Študujem tu na univerzite právo. Môj otec je veľký boháč v južnej Indii a ja som jediný dedič. Keby som sa dal pokrstiť, nedal by mi viac ani halier na štúdium, nemohol by som doštudovať, nemohol by som pracovať ako právnik ani nijako ináč, lebo som členom brahmanskej kasty, a napokon otec by ma vydedil a stal by som sa navždy žobrákom. Povedzte, duchovný otec, čo mám robiť?“
      A misionár mu vraví: „Uvážte, ale dôkladne a hlboko uvážte, čo je viac: byť slobodným synom nebeského Otca alebo byť otrokom hmotných dobier tu na svete?“
      Mladík si kľakol na kolená, vložil si hlavu do dlaní a premýšľal. Dlho premýšľal. Napokon vstal a povedal: „Rozhodol som sa pre krst.“
      A dohodli sa na dátume a na hodine krstu. Aj otcovi napísal, kedy bude pokrstený. Otec prišiel, aby sa presvedčil, či obrad bude vykonaný. A keď sa to stalo, po krste povedal synovi: „V tejto chvíli si stratil všetko: prestávaš byť mojím synom a dedičom a nedostaneš už odo mňa ani halier.“
      A syn pokojne povedal: „V tejto chvíli som získal všetko. Stal som sa synom a dedičom nebeského Otca a som naplnený nesmiernym šťastím.“ (VRABLEC, J.: V službe Slova C. Rím : SÚSCM, 1990, s. 87.)
      Povedzte, nevyznal tento mladík svojím rozhodnutím, že pre neho Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha?
MY      Dnes Kristus nám, každému celkom osobne, dáva tú istú otázku: „A za koho ma pokladáš ty?“
      Bolo by príliš pohodlné a pre duchovný život nebezpečné rýchlo a povrchne vyznať slovami svoju vieru. Možno, že by ani nebolo vhodné odpovedať slovami. Azda najkrajšie by bolo, keby sme si zvykli odpovedať na túto otázku každý večer asi takto: „Pane, pozri sa na tento môj deň. Pozri sa na moje slová, na moje myšlienky a na moje skutky. Pane, veď sám vidíš, že ty si pre mňa Mesiáš, Syn živého Boha.“
ADE      Dnes keď oslavujeme svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí mnohých priviedli k viere a mnohých vo viere povzbudili a posilnili, obráťme sa na nich s prosbou o vyprosenie milosti vytrvania vo viere a nádeji a lásky, aby sa aj náš život stal jasným potvrdením vyznania našich sŕdc: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

12.06.2003 | Čítanosť(2986)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2913)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2904)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet