26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Zdráhal by som sa veriť v Boha, ktorého by som mohol pochopiť.

~Graham Green~

09.07.2005 - Miron
čítanosť486 reakcie0
(Share 145 0)


Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

Homília

AI      Dnes oslavujeme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Je to veľmi milý sviatok zvlášť pre mužov, ktorí nosia meno tohto svätca. V tento deň k nim prichádzajú najbližší príbuzní a priatelia, aby im zaželali všetko dobré k ich meninám. Je to pekné a milé. No nemali by sme zabudnúť, nech už nosíme meno ktoréhokoľvek svätca, deň menín osláviť spôsobom, ktorý mu patrí.
KE      Meniny nie sú dňom našej oslavy, ale svätého, ktorého meno nám dali rodičia pri svätom krste.
DI      Latinské príslovie hovorí – nomen omen – a preložili by sme to takto: meno je znamenie. Pre starých Hebrejov meno obsahovalo skrytú prirodzenosť každého bytia. Meno, to je vyžarovanie bytia, jeho aktívna a tajomná prítomnosť. Aktívna pretože cez meno bytie manifestuje samo seba; tajomná pretože meno zjavuje osobu. Poznať niekoho podľa mena, je poznať ho do jadra, v mieste, kde je jedinečný (Alphonse Goettmann).
      V tomto zmysle meno svätého, ktoré dostávame pri svätom krste, tajomným spôsobom sprítomňuje tohto svätca v našom živote. Stáva sa našim patrónom, sprievodcom na životných cestách, orodovníkom u Boha a ukazuje nám na vlastnom živote, ako kráčať k večnému životu. Zaiste nie je možné napodobňovať tohto svätca vo všetkom – žijeme v inom prostredí a čase, v inom povolaní a stave. Ale môžeme ho nasledovať osvojovaním si tých čností, v ktorých vynikal.
      Naše meniny sú dňom, kedy si máme zvláštnym spôsobom pripomenúť týchto našich nebeských patrónov – osláviť ich a poďakovať sa im.
PAR      Keď som v prvých rokoch kňazského pôsobenia zastupoval v jednej farnosti chorého spolubrata – bolo to na sviatok sv. Michala archanjela, pred Božskou liturgiou prišiel za mnou starší muž s prosbou:
      „Chcem vás, otče, poprosiť, aby ste dnešnú Božskú liturgiu obetovali na môj úmysel.“
      Namietal som, že ja iba zastupujem, a že táto Božská liturgia má byť obetovaná za veriacich. No muž sa nedal odbiť. Naliehal: „Veľmi vás prosím. Ja to vždy tak robím na sviatok sv. Michala. Tú sv. liturgiu, ktorá má byť dnes, preložte na iný deň. Veľmi vás prosím.“
      A tak som chcel vedieť, prečo mu na tom tak záleží. A jeho odpoveď ma prekvapila.
      „Pred rokmi som sa dostal do veľmi ťažkej a nebezpečnej situácie. Modlil som sa k sv. Michalovi – viete aj som Michal, on je mojím patrónom – a vyšiel som z toho problému bez ujmy. Odvtedy som si zaumienil, že sviatok sv. Michala budem veľmi zbožne oslavovať a že v ten deň obetujem na Božskú liturgiu, aby sa slúžila na znak mojej vďačnosti a na česť sv. Michala.“
      A tak bola Božská liturgia slúžená na úmysel tohto staršieho muža. A pamätám si, že som počas nej veľmi odprosoval svojho nebeského patróna – sv. Mirona, za moju nedostatočnú úctu a vďačnosť voči nemu.
MY      Deň menín, nie je oslavou „nášho mena“ – to oslávi Boh, keď mu vydáme dobrý odpočet zo svojho života. Deň menín je dňom oslavy svätého, ktorého už Boh oslávil a skrze svätý krst sa stal naším patrónom a sprievodcom v živote. Skúsme preto deň menín venovať tomuto svojmu patrónovi. Prečítajme si jeho životopis, pouvažujme o čnostiach, v ktorých vynikal a skúsme pochopiť, k čomu nás príklad jeho života pozýva. Deň menín sa tak stane aj časom, kedy sa osobitým spôsobom poďakujeme tomuto svojmu patrónovi, za jeho orodovanie u nebeského Otca.
ADE      A k tejto oslave svätého je pozvaný každý, kto ide pozdraviť nositeľa tohto mena. Takto sa deň menín zmení na krásny duchovný sviatok, ktorý obohatí náš duchovný život mnohými darmi.

29.11.2010 | Čítanosť(3800)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
12.06.2003 | Čítanosť(8782)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(8335)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3540)
Lk 10, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet