18.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Naša skúsenosť je veľkonočnou skúsenosťou... ako u Márie Magdalény pri hrobe. Hľadáš Boha a on je okolo teba, v tvojom vnútri, celého ťa preniká. Prebýva v tebe. Tvoje utrpenie, tvoje náklonnosti i tvoja nechuť sú záhadami, v ktorých sa ti Boh odovzdáva práve vtedy, keď ho hľadáš vo vznešenosti myšlienok, a on sa do nich zahaliť nechce, aby mohol prísť k tebe.”

~BERNARD DUCRUET~

11.06.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1829 reakcie0
(Share 276 0)


Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

Homília

      Zo Svätého písma vieme, že Boh naše modlitby nielen počuje, ale aj vypočuje. Niekedy však nie tak, ako chceme. V každodennom živote sa však stretávame aj so sťažnosťami, že Boh nám za dobro, ktoré vykonáme, nepripravil očakávanú odmenu, ale naopak, život plný starostí, problémov a utrpenia. Tu by sme mohli citovať ľudové príslovie: Človek mieni, Pán Boh mení. Alebo aj slová samého Boha, ktoré máme zapísané v Starom zákone: „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Iz 55, 9).
      Lenže ako často odmeňuje Boh a mení naše plány a myšlienky, poučme sa na jednom príbehu zo Starého zákona.
      Prorok Elizeus, ktorý žil v Izraeli v 9. storočí pred Kristom, prechádzal raz cez Sunam. Tam žila istá zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby sa občerstvil a odpočinul si. A potom vždy, keď išiel okolo, zastavil sa u nej na občerstvenie. Raz sa táto žena radila so svojím mužom: Pozri, tento muž je svätý Boží muž. Pripravme mu izbu, aby sa mal kde utiahnuť, až príde k nám. Tak sa aj stalo.
      Jedného dňa sa prorok Elizeus radil so svojím sluhom, ktorý ho stále sprevádzal na cestách, ako by sa mali odvďačiť za túto starostlivosť. Ona bola zámožná, nič nepotrebovala. Nemali však deti. Giezi povedal: „Žiaľ, nemá syna a jej muž je starý“ (2 Kr 4, 14). Preto si ju prorok dal zavolať a povedal jej: „Na rok o tomto čase budeš nosiť v živote syna“ (4 Kr 4, 16). A naozaj tak sa aj stalo.
      Táto žena zo Sunamu bola bezdetná. Pre vtedajšiu židovskú ženu to bolo nielen nešťastím, ale aj hanbou. Ona však nezahorkla. Lásku, ktorú nemohla venovať svojim deťom, venovala Božím služobníkom. A v čase, keď už stratila všetku nádej na budúce potomstvo, počula od proroka, že o rok bude vo svojom náručí držať vlastného syna.
      Prečo musela tak dlho čakať? Prečo bola jej modlitba vypočutá tak neskoro, keď sa už skončila všetka ľudská nádej? Obdobie čakania bolo pre ňu požehnaným obdobím. Vnútorne dozrela, získala zásluhy a bola potom schopná prijať svojho syna ako Boží dar. Ale aj keď bola zbožná, bolestí a skúšok nebola ušetrená ani neskoršie. Jej syn zomrel, avšak prorok Elizeus ho vzkriesil.
      Táto žena zo Sunamu je príkladom človeka v čase skúšok, čakania i odmeny. Spravodlivý človek je odmenený, zvlášť vtedy, keď to nečaká a odmena predčí všetko očakávanie. Naozaj „nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!“ (Rim 11, 33).
      My sme dnes počuli z evanjelia príbeh o stotníkovi z Kafarnauma, ktorý prosil o uzdravenie svojho sluhu. Ježiš vidiac jeho veľkú vieru, uzdravil ho. Aj tento príbeh nám hovorí, že máme dôverovať v požehnanie a odmenu od Boha, ktorú môžeme dosiahnuť už tu na zemi a o ktorú určite neprídeme vo večnosti. Tak aj povedal: „Veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu“ (Mt 10, 42). Keď nie tu na zemi, raz určite vo večnosti. A to o takú odmenu, čo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

14.08.2009 | Čítanosť(3164)
Téma: Mt 8, 8
12.06.2003 | Čítanosť(8907)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4491)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3449)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet