19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dám ti zlatku, keď mi povieš, kde prebýva Boh. - A ja ti dám dve zlatky, keď mi povieš, kde neprebýva.

~Rozprávanie chasidov~

11.06.2005 - Miron
čítanosť1214 reakcie0
(Share 283 1)


Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

Homília

AI      Pred pár rokmi som v televízií sledoval medailón venovaný lekárovi – špecialistovi. Nespomínam si už na jeho meno, ale oslovila ma jedna z mnohých výpovedí pacientov, ktorými bola relácia pretkávaná. Matka chorého dieťaťa povedala: „Už sme vyskúšali všetko. On je naša posledná nádej!“ Je nádherné, ak človek tak rozvinie svoj talent, svoje schopnosti, že sa stáva nádejou pre mnohých. Ale i ten najväčší odborník môže konať iba po určité hranice, ktoré mu stanovujú vedecké poznanie a vlastné schopnosti.
KE      A toto je okamih, kedy sa neveriaceho zmocňuje hlboká beznádej. Veriaci sa však v takejto chvíli s plnou dôverou obracia ku svojmu dobrotivému Bohu a žije v nádeji.
DI      Evanjelium hovorí o uzdravení dvoch slepcov. Títo ľudia zaiste vyskúšali všetko, aby sa zbavili svojej biedy. Nepochodili. Obrátili sa preto s dôverou na Ježiša Krista. A prežívajú zázrak uzdravenia. Podobný zázrak prežíva aj nemý muž posadnutý zlým duchom. Na rozdiel od slepcov nebol schopný sám prosiť o uzdravenie. Ale skrze vieru a dôveru tých, ktorí ho k Ježišovi priviedli, je oslobodený od pôsobenia zlého ducha. Zástupy žasli nad týmto duchovným uzdravením.
      Evanjelista Matúš nám zachytil tieto dva prípady uzdravenia nielen preto, aby nám ukázal moc Božieho Syna, ale aj preto, aby sme mali odvahu prosiť za seba i za blížnych. Veď koľko duchovnej biedy a zranení ťaží súčasného človeka...?!
      Prečo však dnešné zástupy majú tak málo príležitostí, aby žasli nad prejavmi uzdravujúcej Božej moci? Azda už Boh odmieta uzdravujúco pôsobiť medzi ľudom? Toto tvrdenie zaiste neprijímame. Problém je v človeku. Buď chýba viera a dôvera, alebo sa snaží vyriešiť svoj stav vlastnými silami. A je ešte jedna možnosť. Nepozná, či nechce spoznať príčiny, ktoré ho vháňajú do životných ťažkostí. A dokiaľ neklesne až na samé dno biedy užíva si život, akoby sa nič nedialo.
PAR      Pekne to vykresľuje skúsenosť novokňaza, ktorý bol určený za kaplána do jednej pre neho neznámej farnosti.
      Plný horlivosti sa rozhodol kázať o veciach, ktoré považoval za dôležité. Hneď vo svojej prvej kázni sa pustil do neresti stávkovania do koní. Kázeň mu nevyšla. Po jej skončení totiž prišiel za nim jeden z farníkov a hovorí: „Otče, možno ste si nevšimli, ale celá táto naša oblasť je známa svojimi nádhernými koňmi. Mnohí ľudia si chovaním koní zarábajú na živobytie. Nemôžete tak hovoriť. Tým by ste zničili zdroj ich nevyhnutných príjmov.“ Na budúcu nedeľu sa teda kaplán rozhodol nedotýkať sa už tohto problému, ale namiesto neho hovoriť o hriechu fajčenia a jeho dôsledkoch a to nielen na toho, kto fajčí ale aj na jeho priateľov a rodinu. No na tvárach svojich poslucháčov spozoroval, že ani táto jeho reč sa im nepáči. Mnohí totiž, ako sa neskôr dozvedel, sa zaoberali pestovaním tabaku a tak aj tu šlo o otázku živobytia. V tretiu nedeľu hovoril o hriechu alkoholizmu. No ani táto jeho kázeň nebola prijatá s porozumením. Totiž, ako sa znova dozvedel, na území farnosti sa nachádza jedna z najlepších páleníc alkoholu v celom širokom ďalekom okolí, v ktorej je zamestnaných mnoho jeho farníkov. A tak celý zúfalý sa pýta jedného zo svojich farníkov, ktorý mu tieto veci oznamoval: „O čom mám teda potom kázať?“ „Kážte napríklad o tých prekliatych komunistoch, ktorí vyčíňajú v Číne. Tým sa určite nikoho nedotknete a vaše kázne budú určite prijaté s porozumením a súhlasom,“ hovorí mu farník. (http://www.uniba.sk/~upc/kazne.html)
MY      Táto skúsenosť humorne odhaľuje črtu, ktorú azda nájdeme medzi veriacimi každej farnosti. Cítime však, že takýto postoj bráni poznaniu prvotných príčin rôznych bied, ktoré nám strpčujú život. Nebráňme Božiemu slovu v skúmaniu nášho vnútra i keď azda neraz pocítime jeho ostrie pri stretnutí s našimi zakorenenými hriechmi a slabosťami. Tieto sú príčinou našich bied, ktoré strpčujú život nám i našim blízkym. A od tohto poznania nášho stavu je už len krôčik k tomu, aby sme padli pred naším Vládcom a Pánom a prosili za svoje uzdravenie: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!... Veríme, že nás môžeš uzdraviť!“ A ak naša prosba bude úprimná a plná dôvery, celkom iste pocítime uzdravujúce Božie pôsobenie.
ADE      Sú okamihy takej ľudskej biedy, že neveriacich uvádzajú do hlbokej beznádeje a zúfalstva. Tí však, ktorí veria a dôverujú svojmu Spasiteľovi, v takej chvíli cítia jeho prítomnosť a pomoc.

28.07.2004 | Čítanosť(3149)
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17
12.06.2003 | Čítanosť(3595)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3554)
Mt 9, 27-38
12.06.2003 | Čítanosť(3151)
Mt 9, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet