26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie, keď sa s ním človek delí.”

~CESARE CANTÚ~

11.06.2005 - Miron
čítanosť1178 reakcie0
(Share 284 0)


Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

Homília

AI      Zlí duchovia... Koľko rôznych postojov k tejto téme môžeme nájsť: od jasne prezentovanej nevery v ich existenciu až po prílišné zveličovanie ich moci nad človekom. Ako zvyčajne, pravda je kdesi uprostred. Neveriť v existenciu diabla, znamená ignorovať takmer každú druhu stranu Svätého písma, zveličovať moc zlého zas znamená degradáciu vykupiteľského diela nášho Spasiteľa. Každopádne tam, kde človek vytvára priestor na pôsobenie zlých síl, tam zlo narastá do obludných rozmerov.
KE      Prítomnosť nášho Spasiteľa odhaľuje zlo a oslobodzuje človeka od jeho pôsobenia.
DI      Gadarský kraj bol obývaný pohanmi. Sami odhaľujú stav svojho myslenia a životných hodnôt. Keď sa dozvedeli o oslobodení dvoch posadnutých od zlých duchov, ako aj o škode, ktorá pri tom vznikla, vyšli oproti Ježišovi a prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Akoby sa báli, že Ježišovo pôsobenie medzi nimi by im mohlo priniesť ďalšie straty. Zlý duch môže ľahko pôsobiť tam, kde srdce človeka je zotročené len pozemskými žiadosťami, mamonou... Z tohto zotročenia vyrastajú mnohé hriechy a neresti – človek sa vydáva deštruktívnemu pôsobeniu zlých síl...
      Odpoveď na otázku, nakoľko môže zlý duch pôsobiť na človeka, je jasná: Nakoľko mu človek dá priestor.
PAR      Ak sa chceme uchrániť pred deštruktívnym pôsobením zlého ducha, musíme stať pevne na Kristovej strane. Rozmenené na drobné: to znamená, že vedieme duchovný život plný túžby po dokonalosti a pod dosiahnutí neba. Všetko, čo slúži na naše posvätenie: modlitba, prijímanie sviatostí, čítanie a rozjímanie Svätého písma..., to všetko je mocnou ochranou pred pôsobením zlého ducha.
      Ďalšou mocnou zbraňou je zodpovedné používanie slov a konanie dobrých skutkov. Zlo sa šíri akoby v reťazovej reakcii. Veď ak by sme analyzovali zdroje hádok, či mnohých nepriateľstiev, kdesi na začiatku by sme našli nejaké zlé slovo či skutok, ktorý sám o sebe sa zdá zanedbateľný. Ale koľko zlého rozpúta...
      Dobro sa šíri rovnako ako zlo, len jeho ovocie je príjemnejšie. Každou dobrou myšlienkou, slovom, či skutkom začíname reťazovú reakciu, ktorá oslobodí časť zeme od pôsobenia zlého a pripojí ju k Božiemu kráľovstvu.
      V tomto duchovnom boji si musíme uvedomiť, že Kristus svojim vykupiteľským dielom porazil Zlého a my tak máme dočinenia s porazenou armádou, ktorá si je vedomá svojej porážky.
MY      Zo života cirkevných otcov sa traduje, že jedného dňa pustovník sv. Izidor vystúpil na strechu svojej cely spolu s otcom Mojžišom, ktorého už nejakú dobu pokúšal démon nečistoty.
      „Pozri k západu,“ povedal Izidor svojmu návštevníkovi. A ten zbadal množstvo démonov, ako sa v zúrivom náhlení chystajú k boju. Potom pustovník pokračoval: „Pozri k východu.“ A otec Mojžiš uvidel nespočítateľné davy svätých anjelov, armádu nebeských mocností, ktorá svojim jasom zatieňovala slnko.
      „Tí, ktorých si videl na západe,“ vysvetľoval sv. Izidor, „sú tí, ktorí útočia na svätých. Tí, ktorých si videl na východe, Boh posiela svätým na pomoc. Musíš teda uznať, že sila a prevaha je na našej strane.“ Svätý otec Mojžiš sa potom upokojený vrátil do svojej cely.
ADE      Bolo by nerozumné ignorovať existenciu zlých duchov alebo podceňovať silu ich pôsobenia. Duchovný boj proti týmto silám budeme viesť po celý svoj život. A každý, kto dáva svoj život pod vládu Ježiša Krista, v tomto boji obstojí.

14.08.2009 | Čítanosť(3053)
Téma: Mt 8, 8
12.06.2003 | Čítanosť(8822)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4378)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3381)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet