21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Sloboda človeka je dôvernosťou, ktorú Boh chráni tým, že sa svetu predstavuje v znameniach. Boh sprítomnený v znameniach sa nám nevnucuje.”


~LUIGI GIUSSANI~

11.06.2005 - Miron
čítanosť1344 reakcie0
(Share 272 0)


Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

Homília

AI      Jeden môj priateľ počas prípravy na skúšku preskakoval jednotlivé otázky so slovami: „To mi je jasné – ideme ďalej.“ Keď si však vytiahol práve takúto otázku, celý zdesený si uvedomil, že mu to až také jasné nie je. Zo skúšky vyletel.
      Zdanie niekedy klame. Túto pravdu zaiste overili naše životné skúsenosti. Preto sa nečudujme, že v živote musíme prejsť mnohými skúškami, testmi či pohovormi, ktorých náročnosť stúpa so zodpovednosťou nášho povolania. I keď ide o nepríjemné záležitosti, sú pre človeka dobrodením, lebo mu pomáhajú odhaliť jeho slabé miesta. Múdry človek toto poznanie víta a snaží sa o odstránenie týchto nedostatkov.
KE      Ak nás dnešné evanjelium vyzýva k otestovaniu osobnej viery, nemusí to byť celkom príjemné, ale určite to bude užitočné.
DI      Stotník z evanjelia bol pohan. V čase, keď pohanské náboženstvá už neboli schopné uspokojiť duchovné potreby ľudí, mnohí pohania s úctou i s akýmsi obdivom hľadeli na vieru izraelského národa a v srdci sa s ňou azda aj stotožňovali. Stotník zaiste patril k nim. Keď predstupuje pred Krista so svojou prosbou, nevedomky vyznáva vieru, ktorú nosí v srdci. To, že v „teste viery“ obstál, potvrdzujú Spasiteľove slová: „Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli“ (Mt 8, 10).
      V tej chvíli prechádzali testom viery aj tí, ktorí sprevádzali Ježiša Krista. I keď evanjelista Matúš nekonkretizuje o koho ide, isté je, že išlo o Židov. Nevieme ako reagovali na ocenenie stotníkovej viery. Zaiste len ťažko prijali slova Ježiša Krista: pohan predčil vo viere pravoverných Židov.
      A ako by sme v tomto teste viery obstáli my? Nepredbehol by nás nejaký „pohan“, ktorý podľa našej mienky je príliš ďaleko od Boha?
PAR      Georg Lanzenstiel hovorí: „Viera nie je za žiadnych okolností a nikdy v dejinách ľudstva nebola zaistená vlastníctvom, ako napríklad bankové konto, z ktorého môžeme vyberať, kedykoľvek sa nám zachce akonáhle nám dôjdu peniaze. O pravú vieru je potrebné zápasiť stále a utužovať sa v nej, pretože človek sa v nej vo svojej bezmocnosti utieka k všemohúcnosti Božej. Každú rýdzu vieru ako temný tieň sprevádza nevera. Správnu vieru je potrebné každodenne prijímať a darovať.“ (ABELN, R.: Věřím, doufam, miluji. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1996, s. 9.)
      Vo svetle týchto slov je zrejmé, že za skutočnú vieru nemôžeme považovať veľmi časté tvrdenia ľudí tejto doby, pre ktorých je existencia Boha rovnako pravdivá ako existencia ľadových krýh v Severnom mori. Ale ani jedno ani druhé, žiaľ, nemá vplyv na ich život.
      Skutočná pravá viera je prítomná a badateľná každodennom živote človeka. Preniká celé jeho konanie. Keby sme azda chceli analyzovať skutky takéhoto človeka, keby sme sa pýtali prečo konal tak a nie inak, museli by sme odpovedať: Preto, lebo má vieru. Dal by Boh, aby ľudia, ktorí sledujú náš život, dospeli k rovnakému záveru. To by bolo známkou, že sme v teste viery obstáli. A stali by sme sa svedkami uzdravenia mnohých „chorých“ v našom okolí...
MY      Duchovný správca francúzskej farnosti Montmartre rozpráva, že prišiel k nemu robotník a povedal mu:
      „Pán farár, keby som bol stretol kňaza na ulici pred dvanástimi rokmi, bol by som ho odstrelil. Tak som nenávidel náboženstvo. Ale teraz je to so mnou celkom ináč. Na našom pracovisku totiž jedna žena dostala divnú chorobu. Nik sa jej nechcel ujať. Ošklivo zapáchala. Ale prišla k nej jedna rehoľná sestra. Venovala sa jej ako vlastnému dieťaťu a robila jej všetky služby s veľkou láskou, akoby nijaký zápach ani necítila. Vtedy som si povedal: To je ľudsky nemožné. Tá rehoľníčka to zaiste koná s Božou silou.“
      Vtedy sa tento robotník rozhodol, že už nebude brániť svojej manželke chodiť v nedeľu do kostola. Rozhodol sa, že dajú pokrstiť svoje osemročné dieťa a kňazovi povedal: „Odvtedy aj ja sám chodím do kostola a žijem ako kresťan.“ (VRABLEC, J.: V službe Slova C. Rím : SÚSCM, 1990, s. 258.)
ADE      Skúšky, testy, rôzne pohovory – to všetko je na prvý pohľad dosť nepríjemné. Ale pomáha nám to spoznať naše slabé miesta. Ak sa dnešné evanjelium stalo pre nás akýmsi testom viery, ak azda odkrylo naše slabé miesta – potom vieme, kde máme pridať a ak sme múdri, tak to aj urobíme... pre vlastnú spásu, ako aj spásu blížnych.

14.08.2009 | Čítanosť(3097)
Téma: Mt 8, 8
12.06.2003 | Čítanosť(8850)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4404)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3405)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet