22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prosím vás s pokorou a dôverou, aby ste Kristovi dovoľovali prehovoriť k človeku. Len on má slová večného života, áno, večného života!

~Ján Pavol II.~

04.06.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1944 reakcie0
(Share 328 0)


Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

Homília

      Z dejín gréckeho národa sa dozvedáme, že štyri storočia pred Kristom, teda pred našim letopočtom, bola založená škola na tzv. Kynizme (kynizmus = bystrý pes). Jej žiaci mali na pamäti predovšetkým česť a skromnosť. Prirodzenosť vyzdvihovali nad vzdelanie a hlásali, že človek má hľadať iba duševné šťastie, a všetko ostatné – bohatstvo, pocty, dobré meno – má považovať za márnosť.
      Z tejto školy vyšiel aj známy filozof Diogenes zo Sinopy, ktorý bol známy aj svojimi vtipmi. Býval v sude, vlastne vo veľkej hlinenej nádobe, a ako jediný kus riadu používal misku. Aj tú však jedného dňa odhodil ako zbytočnú, keď videl akéhosi chlapca dlaňou načierať vodu.
      Chodil s lampášom aj cez deň, a všade hľadal naozajstného človeka, ale nikde ho nenašiel. Keď sa ho Alexander Veľký opýtal, akú láskavosť by od neho prijal, Diogenes ho iba poprosil, aby trochu odstúpil, lebo mu zacláňa slnko. To bolo jeho jedinou žiadosťou, ktorú mu mohol urobiť mocný kráľ Alexander Veľký.
      Šťastný človek, povieme si, ktorému k šťastiu chýbalo iba tak málo: uhnúť, aby mu nezacláňal slnko. Šťastný človek. A čo všetko chcem mať my, aby sme boli šťastní?
Na túto tému hovorí aj dnešné čítanie zo sv. evanjelia. Je to časť Kristovej náuky z jeho známej Reči na vrchu: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť... Čo budeme piť... Čo si oblečieme? Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 25; 31-33).
      Ak to počúvame, povieme si: No tak ten Kristus je ďaleko od života, od skutočnosti... Nech príde dnes medzi nás a nech to skúsi povedať... Nám, čo nemáme prácu, zamestnanie...
      Nie, nie tak to myslel Ježiš. Veď nakoniec sám pracoval s Jozefom v stolárskej dielni a zarábal na chlieb. On nás žiada, aby sme mali správne usporiadané hodnoty. Veď tak hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“ (Mt 6, 33) – a ak tak budete robiť, všetko ostatné, čo potrebujete k životu, dostanete navyše.
      Čo to znamená a akí sme my ľudia, poučme sa na tomto príklade:
      Sv. František Saleský, ženevský biskup, mal pekného koňa, na ktorom navštevoval farnosti svojho biskupstva. Tento pekný kôň sa zapáčil jednému bohatému sedliakovi, ktorý povedal:
      „Monsiňor, dajte mi toho koňa.“
      „Dobre, ak sa zbožne pomodlíte Otčenáš, dám vám ho.“
      Sedliak bol ešte len v polovici Otčenáša, keď mu oči padli na sedlo a zatúžil aj po ňom. Povedal:
      „Monsiňor, a dáte mi aj sedlo?“
      „Ako vidíme, ani koňa, ani sedlo.“
      Takí sme my ľudia: ak máme dosť, chceme ešte viac, ak máme viac, chceme všetko. Preto povedal Ježiš: To robia iba pohania, ktorí neveria v Boha, ani vo večný život.
      Dnes mnoho ľudí zabúda na to, že ich Pán Boh stvoril, aby mu slúžili. Myslia si, že Boh je povinný slúžiť im a vo všetkom im vyhovieť a vychádzať v ústrety. Preto ustavične k nemu vystierajú svoje ruky ako žobráci pre najrozličnejšie dary: Daj – a hneď. Ľudia iba prosia, prosia o dary, o požehnanie, ale zabúdajú na poďakovanie.
      Ale darmo, pretože Pán povedal: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33).

      Inšpirácie: Mt 6, 16-24 / Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(6003)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3883)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3840)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet