18.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pán nás miluje väčšmi, ako sa milujeme my sami.

~SV. TERÉZIA AVILSKÁ~

28.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť3730 reakcie0
(Share 473 0)


Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

Homília

      - Nebol som na spovedi viac rokov. Ani na sobášnej spovedi som nebol. Sú to následky mojej slabej viery a dvojročného pobytu na základnej vojenskej službe, kde som vstúpil kvôli výhodám do strany.
      V nedeľu, keď bol môj chlapec na prvom svätom prijímaní, nebol som ani v kostole. Bál som sa a hanbil.
      Miško mi hovoril: - Tatko, poď sa so mnou pomodliť. Vieš, aké je to pekné? - Neviem povedať, čo som vtedy prežil. Tá obyčajná veta - veď vieš. aké je to pekné - mi zabránila odporovať. Zmohol som sa povedať: Dobre, poď! Manželke som dovolil, aby sme mali v byte jeden obraz s náboženským motívom. V spálni máme Božské Srdce Ježišovo. Tam sme si kľakli. Po rokoch som kľačal. Nie, žeby som neveril v Boha, ale som nestál o neho. Miško sa začal modliť. Pomodlili sme sa Otčenáš, Zdravas a Sláva. Chlapec zostal ticho, pozrel sa na mňa, akoby Čosi chcel povedať a pritom nevedel, ako ďalej. Nepovedal som ani slovo, len som sa pozrel na obraz Božského Srdca a - hádam prvý raz v živote mi pri modlitbe vypadli slzy. Chlapec sa na mňa pozeral a po chvíli pokračoval. Boli to jeho vlastné slová poďakovania Pánu Ježišovi, že som sa s ním išiel modliť.
      Ja som až vtedy pochopil, Že to všetko hmotné, čo som mu dal, sa nevyrovná tomu, čo som ja vtedy dostal od svojho syna. Dôstojný pán, chcem si vykonať životnú svätú spoveď. -
      Dnes, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, počúvame slová Pána Ježiša: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11,25).
      Týmto slovám predchádzali smutné slová výčitky mestám, v ktorých urobil mnoho zázrakov, a predsa sa nedali na pokánie. Ježiš neprestáva pracovať na spáse sveta. Vie, prečo prišiel na zem ako človek. Neprestáva byť v stálom spojení so svojím Otcom a ďakujem mu, že môže svetu zvestovať spásu. Chce splniť vôľu svojho Otca. Pozná jeho prianie, aby všetci spoznali náuku, ktorá im pomôže získať stratené priateľstvo so svojím Bohom. V národe sú „múdri a obozretní“ ľudia, Čo vynikajú znalosťou Písma a Zákona, ktoré im dal Boh. Pre svoju pýchu a predpojatosť však neprijímajú učenie Krista. Na druhej strane sú ľudia, ktorí neboli školení v židovskej náuke. Ježiš ich nazval „maličkými“, ktorí pre svoju pokoru pochopili náuku spásy. Všetko sa deje múdrym riadením Božím.
      Otec prvoprijímajúceho chlapca, ktorý chce pristúpiť po rokoch ku sviatosti zmierenia, hovorí kňazovi:
      Ježiš nás chce obohatiť aj týmito slovami, aby sme uvideli jeho Božské Srdce. Ježiš vidí pýchu ľudí a ukazuje nám pokoru svojho Srdca. Ježiš sa modlí za nás. Nikde nenájdeme tak jasne opísané božstvo Pána Ježiša ako tu:
      „Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť' (Mt 11,27). Aká láska voči nám, ľuďom! Nikdy by ľudský rozum neprišiel na niečo podobné, že v jednom Bohu sú tri božské osoby, že v jednom Bohu je toľko lásky. Boh sa nám dáva poznať. Prečo? To hovorí sám Ježiš: „ Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11,28). Ježišovo Srdce je naplnené láskou k Otcovi a k nám, ľuďom. Jeho Božské Srdce chce splniť prianie Otca, aby sme ho všetci spoznali a túžili po večnom spojení s ním. Ukazuje nám poriadok, ako sa k Otcovi dostať. Ukazuje nám svoje Srdce: „ Vezmite na seba jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11,29). Božské Srdce Ježišovo a jeho láska aj dnes túži po nás. Je to jeho prianie, prianie samého Pána Ježiša, aby mesiac jún sme využili na získanie milostí cez úctu jeho Božského Srdca. Najväčšia propagátorka úcty Božského Srdca Ježišovho, Mária Margita Alacoque, ktorej sa Pán Ježia viackrát ukázal a vyzval cez ňu všetkých ľudí k úcte jeho Srdca, nám i dnes pripomína, hoci už prešli tri storočia od jej smrti, aby sme nezabudli na jeho prisľúbenie.
      Uvedomujeme si, že i napriek veľkému tempu života, v ktorom žijeme, je pre nás výhodné nájsť si niekoľko minút času v tomto mesiaci na stretnutie s Ježišom, a tak cez Ježiša získať posilu a potrebné milosti? Pri pohľade na jeho Srdce sa učíme byť mu podobní. Ježiš je tichý a pokorný srdcom. Keď ho nasledujeme, pýcha a s ňou spojený každý hriech strácajú nad nami moc a silu. Láska Božského Srdca Ježišovho nás učí zachovať si tiež lásku v našich srdciach voči všetkým, ale najmä voči tým, čo nám robia zlo. Ježišovo Srdce zomrelo za nás hriešnych. Pohľad na jeho Srdce nás učí, ako hovorí svätý Pavol: „ ...na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1,24). Pohľad na Srdce Pána Ježiša nás oslovuje, aby sme získali nielen milosti cez úctu Božského Srdca, ale aj napriek ťažkostiam sme aj iným pomohli naučiť sa Čerpať z tohto nevyčerpateľného prameňa všetkých milostí. Tak sa plnia prisľúbenia, ktoré dal Pán Ježiš Margite. Z dvanástich si spomeňme aspoň niektoré:
vlažné duše sa stanú horlivými;
      horlivé duše obsiahnu veľkú dokonalosť;
      požehnám dom, v ktorom sa uctieva obraz Božského Srdca
      tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca dá istotu, že budú zapísané v jeho Srdci;
      Božské Srdce hovorí:
      Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tí, Čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.
      Je to krásne a Bohu milé, keď v tomto mesiaci sa ctitelia Božské Srdca stretávajú pred oltárom v kostole, prípadne doma pri obrazoch a sochách Božského Srdca a modlia sa litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Litánie nás oslovujú svojimi zvolaniami a jednoduchým spôsobom inšpirujú nasledovať vzor, ktorý nám dal Pán Ježiš, keď ako človek nám podobný vo všetkom okrem hriechu, nechcel nič, len spasiť naše duše. Nejedno zvolanie nás oslovuje, aby sme s väčšou láskou a dôverou plnili svoje životné poslanie. Nikto sa nemusí znepokojovať, že keď aj ostane sám, starý a chorý, nebude sám, lebo bude s ním Ježiš. Božské Srdce učí opravdivej láske; od tých, čo si začínajú uvedomovať tento krásny cit človeka, až po tých najstarších, ktorým už lásku a úctu zabúdajú preukazovať.
      Modlitba litánií k Božskému Srdcu dvíha nás do výšin, keď nás tento svet chce zotročiť a udržať si pre seba. V Božskom Srdci nachádzame bohatstvo, ktoré skutočne moľ a hrdza neskazia, zlodej neukradne. V ňom si zhromažďujeme poklady, ktoré sa nestratia (por. Mt 6,19-20). Čo na tom, keď pre tento poklad musíme znášať potupu, úzkosť a smrť? Božské Srdce „slasť všetkých svätých“ dáva tak nádherný prísľub.
      Božské Srdce nezabúda tak, ako zabúdame my, ľudia.
      Otec malého Miška zišiel z cesty od Boha, ale vrátil sa, a to je dar Božského Srdca, pretože on ako chlapec tiež si viackrát vykonal deväť prvých piatkov. Sám sa o prisľúbení Božského Srdca presvedčil, že je „prameň všetkého potešenia“, pretože radosť, ktorú po rokoch zažil, už nikdy nechce odložiť bokom. Keď sme sa lúčili, hovoril:
      - Denne si budem opakovať: Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav srdce moje podľa Srdca svojho, aby som už druhý raz nezišiel z tvojej cesty.-
      Amen.

14.08.2009 | Čítanosť(2996)
Téma: Mt 11, 16
12.06.2003 | Čítanosť(3771)
Mt 11, 20-27
12.06.2003 | Čítanosť(3242)
Mt 11, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3218)
Mt 11, 2-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet