23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Sme určení na diela lásky, nie na výpravy nenávisti.

~BL. JÁN XXIII.~

28.05.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1759 reakcie0
(Share 286 0)


Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

Homília

      V týchto dňoch vychádzajú zo škôl absolventi teológie, aby následne z rúk svojich biskupov prijali sviatosť kňazstva. A tak vlastne ako kedysi Ježiš Kristus povolal rybárov, aby sa stali jeho spolupracovníkmi, apoštolmi, aj dnes rovnako pozýva týchto mladých ľudí: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4, 19). A podobne, ako Kristus po svojom vzkriesení poslal ich do celého sveta, rovnako to robí aj dnes skrz svojich biskupov: „Choďte teda, učte všetky národy...“ (Mt 28, 19). Posiela ich do dnešného sveta, do farností, aby rozsievali Božie slovo do ľudských sŕdc.
      V podobenstve o rozsievačovi sa však Ježiš sťažuje na kresťanov celého sveta, pretože len malá časť Božieho slova sa ujme. Kde je príčina? Božie slovo ako semeno je dobré, ale ľudské srdcia ho málo prijímajú. Sú tvrdé ako skala, ušliapané ako cesta, bujné ako tŕnie... A ujme sa toho iba málo. Toto nám vlastne chcel povedať Ježiš v podobenstve.
      Počujme, čo povedal Ježiš o Božom slove. Tým, ktorí sú neochotní počúvať Božie slovo, adresoval tieto slová proroka Izaiáša:
       „Budete počúvať, a nepochopíte,
      budete hľadieť, a neuvidíte.
      Lebo otupelo srdce tohto ľudu:
      ušami ťažko počujú
      a oči si zavreli,
      aby očami nevideli a ušami nepočuli“
(Mt 13, 14-15).
      Tým, ktorí sú ochotní počúvať, hovorí, že ich oči a uši sú blahoslavené (porov.: Lk 11, 28). Prečo? „Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“ (13, 17).
      Áno, tisíce ľudí čakali na príchod Vykupiteľa. Radi by boli počuli z jeho úst sväté učenie, ale nedožili sa tej milosti. Nám je daná táto možnosť, aj keď nie z úst samého Krista, ale z úst jeho nástupcov, biskupov a kňazov.
      Keď sa Židia vrátili zo zajatia do Jeruzalema a za Nehemiáša si mohli znovu postaviť svoje mesto a chrám, zhromaždili sa pred bránou a žiadali Ezdráša, aby im čítal z knihy Božieho zákona. Tak veľmi túžili počuť Božie slovo, ktoré by ich potešilo.
      Istý misionár cestoval v Japonsku vlakom a modlil sa. Pri prudkom pohybe mu z modlitebnej knižočky vypadol obrázok Panny Márie. Chlapček, ktorý sedel oproti nemu, sa zohol a obrázok zdvihol. Zvedavý ako všetky deti, pozrel sa naňho a potom ho podal misionárovi.
      „Kto je tá krásna pani?“ spýtal sa.
      „Je to moja matka“, odpovedal kňaz po krátkom zaváhaní.
      Chlapček sa na neho pozrel, potom sa pozrel na obrázok a povedal:
      „Veľmi sa na neho nepodobáš!“
      Božský Spasiteľ vo svojej Reči na vrchu povedal: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).
      Je to iste náročný cieľ, ale máme sa snažiť o jeho dosiahnutie, aby sme sa k tejto dokonalosti priblížili a podobali sa Bohu.
      V našom východnom obrade mnohých svätých nazývame „prepodobnými“. To preto, že sa podobali Bohu, snažili sa byť podobní Bohu.
      Snažme sa o to aj my. A budeme takí, ak Božie slovo budeme počúvať a zachovávať. Božie slovo nás takých môže urobiť – ak nie svätými, tak aspoň podobnými Bohu.

      Inšpirácie: Mt 4, 18-22

30.03.2008 | Čítanosť(2897)
Téma: Pôst / Mt 4, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(8850)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3516)
Mt 4, 18-22
12.06.2003 | Čítanosť(2986)
Mt 4, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet