23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Veľa z mrzutostí dňa si spôsobuješ len ty sám, lebo ich vopred pripravuješ svojím myslením. Každá myšlienka má totiž tvorivú moc a akú myšlienku tvoríš, taký je okamih, v ktorom sa tu a teraz nachádzaš.

~Miroslav Schlesinger~

28.05.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť942 reakcie0
(Share 228 0)


Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

Homília

      Ježiš Kristus vo svojej reči o Poslednom súde hovoril o milosrdenstve, ktoré máme uskutočňovať jeden voči druhému, v súvislosti s budúcim Božím súdom povedal: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve... Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy... Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: «Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný...» Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 31-32; 34-35; 40).
      V týchto Kristových slovách je vyjadrená myšlienka, aby človek nielen prijímal a skusoval Božie milosrdenstvo, ale aby aj sám bol milosrdný k iným. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“, povedal Ježiš vo svojej Reči na vrchu (Mt 5, 7). Zanedbávanie milosrdenstva k blížnym vyhlásil Ježiš za Veľký hriech, za ktorý si človek zasluhuje večné zatratenie. To je vidieť aj z podobenstva, že milosrdenstvo človeka k človeku nie je okrajová záležitosť mravného konania, ale prvoradá a najdôležitejšia požiadavka evanjelia. Človek má totiž natoľko prístup k milosrdnej Božej láske, nakoľko sám je milosrdný k blížnemu.
      Toto milosrdenstvo človeka k človekovi, ktorým napodobňuje Božie milosrdenstvo, sa v každodennom živote veriacich prejavuje konaním dobrých skutkov. Tak nás k tomu vyzýva sv. Ján: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18). To sú také skutky lásky, ktorými sa usilujeme odstraňovať alebo zmierňovať biedu a utrpenie našich blížnych. A konať ich je vždy aktuálne a veľmi potrebné v každom čase, lebo vždy prichádzajú nové problémy a trápenia (Dnes ty, zajtra to môžem byť ja).
      Podľa Kristovho želania Cirkev je spoločenstvo nielen pokrstených a veriacich ľudí, ale aj milosrdných. Práve v milosrdnej láske nachádza naša viera svoju hodnovernosť a život. Lebo ak niekto „ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ (1 Jn 3, 17).
      Malé dievčatko prišlo k svojej matke a pýta sa:
      „Mama, prečo má pomaranč toľko dielov?“
      „Aby si sa mohla podeliť s inými.“
      A jablko, prečo má len jeden diel, Aby som ho mohla zjesť sama?“
      „Nie! Ale preto, aby si ho mohla dať celé inému“, odpovedala matka.
      Láska je základom našich vzťahov k blížnemu, a to má svoj vzor v Božskom Srdci Ježiša Krista, ktoré je pre nás prameňom lásky a milosrdenstva, ale súčasne i školou a výchovou k milosrdenstvu. Ježiš Kristus nás volá, aby sme si osvojili čnosti jeho srdca a podľa jeho vzoru sa učili byť milosrdní k druhým: „Poďte ku mne všetci... Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11, 28-29).
20.06.2003 | Čítanosť(1963)
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16
12.06.2003 | Čítanosť(2635)
Jn 3, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2595)
Jn 3, 22-36


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet