23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pamätaj, že tŕnie, ktoré znášaš z lásky k Bohu, sa raz na ruže premení.

~Sv. Mária Mazzarello~

21.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2152 reakcie0
(Share 1140 2)


Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

Homília

      Mal som možnosť pozorovať zblízka Svätého Otca, ako sa modlí. Tento muž viery kľačal na obyčajnom kľakátku. Biela reverenda sa mi zdala akoby tieň Čistoty, vrúcnosti a zbožnosti, s akou sa modlila jeho duáa, ktorú som pozoroval. Modlil sa a my sme ho ticho pozorovali. Vo vnútri srdca som cítil, Že patríme spolu, že ma oslovuje, modlí sa so mnou! Toto stretnutie ma oslovilo a utvrdilo v tom, že v modlitbe je veľká sila, kde človek nikdy nie je sám. Tak si to praje aj Ježiš v dnešnom evanjeliu.
      Ježíš zdvihol oči k nebu a modlil sa:
      „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my“ (Jn 17,11).
Ježiš sa modlí uprostred svojich učeníkov. Blíži sa vrchol jeho poslania, prečo prišiel medzi ľudí a prečo sa im stal podobným okrem hriechu.
      Judáš odišiel. Ježiš ako Boh vidí, že nielen Peter ho ešte zradí, ale aj nejednotnosť medzi jeho vyznávačmi až do konca čias, z čoho bude vyrastať burina hriechu. Prosí preto svojho Otca za svojich učeníkov, aby ich nielen posvätil pravdou, ale urobil ich schopnými plniť úlohu hlásateľov pravdy. Ježiš vie, že celá ich bytosť musí byť ňou preniknutá a posilnená. Preto sa aj Ježiš posväcuje, to znamená, Že sa dáva v posvätnú obeť nielen za učeníkov, ale za nás všetkých, aby sa nám dostalo tejto svätosti pravdy.
      Aby boli jedno. To nie je rozkaz Krista, ale veľká prosba. A Ježiš ju na inom mieste dopĺňa slovami: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi“ (Mt 18,20). Keď sa Ježiš lúčil s apoštolmi v modlitbe, mal túžbu, aby sa vždy snažili o jednotu. Práve jeho príklad jednoty s Otcom skrze Ducha Svätého je pre nás dnes oslovením. Ako je dobre si uvedomiť silu spoločnej modlitby. Uvedomiť si a prežiť stretnutie s Bohom v modlitbe s tými, čo podobne zmýšľajú ako ja, ktorí sa rovnako snažia žiť v spojení s Bohom, ktorým nie je ľahostajná modlitba. Práve preto pri týchto slovách evanjelia mali by sme sa rozhodnúť čo najviac využívať spoločnú modlitbu. Urobiť všetko, aby sme si Čím viacerí vedeli nájsť čas, miesto na spoločné oslovenie Boha v modlitbe. Nesmie a nemôže nám byť pri týchto slovách jedno, že ja sa modlím sám a v druhej izbe sa modlí moje dieťa, a manžel sa bude modliť o hodinu neskoršie.
      Áno, osobná modlitba je vec vážna, potrebná a dôležitá. Spoločná modlitba je oveľa viac, veď si to výslovne prial Ježiš. Manželia si musia uvedomiť, že vyslúžením si sviatosti manželstva „ ...budú dvaja v jednom tele“ (Mt 19,5). Veriacim kresťanom nesmie byť táto vec okrajová, ktorá by sa dotýkala veci materiálnych či spoločenských. Sviatosť manželstva sa dotýka aj spoločného rozhovoru s Bohom. Preto je potrebné urobiť všetko, aby sa duch spoločného stretávania sa pri modlitbe bral vážne. Neslobodno podceňovať milosti z takéhoto spoločného stretnutia. Nesmieme sa obmedziť len na spoločnú modlitbu v kostole pri slávení svätej omše. Aj tam si musíme uvedomiť, že je potrebné túto spoločnú modlitbu nielen vykonať, ale najmä prežiť. Mnohí by aj chceli, ale nevedia, ako na to. Rozhodne je potrebné si uvedomiť, že so začatím nesmieme odkladať na neskorší čas. Treba začať teraz. Rázne a rozhodne, hoci sa objavujú aj ťažkosti a problémy, napríklad s časom a s obsahom týchto stretnutí. Odborníci poukazujú, že rodina sa skutočne stretáva málo, Často len pri stolovaní a v mnohých rodinách len v nedeľu. To rodinu okráda o veľké hodnoty Šťastia. Je dobré sa zamyslieť, či je potrebné to alebo ono v tej chvíli, keď sa rozhodneme pre spoločnú modlitbu aspoň večer. Nie je však správne niekoho nútiť do spoločnej modlitby. Deti a dospievajúci by sa mali bez výhovorky zúčastňovať rodinnej modlitby. Pre vážnu vec, ten kto sa nemôže zúčastniť, mal by to skôr oznámiť, aby sa na neho nečakalo. Hodina - najmä večer - má vyhovovať predovšetkým deťom. Rodičia si majú uvedomiť, že ak je to len možné, na tú chvíľu by mali prerušiť svoju prácu a prípadne sa k nej ešte vrátiť. Veľmi výchovne pôsobí, keď sa s deťmi pravidelne modlí nielen matka, ale aj otec. Rodičia by si mali čím skôr pri výchove svojich detí uvedomiť, že spoločná modlitba zohráva vážnu úlohu pri duchovnom formovaní detí a tiež aj ich samých. Spoločná modlitba rozhodne prináša viac úžitku, ako keď sa modlí každý sám. Áno, môžu byť kladné i záporné postrehy k spoločnej i k súkromnej modlitbe.
      Modlime sa spoločne! Zaiste, keď sa chce niekto modliť viac, nič mu v tom nebráni, aby si potom ešte vykonal svoje modlitby. Napríklad rodičia, keď sú deti ešte malé, zaiste sa neuspokoja s niekoľkými krátkymi modlitbičkami. Doporučuje sa preto, ak sú malé deti, aby sa rodičia pomodlili ešte spolu, alebo každý samostatne. Keď zvážime fakty za a proti spoločnej modlitbe, tak za spoločnú modlitbu nájdeme viac kladov.
      Druhým okruhom spoločnej modlitby je čas. Doporučuje sa stála hodina. Sám mám skúsenosť, že pri jednej návšteve asi sedemročné dievčatko neustále pozeralo na rodičov a tí ma požiadali, aby som si s nimi vykonal večernú modlitbu. Bol to pre mňa v tejto rodine skutočne zážitok. Ani návšteva im nezabránila v spoločnej modlitbe. Keď sú deti už väčšie, môže sa modlitba stanoviť aj na neskoršiu hodinu, nie však na čas tesne pred spánkom. Vieme, že vtedy nielen deti, ale aj dospelí sú unavení. Taká modlitba po vypnutí televízie často neprinesie to, čo má a chce. V našom vnútri doznieva zážitok z televízie a len málo ľudí ho vie rýchlo nahradiť zážitkom z modlitby. Preto je dobré, najmä v zimných mesiacoch, ale tiež i v letných, stanoviť si čas na modlitbu pred pozeraním televízie. Týka sa to aj rannej modlitby. Tam je to často už ťažšie modliť sa spoločne s celou rodinou, veď otec odchádza skôr do zamestnania. Matka by mala byť pri rannej modlitbe svojich detí. Keď obaja rodičia odchádzajú skôr, môžu rodičia poveriť staršie dieťa, aby dohliadlo ráno na modlitbu, prípadne určia dieťa, ktoré bude mať na starosti zavolať ostatných na modlitbu. Je pekné, keď má modlitba svoje miesto aj počas dňa. Pred stolovaním, pri počutí zvonov na modlitbu Anjel Pána, prípadne pri prechádzaní okolo kostola na krátke zastavenie, adoráciu, prípadne aspoň v dopravnom prostriedku pozdraviť úkonom hlavy, strelnou modlitbou, prežehnaním sa, pozdravením Pána Ježiša prítomného v kostole pod spôsobom chleba. Tak sa môžeme na chvíľu skontaktovať v modlitbe s Bohom, aj keď prechádzame okolo cintorína. Stačí tiché: Odpočinutie večné... Mnohí už zistili, že aj katolícky pozdrav veľmi obohacuje duchovný život, pretože často cez deň obohacuje ako mozaiku zlatými kamienkami. Niekomu môže robiť problém forma a obsah spoločnej modlitby.
      Spoločná modlitba musí brať na zreteľ stav modliacich; ich vek, zdravotný stav, prípadne aj ďalšie okolnosti. Pri spoločnej modlitbe s malými deťmi je to zaiste kratšie, ako keď sú deti už väčšie. S malými deťmi je dobre modliť sa kratšie modlitby. Modlitby môžeme striedať a dáme ich prednostne odriekať deťom. Postupne ich učíme vlastnými slovami poďakovať sa Pánu Ježišovi za veci, ľudí, s ktorými sme prišli do styku cez deň, prípadne chorých v nemocnici a podobne. Vlastnými slovami vyslovené prosby, poďakovanie sú veľmi cenné. Nemali by sme zabúdať aj na modlitby odprosujúce. Detské spoločné modlitby majú skončiť tým, že rodičia spravia deťom krížik na čielko.
      Dĺžku modlitby už určia rodičia sami, podľa veku, chápania a podľa iných okolností, ak sú napríklad unavené, tak sa modlitba skráti. Je dobre, ak deťom pred spaním namiesto večerníčka z televízie prečítame niečo zo Svätého písma či životopisy svätých. Keď rodičia poznajú Písmo, tak tam nájdu príbehov na niekoľko rokov. Keď vieme, že deti niektorý príbeh radi počúvajú, tak ho môžeme po určitom čase opakovane prečítať. Kresťanskí rodičia nemusia mať núdzu o takéto ukončenie dňa. Rodičmi takto podávané texty Starého a Nového zákona v ďalších rokoch prinesú deťom nové postrehy.
      Pri krátkej modlitbe je dobre kľačať. Rodičia by nikdy nemali dieťa trestať kľačaním, tým viac na vareške a podobne. Pri čítaní z Písma môže sa sedieť, prípadne stáť. Pri modlitbe ruženca - desiatka sa môže a malo by sa kľačať. Keď sú už detí väčšie a je napríklad máj, mal by sa pomodliť celý ruženec. A už sme aj pri obsahu. Spoločnú modlitbu večer prvých pätnásť minút so staršími deťmi možno využiť na ruženec, litánie, v piatok na krížovú cestu, čítanie zo Svätého písma a tiež chvíľu na vykonanie si spytovania svedomia. Každý deň iná modlitba a bolo by dobre, keby si obsah a úmysel spoločnej modlitby určil vždy jeden člen rodiny, ktorý v ten večer sa bude predmodlievať. Preto, keď sú deti už schopné, nech sa im zverí vedenie spoločnej modlitby.
      Vidíme, že čas, forma a zloženie modlitby sa môže meniť a má sa meniť, aby sa nestala bezduchou, mechanickou a bez zážitku. Takto prežitá modlitba prinesie oveľa viac pre každého z prítomných.
      Keď dáme niekomu recept na chutné jedlo, zvykneme povedať: - Dobrú chuť!
      A tu je dnes namieste povedať: Skúste a spoznáte to, čo ste ešte nezažili.
      O čo nám vlastne ide? Aby sme všetci povedali - á n o.
      Keď sa modlí Svätý Otec, je to krásny pohľad. Keď sa modlí celá rodina, je to tiež krásny pohľad. Môžeme povedať, že nielen naši anjeli strážcovia, ale aj naši svätí patróni majú radosť z takéhoto stretnutia. Spoločne vykonaná modlitba rýchlejšie vyrieši nejeden problém v rodine a uchráni pred prípadným hnevom, pretože z nej možno pocítiť silu, radosť a najmä Božie požehnanie.
      Amen.

16.08.2007 | Čítanosť(4231)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2669)
Téma: Jn 17, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2565)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet