23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Žiť eucharisticky znamená vyjsť zo seba, z úzkeho priestoru vlastného života, a vrastať do šírky Kristovho života.”

~SV. EDITA STEINOVÁ ~

21.05.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1024 reakcie0
(Share 271 0)


Téma: Najsvätejšej Eucharistie

Homília

      V Starom zákone čítame, že keď Boh zázračne vyslobodil izraelský národ z egyptského otroctva, viedol ich do zasľúbenej zeme. Na ceste museli prechádzať sinajskou pustatinou, na ktorej sa im minuli všetky zásoby vody a potravín. Boli však pod zvláštnou Božou ochranou. Každý deň ráno okolo svojich šiatrov našli z neba napadaný zvláštny chlieb, ktorý nazvali „mannou“. Poslaním tejto manny bolo nielen udržanie pri živote, ale aj upozornenie na Božiu prítomnosť v ich živote.
      Tento zvláštny starozákonný chlieb - manna – stal sa predobrazom novozákonného, nebeského chleba, ktorý nám dáva Boh, aby sme nezahynuli na ceste do nebeského domova. Tak o tom hovorí Ježiš: „Kto je tento chlieb, bude žiť naveky“ (Jn 6, 50).
      Význam tohto nebeského chleba, ktorý dáva život, vysvetlil Ježiš slovami: „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť“ (Jn 6, 48-50).
      Ak tým slovám dobre rozumieme, tak nám tento chlieb, jeho prijímanie, zaručuje večný život. A teda – kto Krista prijíma v Najsvätejšej Eucharistii, teda s ním žije na zemi, bude s ním žiť aj vo večnosti.
      Najsvätejšia Eucharistia – Kristovo telo a krv, tajomne ukryté pod spôsobom chleba a vína, sa takto stala pokrmom celej kresťanskej spoločnosti na ceste do neba. Cirkev z Kristovej vôle, ktorý povedal: „Toto robte na moju pamiatku“ (Mt 22, 20), opakuje obrad Poslednej večere pri každej sv. liturgii a Najsvätejšou Eucharistiou nasycuje tých, čo ju v pokore a s láskou prijímajú.
      Je to teda najvzácnejší dar, aký nám Boží Syn zanechal popri Božom slove. Sám to vyjadril slovami: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54).
      Kedysi v Prahe mestská rada vydala obežník, podľa ktorého mali byť spísané všetky pamiatky v každom chráme a ich zoznam mal byť vyvesený pri vchode do chrámu. Takto chceli ísť v ústrety návštevníkom, ktorí sa zaujímali o historické a umelecké pamiatky. Jeden kňaz, ktorý dobre poznal ľudí a ich záujmy, na prvé miesto v zozname napísal: „Najväčší poklad v našom chráme je Eucharistický Kristus.“ Až potom písal rad-radom ostatné pamiatky.
      A veru mal pravdu. Vo sv. prijímaní, v ktorom sa nám dáva v sviatostnom chlebe sám Boh, ako pokrm na ceste do večného života, máme najväčšiu hodnotu, dar, aký nám Boh mohol zanechať vo svojej láske. Preto by sme boli naozaj malicherní, ak by sme o to nestáli.
      Keď prorok Eliáš utiekal pred vojakmi kráľovnej Jezabel, celý unavený si sadol pod borievku, aby si odpočinul. Vtedy k nemu prišiel anjel, a podal mu jedlo, aby sa posilnil. Povedal mu: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu!“ (1 Kr 19, 7).
      Takto vlastne my všetci putujeme do večnej vlasti. Utekáme pred prenasledovateľom, pokušiteľom, ktorý nám siaha na život našej duše. Je to cesta priďaleká, a niekedy veru aj priťažká. Aj nám sa Boh prihovára: Jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu. „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54). Nuž teda: s bázňou a vierou pristupujme ku každému svätému prijímaniu.

13.03.2007 | Čítanosť(5717)
Téma: Prvé sväté prijímanie
20.06.2003 | Čítanosť(3965)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
20.04.2004 | Čítanosť(2846)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2290)
Téma: Eucharistia


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet