23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Majte trpezlivosť s cirkvou. Je vždy spoločenstvom slabých a hriešnych ľudí. Ale práve táto skutočnosť je pre nás šťastím. Do cirkvi dokonalých by sotva koho z nás prijali.

~Ján Pavol II.~

21.05.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1458 reakcie0
(Share 273 0)


Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

Homília

      Vo východnom obrade je dnešná nedeľa venovaná pamiatke Všetkých svätých. V dnešnú nedeľu upierame svoje oči k svätým, ktorí už skončili svoju pozemskú cestu a došli do nebeskej slávy, kde sa radujú v spoločenstve s Bohom. Tvoria tzv. víťaznú Cirkev, lebo zvíťazili nad hriechom, a Cirkev oslávenú, keďže dosiahli večnú slávu. My si ich uctíme a modlíme sa, aby za nás orodovali u Boha.
      Kto boli títo svätí, ktorí došli k takému stupňu vysokej dokonalosti a svätosti? Ktorí „teraz s dôverou orodujú za naše duše?“ (Na večierni sviatku).
      Mnohí kráčali k svätosti priamou cestou. Bola to cesta lásky k Bohu a blížnemu. Milosť, ktorú dostali pri sv. krste, udržovali a zveľaďovali. Bola to Panna Mária, sv. Jozef a i. Iní - dokazovali svoju lásku k Bohu preliatím krvi. Prvý bol sv. diakon Štefan. O nich spievame na večierni sviatku: „Vaše hlavy vám stínali, ale nimi ste šíky nepriateľa porúbali. Cirkev ste napojili potokmi vlastnej krvi a svojou vierou ste ju osvietili.“ Iní - hrdinstvom lásky k blížnemu zasvätili svoj život. Napr. sv. Alžbeta, Matka Terézia z Kalkaty a i.
      Veľká časť svätých sa dostala do neba cestou pokánia. Odbočili z cesty svätosti, ale úprimným pokáním sa na ňu vrátili. Bola to sv. Mária Magdaléna, sv. Augustín a i.
Je preto namieste položiť si otázku: Akou cestou kráčame my k svojmu cieľu, k Bohu, k večnosti?
      Boh je sám svätý. Z tejto svätosti Boh uštedril našim prarodičom v raji, ktorí však svojou neposlušnosťou tento dar stratili. Túto milosť nám Boží Syn znovu získal svojou smrťou na kríži. Dostávame ju pri krste, posilňujeme ju sviatosťami.
      Napriek tomu, že nám Boží Syn ukázal cestu k svätosti, a viedol nás k tomu nielen slovom, ale aj a príkladom, vedel, že sme slabí a krehkí. Naučil nás modliť sa a prosiť. Dal nám sviatosti, najmä sviatosť pokánia – sv. spoveď, aby sme po páde a odvrátení sa od Boha znovu obdržali milosť a mohli pokračovať k svätosti.
      Je preto nesprávne, ak niekto hovorí, že nepotrebuje sa spovedať, že nemá hriechy. To sú slová, ktorými chceme oklamať Boha, alebo zakryť svoje hriechy. Pozrime sa na príklad o mýtnikovi a farizejovi. Farizej bol naoko zbožný – v chráme sa chváli, čo dobré urobil. Lenže pre mýtnika nemal dobrého slova a preto nenašiel u Boha ospravedlnenie.
      Z evanjelia poznáme tiež príbeh o žene cudzoložnici. „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“, povedal Ježiš zákonníkom a farizejom (Jn 8, 7). Nikto do nej nehodil kameňom, pretože nemali čisté svedomie. Preto buďme opatrní aj my. Kto dnes vidí iného v hriechu, zajtra v ňom môže byť on. Tomáš Kempenský hovorí: „Ty sa nebudeš zodpovedať za iných, ale za seba budeš vydávať počet. Načo sa do nich miešaš...“
      Keď zomieral veľký cirkevný učiteľ sv. Tomáš Akvinský, jeho spolubratia sa okolo neho zhromaždili a jeden z nich sa ho spýtal: „Otče, vy ste veľa študovali. Povedzte nám, čo vás najviac prekvapilo v živote?“ Zomierajúci povedal: „Čo som nikdy nevedel pochopiť, je to, ako môže človek usnúť so smrteľným hriechom.“
      Pozoruhodné slová! Pripomínajú nám, že pred spánkom nesmieme sa zabudnúť pomodliť a vzbudiť dokonalú ľútosť za hriechy spáchané v tomto dni. Nevieme, či sa totiž ráno prebudíme k životu, či nezaspíme naveky.
      Alexander Serenelli, vrah sv. mučenice Márie Gorettiovej, vo svojom testamente r. 1961 napísal: „Všetci, čo budú čítať tento môj list, nech vyčítajú z neho šťastnú poučku: nech sa vyhýbajú zlému a sledujú vždy to, čo je dobré.“
      Chráň sa od zlého, čiň dobré. Je to naša povinnosť, a tiež pravda, ktorú musíme žiť, aby sme sa stali svätými a prišli do neba.

      Inšpirácie: Mt 10, 24-42
      Kartotéka: Mt 10
12.06.2003 | Čítanosť(4167)
Mt 10, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(3651)
Mt 10, 24-42
18.01.2010 | Čítanosť(1343)
Všetkých svätých


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet