25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Myslím, že Ježiš Kristus premenil, posvätil, skoro božským urobil utrpenie. Verím, že utrpenie je pre dušu robotníkom vykúpenia a posvätenia. Verím, že Boh je láska a utrpenie v jeho ruke je prostriedkom, ktorý používa jeho láska, aby nás premenila a spasila.

~E. Leseur~

21.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1194 reakcie0
(Share 271 0)


Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

Homília

      Na hodine náboženstva kňaz kladie deťom otázku, či už niekto z nich videl svätca. Ruky sa zdvihli. Jeden hovorí, že v kostole máme sochu svätej Terezky a tiež sochu svätého Tadeáša. Dievča hovorí, že doma majú sochu svätého Jozefa. Iný chlapec sa priznáva, že oni majú doma obraz apoštolov pri Poslednej večeri. Po chvíli zostane v triede ticho. Kňaz sa pýta, Či len tam videli svätca. Deti mlčia.
      Kňaz prezradí deťom vážnu vec, ktorú si zaiste niektoré z detí zapamätá na celý život. Svätý je ten, kto nemá na duši ťažký hriech.
      Teda, svätým by mal byť každý, kto prijíma od kňaza rozhrešenie, kto pristupuje k oltáru a prijíma Kristovo Telo. Teda, nie iba ten vidí svätého, kto pozerá na sochu z dreva či zo sadry, ale keď vidí človeka, ktorý viac ako Čokoľvek na svete si váži a miluje svojho Boha.
      Ján apoštol v Knihe zjavenia o nich píše: „Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha... " (Zjv 7,9).
      Evanjelista svätý Matúš dáva charakteristiku, kto sú tí svätí, kto sú tí blahoslavení.
      Dnešný svet túži mať vzor.
      Vojdime do izby niektorého mladého chlapca, milí mladí priatelia. Hviezdy filmového plátna, pop music, ženy miss s primeraným oblečením, muži rýchlych kolies a svalov. Keby ste však poznali zákulisie, ich mravný život, názory, ich správanie, mnohí by klesali k vašim členkom.
      Keby ste zisťovali, čo je vo vašom živote považované za cenné a krásne, možno by to bol kryštál, porcelán, zbierka. Predsa príde deň, že toto všetko sa zmení na bezcennú vec. Všetci chceme vzor. V každom veku, postavení, muži i ženy. Kde ho nájsť? Skončil sa mesiac október, mesiac Ružencovej Panny Márie. Aké to boli nádherné chvíle na kolenách s ružencom v ruke! Všetci bez rozdielu veku a postavenia. Tu by sme mali vidieť vzor. V modlitbe tých, ktorým dnes patrí titul Cirkvi - svätý, svätá. Zaslúžili si ich podľa vzoru Panny Márie a za jej pomoci.
      Blahoslavení chudobní v duchu - či taká nebola aj Mária? A tí, čo ju sledovali, neboli vzdelaní, práve naopak, svoje nadanie, zručnosť a vedomosť využívali podľa príkladu Márie a dnes? Aj dnešný svet potrebuje svätcov a zároveň ľudí vzdelaných. To je výzva pre vás, mladí priatelia. Dostal si päť, tri, jeden talent? Využi a vráť Tomu, čo ti ho dal a dvojnásobne viac. Nebudeš chudobný, ale dostaneš odmenu od Boha: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána " (Mt 25,21).
      Nepáči sa ti plač? Blahoslavení sú však tí, čo plačú! Áno, nad svojimi hriechmi. Beda tomu, kto neroní slzy nad svojimi hriechmi.
      Blahoslavení tichí. Mária, tichá žena z Nazareta a dnes má čo povedať každému z nás. Odísť do ticha je výzvou pre každého z nás. Potrebujeme poznať svoje vnútro. Potrebujeme v tichu dozrieť, dorásť. Hluk sveta nemôže duši dať to, čo jej dá ticho. Tí nachádzajú blaženosť už tu na zemi a keď ho nájdu v duši, dostane sa im večnej blažeností.
      Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti. Mária uverila v Boha. Jej život je plný Boha. Nič nechce len Boha. Ježiš o sebe vyhlásil: „Ja som cesta, pravda a život" (Jn 14,6).
      Po tom túžme a tým nasýťme svoj plán Života.
      Blahoslavení milosrdní, lebo tí dosiahnu milosrdenstvo. Mária slúži Ježišovi. Jozef slúži Márii a Ježišovi. A dnes? Deti umiestňujú rodičov do domovoch dôchodcov. Deti strácajú lásku rodičov. Svet trpí na nedostatok lásky. Svet cíti deficit milosrdenstva.
      Blahoslavení čistého srdca. Koľko mladých ľudí dnes svoju neskúsenosť pokladá za čosi nemoderné. Môže si dnešná 15-20 ročná mládež povedať, že čistota je cenný dar? Čistota je základom Šťastia v manželstve. Porovnajme si so skúsenosťou štatistické tabuľky rozvodovostí.
      Blahoslavení, čo šíria pokoj. Pred niekoľkými rokmi v Brnenskej zbrojovke niekto nastriekal na vojnovú techniku Picassove mierové holubice. Pokladali to za sabotáž. Tí, čo hlásali a šírili okolo seba vo svete mier a každému chceli radiť, boli najväčšími vývozcami zbraní.
      Blahoslavení, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť. Donedávna sa mohol kde-kto vyhovoriť. Nemôžem, prišiel by som o miesto, dieťaťu by som uškodil. A dnes? Už to neplatí, a koľkí si našli cestu k Bohu?
      Toto všetko hovorí o jednom: K šťastiu potrebujeme sa vrátiť k osvedčeným prostriedkom. A to je úprimný rozhovor s Bohom cez modlitbu.
      To je osvedčený recept mnohých, čo nás predišli k Bohu a patrí im titul svätý. Dnes majú sviatok. Na čele svätých je Kráľovná, Preblahoslavená Panna Mária. Kráľovná od anjelov až po dnešného moderného kresťana. Tak ako vtedy i dnes platí modlitba ako lístok do neba.
      Nikde nenájdeme vzor pre všetky skupiny a stavy ľudí, ak nie práve v úcte k Panne Márii. Na ňu sa právom vzťahujú slová, že je Božím dieťaťom a podobná Bohu. Ona stojí na Čele toho veľkého zástupu verných Bohu. Mária, Kráľovná všetkých svätých. Alebo sa mýlime?
      Syn - ateista skryl matke ruženec. Keď ho matka hľadá, syn jej vraví: -Mama, máš televízor, sadni si a pozeraj. Teš sa a budeš šťastná. Keď sa unavíš, ľahni si a odpočiň si. Keď chceš pohyb, prejdi sa po záhrade. Načo ti je ruženec? Dnes je už iná doba. -
      Čo nato matka?
      - Syn môj, máš pravdu, že veda obohacuje človeka. Človek môže sledovať obrazovku a spoznávať svet. Môže si oddýchnuť a prejsť sa prírodou, ale čo mi dáva ruženec? To nenájdem tam, čo mi radíš. Ak skutočne mi toto vynahradí modlitbu ruženca, odložím svoj ruženec. -
      Syn, ktorý bol touto matkou a tiež s ružencom vychovaný, však zradil. Vyberie ruženec zo stolíka a vraví: - Nie mama, ruženec ti ničím nemôžem vynahradiť. -
      Aj medzi nami sú takí, čo vravia, že šťastnými môžu byť bez Boha, Krista, Cirkvi. Neberme im ich mienku. Keď nám chcú vziať krásu, zmysel a význam modlitby, nechajme, nech nám najprv dokážu, že sa mýlime. Svätý môže byť každý. Všetci po tom túžime. Kto chce raz vidieť Boha vo večnosti, musí sa na zemi oddať celý Bohu. O tom vo svojej viere nepochybujeme. Každého si Boh volá za jemu Špecifických okolností. Od každého chce Boh len to, čo mu dal. Nič viac, nič menej.
      Dnes akoby sa nám dostávalo oslovenia od tých, čo už poznajú, Čo je stav oslávenia. Som tvoj menovec od narodenia, krstu, prijatia sviatosti birmovania. Aj ja som sa otočil, keď som počul toto meno. Stav, ktorý dnes už mám od Boha, je určený aj pre teba. Túžiť po tomto stave, nie je cesta púšťou do oázy. Na ceste nie sú fatamorgány. My, čo poznáme stav oslávenia, chceme pozvať na túto cestu a povzbudiť aj vás, čo ste na ceste v smrteľnom tele.
      Často sa správame ako malé deti. Aj tie vidia svätca ako sochu zo sadry či dreva.
      Svätec - to je oslovenie pripravené každému z nás.
      To je človek, ktorý sa neuspokojí byť Šťastným len tu na zemi, ale túži ešte viac.
      Svätec - to je ten, čo vie cisárovi i Bohu odovzdať to, čo mu patrí.
      Svätec je človek, ktorý tu na zemi sa nepozerá, či má gloriolu, netrápi sa, že na skúšku nijaký zázrak neurobil a že nemá dar proroka.
      Je to človek, ktorý však v srdci má svojho Boha.
      Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3867)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3667)
Mt 5, 33-42
18.01.2010 | Čítanosť(1365)
Všetkých svätých


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet