23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Povolanie je osobné a jedinečné. Je to však povolanie na spoločenstvo. Tí, čo nasledujú Ježiša a náležia mu, patria k sebe.

~KLAUS HEMMERLE~

12.05.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1585 reakcie0
(Share 338 0)


Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

Homília

      Známy maďarský kazateľ Tihamér Tóth jednu zo svojich úvah o viere v Boha začal touto skúsenosťou:
      Spomína, ako na ulici pristavil náhodného chodca a položil mu otázku, či vie, čo je to Trojica. Prekvapený chodec odpovedal, že to bude hádam stanica mestskej dráhy (V niektorých mestách sú naozaj takéto zástavky, napr. v Prešove, v Bratislave).
      Tento teológ nepreháňa, ak tvrdí, že sú mnohé veci, o ktorých vieme málo (alebo aj nič). Tak je to aj s Najsvätejšou Trojicou, na ktorú dnes s Cirkvou upierame svoj pohľad ako na veľké tajomstvo našej viery.
      Viera v trojjediného Boha – či Boha v troch osobách – je iste najzložitejšou časťou a najhlbším tajomstvom svätej viery. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že „tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. Oto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje“ (KKC 234). Sv. Cézar Arleský k tomu dodáva, že „viera všetkých kresťanov má základ v Trojici“ (KKC, pozn. 34).
      Už v škole sa deťom na hodinách náboženstva sa vysvetľuje Najsvätejšia Trojica tak, že sa nakreslí trojuholník. Je to jeden trojuholník, ktorý má tri čiary. Teda jeden trojuholník – to je Boh; tri čiary – to je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Či to deti pochopia, nevieme. Je ale pravdou, že učenie o Najsvätejšej Trojici je najhlbším tajomstvom viery.
      Starý zákon nehovorí o Bohu v troch osobách. Už aj preto, že sa tým mala udržať viera v jedného Boha. Boh na hore Sinaj povedal Mojžišovi: „Ja som Pán, tvoj Boh... Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“ (Ex 20, 2-3).
      Až Nový zákon nám odhalil toto tajomstvo. Vidíme to najmä pri pokrstení Ježiša Krista v rieke Jordán. Je tu zjavenie celej Trojice: Boh Syn je krstený, z neba počuť hlas Boha Otca, Svätý Duch sa zjavil v podobe holubice (To však neznamená, že Duch je holubica!). Podobne je to aj pri zvestovaní Panne Márii. Tiež v misijnom, príkaze: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého...“ (Mt 28, 19).
      A predsa je to najhlbšie tajomstvo našej viery, voči ktorému sme ako deti pri nohách učiteľa. Preto o tomto tajomstve treba hovoriť s posvätnou úctou, ako to robili už Otcovia a učitelia Cirkvi.
      Vo východnom obrade sa veľké a slávnostné bohoslužby začínajú zvolaním: Sláva svätej, jednopodstatnej a nerozdielnej Trojici Otcu, i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.“
      Je to úcta pred najhlbším tajomstvom našej viery, ktoré ľudským rozumom nikdy nepochopíme. A aj keby sme sa k tomu priblížili, vždy to bude: nie tak.
      V starých čítankách bol kedysi článok – i dnes často teológmi pripomínaný – ktorý nepochopiteľnosť Najsvätejšej Trojice pádne znázorňoval.
      Po morskom brehu sa prechádzal už obrátený a veriaci sv. Augustín. Premýšľal o Božej podstate v troch osobách. Tu spozoroval chlapčeka, ktorý morskou mušľou prelieval morskú vodu do malej jamky v piesku. Augustín ho pozoroval a po malej chvíli sa spýtal, čo robí. Chlapček vážne odpovedal: „Chcem preliať more do tejto jamky.“ Svätec sa usmial tejto myšlienke a povedal: „Keby si tu sedel aj do konca sveta, aj tak nepreleješ more do tejto jamky.“ Chlapec na to: „A predsa skôr sa mi to podarí, než tebe pochopiť Božiu podstatu.“ Po týchto slovách chlapec zmizol.
      Augustín pochopil, že ľudský rozum nikdy nevystihne tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Každá predstava, každý obraz a každé slovo je nepriliehavé, nepresné, nevýstižné.
      Túto Trojicu dnes oslavujeme a skláňame sa pred týmto tajomstvom našej viery. Hĺbku tohto tajomstva nikdy nepochopíme. Preto sa pripojme s Cirkvou k tejto oslave, tak, ako to spievame v tropári dnešného sviatku: „Svätý, svätý, svätý si Bože náš. V Trojici ťa oslavujeme, zmiluj sa nad nami.“

12.06.2003 | Čítanosť(3453)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2935)
Mt 18, 23-35
28.08.2004 | Čítanosť(1625)
Najsvätejšej Trojice


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet