23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

     „Všetko v nás treba umlčať, aby sme v sebe objavili Boží hlas. A treba s týmto hlasom zaobchádzať tak, ako sa vyberá diamant z blata: očistiť ho, položiť na viditeľné miesto a vo vhodnom čase darovať, pretože je láskou a lásku treba dávať.”

~CHIARA LUBICHOVÁ~

12.05.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1307 reakcie0
(Share 313 0)


Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

Homília

      Ruský spisovateľ V. M. Šukšin napísal knihu pod názvom Strecha nad hlavou. Píše v nej, ako za násilnej kolektivizácie v Rusku predseda kolchozu chcel postaviť novú ošipáreň, ale nikde nemohol zohnať tehlu. Dostal nápad: Zbúra kostol, ktorý stojí v dedine a ktorý podľa neho už nikto nepotrebuje. Ľuďom sa to nepáčilo, šomrali, ale on predsa svoj plán chce realizovať.
      Jedného dňa pri kostole zastali traktory s lanami a čakali len na povel. Vtom priletí miestny učiteľ, postaví sa pod múry a kričí, prečo to ľudia dovolia zbúrať, veď je to pamiatka zo 17. storočia. Predseda na neho kričí, aby radšej šiel k svojim deťom, ale on neodišiel za žiadnu cenu. Tu prišiel zavalitý predseda, vzal učiteľa na chrbát a odniesol ho. Učiteľ však nahlas kričí: „Ľudia, čo tu stojíte ako stádo! Postavte sa pod múry, veď vás nepozabíjajú! Nebojte sa!“ Ale veru nik sa pod múry nepostavil, aj keď väčšina s učiteľom súhlasila. Boli to veriaci ľudia, ale nemali dosť odvahy postaviť sa za vec svojej viery.
      Takto akosi bolo aj s apoštolmi pred zostúpením Svätého Ducha. Tri roky s ním chodili, tri roky počúvali jeho učenie. Boli hotoví za neho aj zomrieť. Keď ho však videli chyteného, zbičovaného a ukrižovaného, už ich nebolo. A nepovzbudila ich ani správa o jeho vzkriesení. Báli sa židov, zatvárali za sebou dvere, aby boli bezpeční. Keď však na 50-ty deň po Veľkej noci zostúpil na nich Svätý Duch, boli naplnení silou a odvahou plniť poslanie, ktoré im určil ich Učiteľ: Ísť do celého sveta, hlásať evanjelium, a aj položiť za neho svoje životy. A Pán posilňoval ich slová zázrakmi.
      Skutky apoštolov nám píšu, že napr. keď sa apoštoli za prenasledovania kresťanov pomodlili a prosili, aby jeho slovo mohli hlásať s odvahou, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. A aký bol výsledok toho, že prijali Svätého Ducha? Skutky apoštolov nám to potvrdzujú slovami takto: „Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu“ (Sk 2, 47).
      Dá sa to povedať o nás, dnešných kresťanoch, ktorí sme vo sviatosti krstu a birmovania dostali dar Svätého Ducha, aby sme boli svetlom sveta a soľou zeme? Nie sme vystrašení, ak ide o to, aby sme prejavili svoju vieru životom, podobne ako títo dedinčania, o ktorých sme hovorili v úvode? Nebola v nás Božia milosť vyliata márne?
      Kde hľadať chybu, že my, dnešní kresťania, nie vždy obstojíme v skúške, ak treba prejaviť svoju vieru, ak treba svedčiť svojím životom, aby sme boli kresťanmi podľa Božieho želania? Pozrite! Skutky apoštolov nám píšu, že keď sv. Peter po zostúpení Svätého Ducha vystúpil pred zhromaždený národ v Jeruzaleme, ktorý sa pýtal apoštolov: „Čo máme robiť, bratia?“ (Sk 2, 37). Peter im vtedy odpovedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boha“ (Sk 2, 38-39).
      Predpokladám, že sme všetci pokrstení, i pokánie robíme, a predsa každodenný život nesvedčí, že tu žijú Božie deti, bratia a sestry. Že svet je zlý, a bude aj horší, a to aj pričinením nás, kresťanov, že nie sme svetlom sveta a soľou zeme.
      Ako pokrstení a veriaci ľudia si musíme uvedomiť, že všetky dnešné problémy sa neodstránia iba ľudskou silou. Preto nám prichádza na pomoc Boh. Dáva nám Svätého Ducha. Ako apoštoli posilnení Svätým Duchom si podmaňovali svet, tak aj my, ak prijmeme Svätého Ducha, môžeme byť darom pre tento dnešný svet.
       „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127, 1). Nuž preto sme dnes na kolenách prosili Svätého Ducha, Tešiteľa a Darcu všetkého dobra, ktorý je všade a všetko napĺňa, aby prišiel k nám, prebýval medzi nami a spasil naše duše.

05.02.2009 | Čítanosť(2707)
Téma: Jn 7, 37-39
12.06.2003 | Čítanosť(2712)
Jn 7, 37-53
12.06.2003 | Čítanosť(2015)
Jn 7, 14-31
12.06.2003 | Čítanosť(1824)
Jn 7, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet