24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Raz vyvolený každý deň musí pracovať na svojom vyvolení.

~Liebert ~

12.05.2005 - Miron
čítanosť1322 reakcie0
(Share 258 0)


Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

Homília

AI      Pred nejakým časom som v kvetinárstve kupoval kyticu. Mladá slečna, ktorá ju pripravovala, nemala s tým zrejme veľké skúsenosti, pretože kvety a rôzne zelené výhonky akosi nedokázala dať do správneho tvaru. Keď upravila jeden kvet, posunul sa jej druhý, keď ten opravila, vypadol dekoračný list. Nakoniec to vzdala. Položila všetko na pult. Vzala drôtik a najprv pevne zviazala pár kvetov. Potom postupne pridávali ďalšie kvety a zelené listy a zakaždým ovinutím drôtika ich zafixovala v tvare, ktorý chcela dosiahnuť. Nakoniec sa dielo podarilo. Kytica bola skutočne krásna.
      Keď som ju pozoroval pri práci, napadlo mi, že život človeka môžeme akosi prirovnať k vytváraniu takejto kytice. Nemáte niekedy pocit, že sa vám v živote akoby všetko rozpadalo? Opravíte jednu vec a hneď na to musíte zachraňovať inú oblasť svojho života? A možno v duchu túžite po akomsi zafixovaní tých najdôležitejších čŕt života, ktoré by mu určovali pekný tvar pre budúcnosť.
KE      Sviatok Najsvätejšej Trojice ide v ústrety tejto túžbe, keď nám pripomína: Boh je len jeden. V Bohu sú tri Osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.
DI      Zaiste ste spoznali, že som zacitoval prvé dve zo šiestich hlavných právd nášho náboženstva. A možno že sa pýtate: „Toto je návod na správne usporiadanie života?“ Áno, toto je ten návod. Viera v Trojjediného Boha dáva ľudskému životu základný tvar. Viera takto podmieňuje kvalitu vývoja nášho života. Veď každý deň do neho niečo pribúda: myšlienky, slová, skutky, postoje k rôznym udalostiam... Ak sa vo všetkom usilujeme o zladenie s vierou, vyvarujeme sa chýb a trápnych prešľapov.
PAR      Internet je moderné médium, ktoré umožňuje nielen rýchly prístup k obrovskému množstvu informácií, ale ponúka aj priestor na vyjadrenie osobných názorov. Takto som raz natrafil na stránku, kde istý muž pod pláštikom hľadania odpovedí na dôležité otázky života, ostro útočil na kresťanstvo. Keďže vyzýval k polemike, tak som mu napísal. Nechcel som sa púšťať do polemiky. Chcel som len zistiť, prečo je takto zle naladený voči kresťanstvu, keď vyhlasuje, že je neveriaci. Jeho odpoveď ma šokovala. Napísal mi v tom zmysle, že Cirkev sa dotýka aj jeho života, keď mu chce vziať možnosť rozhodnúť sa pre potrat, ak sa zistí, že dieťatko bude postihnuté a tiež, že sa snaží uprieť mu možnosť rozhodnúť o vlastnom živote formou eutanázie, keby ho postihla vážna choroba...
      Cítite, aká neúcta k vlastnému života i k životu druhých môže zavládnuť v človeku bez viery v Boha. A je veľmi ľahké predstaviť si všetky tie výhonky, ktoré vyrastajú z tohto stavu.
MY      J. A. Cronin, jeden z najväčších románopiscov nášho storočia, sedel raz v istom viedenskom kostole, keď začul ťažké kroky z ľavej lode. Obzrel sa a videl muža, nesúceho chromé dievča. Prišli až k oltáru Panny Márie. Zažali tam sviecu, chvíľu sa modlili a odišli. Cronin šiel za nimi. Medzitým čo muž kládol dievča do primitívneho vozíka zbitého z dosák debien na prepravu tovaru, oslovil ho a spýtal sa na dôvod jeho správania sa. Muž, očividne otec dievčaťa, s jednoduchosťou odpovedal: „Chodíme sem denne. Aby nevyhasla viera v našich srdciach.“ (MATEJE, A. H.: Ozvena Slova 1. Zagreb : Grafički zavod LOGOS, 1989, s. 299.)
      Kiež by sa v dnešný sviatok v každom z nás zrodilo odhodlanie takto sa starať o svoju vieru. Kiež by sme ju vnímali ako základ svojho života, od ktorého sa odvíja všetko a ktorá dáva životu krásu tu na zemi i v nebi.
ADE      Začnime toto snaženie chválospevom: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3454)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2935)
Mt 18, 23-35
28.08.2004 | Čítanosť(1626)
Najsvätejšej Trojice


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet