23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

     „Kto si počína ľahostajne, je blízko pádu.”

~sv. Ján z Kríža ~

12.05.2005 - Miron
čítanosť989 reakcie0
(Share 269 1)


Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

Homília

AI      „Svet bez bariér!“ – to je heslo jednej nadácie na Slovensku. Usiluje sa vyjsť v ústrety telesne postihnutým ľuďom, odkázaným na vozík. Pre týchto ľudí je niekedy i jediný schod bariérou, ktorý im znemožňuje vstup do úradu, obchodu či návštevu priateľov. Táto nadácia podporuje projekty, ktoré architektonickým riešením odbúrava tieto bariéry. Každý uskutočnený projekt je veľkým požehnaním pre telesne postihnutých.
      Nemusíme však byť ani veľmi pozornými pozorovateľmi, aby sme mohli povedať, že svet potrebuje projekty na odstránenie aj iných bariér, neviditeľných, ale veľmi nebezpečných. Bariér, ktoré si človek stavia sám okolo seba vlastným egoizmom a absenciou lásky k blížnemu. Tieto bariéry dovoľujú bujnieť všetkým nešvárom v spoločnosti a sú pôdou, z ktorej vyrastá rozdelenie, odcudzenie, ba až nepriateľstvo... Zreteľne to vyjadril mladý muž, ktorého sa spýtali na dojmy z nového zamestnania. Odpovedal: „Práca je zaujímavá, ale vzťahy... vzťahy sú úplne mŕtve!“
      Kde hľadať projekty na odstránenie týchto bariér, ktoré cítime nielen v spoločnosti, v rodine, ale i v Cirkvi?
KE      Boh nám ponúka svoj projekt na odstránenie všetkých bariér medzi národmi, v spoločnosti i v rodine. Riešenie je jednoduché: Prijať Svätého Ducha! Otvoriť sa Svätému Duchu a dať sa ním viesť!
DI      W. Stählin hovorí: „Kto verí vo Svätého Ducha ako tvorivú Božiu činnosť a v tejto viere prosí o príchod tohto Ducha, musí vedieť, že tým privoláva Božskú výtržnosť a že tým sa pripravuje na to, aby ho Boh vyrušil v jeho postoji, v jeho návykoch a tiež v jeho zvyčajnom spôsobe myslenia, keď sa už nič nehodia na to, aby boli nádobou blahodárneho nepokoja a vzrušenej mysle. Kto sa teda modlí – Príď Svätý Duch, musí sa s ochotou modliť – Príď a vyruš ma tam, kde je to potrebné!“
PAR      Toto vyrušenie, ktoré spôsobuje Svätý Duch, je často veľmi nepríjemné, pretože nemilosrdne obnaží pravú tvár nášho vnútra. Tento Božský lekár stanovuje diagnózu človek poznáva, že za pláštikom spravodlivosti sa skrýva nemilosrdné srdce, za skutkami lásky túžba po sláve, za nezištnosťou vypočítavosť, za charakternosťou neschopnosť tolerancie. Svätý Duch, Duch pravdy, však ponúka aj liečbu. On sám je lekárom. Kto sa oddá jeho vedeniu, ten čoskoro spozoruje ovocie jeho pôsobenia. Sv. Pavol vypočítavá toto ovocie: ... láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (porov. Gal 5, 22). A to sú stavebné prvky na prebudovanie bariér medzi ľuďmi a národmi na rovné cesty. Nie je dobré a správne a kresťanské zapojiť sa do tohto božského projektu?
MY      Pozrime sa na svedectvo jedného mladého Američana.
      „Pracujem vo firme, ktorú založil môj otec. Pán Smith je otcovým rovesníkom a blízkym spolupracovníkom. Mal zodpovedné postavenie vo firme. Panovali medzi nimi dobré vzťahy a firma pod ich vedením prosperovala. Ja som sa nepodieľal na vedení firmy, hoci som mal tiež zodpovedné miesto.
      Všetko sa zmenilo, keď otec ochorel. Následky choroby mu natrvalo zabránili vrátiť sa do práce. Poveril ma, aby som sa ujal vedenia firmy. A tak som sa stal aj šéfom pána Smitha. Bol medzi nami veľký vekový rozdiel a tak mu pripadlo veľmi ťažko prijať ma ako svojho šéfa. Z tohto zrejme pramenil jeho negatívny postoj voči mne. To sa prirodzene odrazilo aj na mojom správaní. Hneval som sa na neho, lebo pri všetkej zodpovednosti za firmu som nepotreboval zbytočné problémy. Ale situácia sa neustále zhoršovala.
      V tom čase sa naša rodina začala stretávať s inými, ktorí sa usilovali o skutočný život podľa slov Evanjelia. Veľmi ma oslovilo ich svedectvo a pocítil som, že ak sa chcem ďalej volať kresťan, musím v živote všeličo zmeniť.
      Veľmi naliehavo som zatúžil napraviť svoj vzťah k pánovi Smithovi. Pokúšal som sa vžiť do jeho situácie: Ako sa len musí cítiť, keď má odrazu pracovať pre mladého šéfa, ktorého pozná od plienok? Uznal som, že je to pre neho ťažké a rázne som sa rozhodol túto nejednotu medzi nami odstrániť.
      A tak som začal budovať náš nový vzťah. Usiloval som sa pána Smitha milovať „ako prvý“ a „ako Ježiša“. Pán Smith bol šťastný, keď som sa s ním prišiel poradiť o nejakom probléme, hoci som poznal správne riešenie. Láska mi núkala stále nové a nové príležitosti, ako búrať bariéry, ktoré boli medzi nami. Pán Smith sa stával uvoľnenejší a priateľskejší. Odmenou za túto námahu pri búraní bariér medzi nami mi bolo jeho uznanie: Nikdy by som tomu neveril. Ale s tebou sa mi pracuje lepšie ako s tvojím otcom!“ (Living City 1993, č. 2, s. 23.)
      Hľa, ako padli bariéry, ktoré sa zdali neprekonateľné. A stačilo len dať sa viesť Svätým Duchom.
ADE      Bratia a sestry! Boh nás povoláva k uskutočneniu tohto projektu „sveta bez bariér“. Pod vedením Svätého Ducha prinášajme ovocie jeho pôsobenia – to stačí, aby sa vyjasnili nedorozumenia, prehradili trhliny nejednoty medzi národmi, v spoločnosti, v rodine...
      Obráťme sa teda na tohto Božského Oživovateľa a lekára a prosme: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

05.02.2009 | Čítanosť(2707)
Téma: Jn 7, 37-39
12.06.2003 | Čítanosť(2712)
Jn 7, 37-53
12.06.2003 | Čítanosť(2015)
Jn 7, 14-31
12.06.2003 | Čítanosť(1824)
Jn 7, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet