23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska je jedinou skúškou pravosti nášho kresťanstva.”

~JOHANNES LEPPICH~

08.05.2005 - o. Mgr. Radoslav Lojan
čítanosť1410 reakcie0
(Share 333 0)


Téma: Tretia veľkonočná nedeľa / Emauzy / Sklamanie

Homília

      Život nám prináša mnohé sklamania. Ony sú takmer každodennou skúsenosťou. Človek zvykne na ne reagovať smútkom, zatrpknutosťou, niekedy až beznádejou. V tomto zmysle máme všetci mnoho spoločného s dvomi učeníkmi idúcimi do dediny zvanej Emauzy. Odchádzali z Jeruzalema zo zvesenými hlavami ako porazení. Mesiace a roky prežité vedľa Ježiša z Nazaretu vidiac jeho úspechy pri premáhaní zla, jeho úsilie pri premene človeka a zdokonaľovaní kvality života. Niekoľko kalvárskych sekúnd rozhodlo o porážke. Bolo po všetkom. Už nebude ďalšia príležitosť. Neodnášali si domov žiadnu medailu víťazstva. Boli sklamaní.
      Napriek tomu, že boli Ježišovými učeníkmi, nepochopili nič z jeho ukrižovania, nič z Božej moci. Potrebovali sa vyžalovať zo svojho smútku, podobne ako to robíme my, vediac že podelená bolesť a smútok sú polovičnou bolesťou a smútkom. A tak sa rozhovorili o svojej zronenosti neznámemu spolucestujúcemu. Nasledovalo očakávanie, čo im povie ten neznámy cudzinec, ako ich poteší. A on začal s vysvetľovaním a postupnou premenou ich pochybností na vieru, premenou sklamania na nádej. Pomohol im objaviť zmysel ich príbehu poukázaním na zmysel svojho vlastného príbehu: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?
      Život nám prináša mnohé sklamania. Avšak nemali by sme zabúdať na povzbudenie, ktoré sformuloval už prorok Izaiáš: Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho kým je nablízku (Iz 55,6). Naše hľadanie môžeme urobiť aj nasledujúcou úvahou. Po všetkom a napriek všetkému, čo sa v živote prihodí, predsa je pravdou, že Boh jestvuje. Rovnako môžeme prijať za pravdu, že jestvuje Boh, ktorý prišiel medzi nás v ľudskom tele, Ježiš Kristus. A Ježiš visel na kríži až kým nezomrel. Rovnako je možné, že Ježiš, ako Boží Syn, nezostal mŕtvym Bohom, ale žije ako zmŕtvychvstalý Pán.
      „K tejto krátkej úvahe je potrebné pridať niekoľko faktov. Faktom je, že rímski vojaci boli určení na stráženie Ježišovo hrobu, aby jeho telo nik nemohol ukradnúť. Ak by niekto z týchto vojakov opustil svoju strážnu pozíciu, bol by prísne potrestaný. Faktom je, že Ježišovi učeníci, vrátane dvoch Emauzských, verili, že Ježiš zomrel. Nemali žiadnu ďalšiu nádej, už nič navyše neočakávali. Prežívali strach, a preto sa skrývali alebo úplne odišli z Jeruzalema. Faktom je, že čosi sa stalo v nedeľu po Ježišovej smrti. Rímska pečať na Ježišovom hrobe praskla. Kameň bol odvalený. Kto to urobil, keď rímski vojaci prísne strážili Ježišov hrob? Faktom je, že hrob bol prázdny, tela tam nebolo. Faktom je, že prestrašení a sklamaní učeníci odrazu stretli osobu, v ktorej spoznali samého Ježiša. Kráčali s ním, rozprávali sa s ním a jedli s ním. Boli presvedčení, že to bol ich Pán, ktorý sa vrátil späť do života, ktorý znova žije. Boli o tom natoľko presvedčení, že začali o tom každému rozprávať. Faktom je, že táto správa sa šíri a je živá až dodnes. Faktom je, že tí, ktorí veria v zmŕtvychvstalého Ježiša, sú úplne inými ľuďmi (SCHULLER, 1991:233-234).
      Tieto skutočnosti sa nedajú poprieť. Vedú nás ku konštatovaniu, že hoci na svojej ceste životom vyslovíme mnoho otázok a okusíme mnoho prehier i sklamaní, predsa Boh na ne vždy odpovedá povzbudeniami, odvahou a nádejou. Boh nás učí, že byť úspešným znamená zvládnuť to najťažšie, ešte aj takú vec ako je smrť. Boh nás učí, ako vraví Karol Rahner, že On je v úbohých porážkach svojich služobníkov ako víťazstvo, ktoré je Božie. Je v našej nemohúcnosti ako moc, ktorá si dovoľuje zdať sa slabou, lebo je neporaziteľná. Je dokonca uprostred hriechu ako milosrdenstvo večnej lásky, ktorá je ochotná trpezlivo vyčkávať až do konca (RAHNER, Reader 41)
      Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho kým je nablízku. (Iz 55,6). Na mieste je otázka, kedy ho máme hľadať a volať k nemu? Máme ho hľadať a volať k nemu dňom i nocou, každú minútu a každý deň. Ale zvlášť primeraným časom je deň Pánov a tým je každá nedeľa, kedy si pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie. Tak ako Ježiš znova ožil v nedeľu, aj my máme znova obnoviť náš duchovný život. Nedeľa má byť dňom posilnenia našej viery, znovu nadobudnutím pokoja duše, dňom načerpania nových síl a nádeje. Je to chvíľa pre našu modlitbu, aby sa nám otvorili oči a aby sme cez vysvetľovanie Písma Svätého a lámanie Eucharistického chleba spoznali Ježiša, ktorý cez celý týždeň kráčal vedľa nás. Je to čas na očistenie nášho vzťahu s Bohom, aby naše srdce zahorelo radosťou a šťastím, ktoré potrvajú minimálne po celý nasledujúci týždeň.
      A celkom na záver žiada sa povedať modlitbu, ktorú si vypožičiavam od bývalého milánskeho arcibiskupa, kardinála Martiniho /teraz na odpočinku v Izraeli: Pane Ježišu, ty kráčaš s nami ako trpezlivý priateľ. Ty spevňuješ naše priateľstvo, keď lámeš a podávaš nám chlieb. Ty rozpaľuješ naše srdcia, aby sme v Tebe videli Mesiáša, Spasiteľa všetkých. Keď sa zvečerí a deň sa schýli a Ty sa tváriš, ako by si chcel pokračovať vo svojej ceste cez Emauzy, prosíme Ťa, zostaň s nami. Túto spontánnu a vrúcnu prosbu Ti z času na čas zopakujeme v podvečer nášho sklamania, našej bolesti a našej nesmiernej túžby po Tebe. Ale teraz spoznávame, že ona sa netýka konečnej pravdy o Tvojom vzťahu k nám. V skutočnosti, Ty si vždy s nami. Na druhej strane, my nie sme vždy s Tebou. [...] Z tohto dôvodu, Pane Ježišu, prosíme Ťa teraz, pomôž nám vždy zostať s Tebou a to celým zápalom našich sŕdc (MARTINI, 249-250). Amen.

18.03.2005 | Čítanosť(1680)
Téma: Emauzy / Lk 24, 13-35
25.06.2003 | Čítanosť(593)
Téma: Dôvera / Sklamanie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet