25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pre Cirkev prvým evanjelizačným prostriedkom je svedectvo skutočne kresťanského života, v ktorom sa človek úplne oddá Bohu a pritom s neobmedzenou horlivosťou miluje svojho blížneho. Skupine laikov sme nedávno povedali, že dnešný človek počúva radšej svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami.

~Pavol VI.~

08.05.2005 - o. Mgr. Radoslav Lojan
čítanosť1345 reakcie0
(Share 355 0)


Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

Homília

AI       Existujú dva obrazy, ktoré nám najčastejšie predstavujú Ježiša Krista. Prvým je obraz Ježišovho Božského Srdca a druhým obraz Dobrého pastiera s ovečkou na pleciach. Dnes máme pred svojím zrakom práve tento obraz.
KE       Obraz Ježiša ako Dobrého pastiera nie je výmyslom ľudovej zbožnosti. Sám Ježiš o sebe povedal: „Ja som dobrý pastier.“
DI       Ježiš aj vysvetlil, čo si on pod týmto obrazom predstavuje:
      l. Poznanie ľudí – „volá svoje ovce po mene“;
      2. Poznanie jeho hlasu – „idú za ním, pretože poznajú jeho hlas“;
      3. Chrániť ich pred zlom – „zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil;
      4. Obetovať sa za nich – „ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti.
      On sa však postaral aj o to, aby jeho láska nikdy neprestala. Preto po svojom zmŕtvychvstaní svojim učeníkom povedal: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás (Jn 20, 21). Odvtedy opakuje tieto slová každému, koho si povolal do kňazskej a rehoľnej služby. Preto je aj dnešný deň vhodný na to, aby sme o tieto povolania prosili Ježiša.
PAR       Ak sa chce dnešný kňaz pripodobniť čo najviac Ježišovi, mal by aj on spĺňať tie požiadavky na dušpastiera, ako ich predstavil a realizoval Ježiš.
      1. Mal by preto dobre poznať svojich veriacich. Podmienky, v akých žijú a pracujú. Ich zdravotné a iné ťažkosti. Mal by však poznať aj ich slabosti, ohrozenia a vplyvy prostredia. Toto všetko by mal získavať na základe svojho pozorovania a spoznávania.
      2. Ak kňaz potrebuje spoznávať veriacich, tak isto aj oni spoznávajú jeho. Pre kňaza z toho vyplýva potreba pracovať na sebe tak, aby to dobré v ňom bolo požehnaním pre veriacich a to zlé aby neznehodnocovalo jeho úsilie. Veriaci sa ale majú zbaviť nejakého vysnívaného kňazského typu a prijať kňaza, ktorého im pošle biskup a počúvať jeho hlas.
      3. Tak ako Ježiš, aj kňaz má chrániť svojich veriacich pred rozličnými „zlodejmi“, ktorí ohrozujú život veriacich. Tými zlodejmi sú rozliční ľudia a inštitúcie so svojimi ponukami, ktoré ohrozujú predovšetkým duchovný život. Kňaz by mal byť preto dobrým analytikom, ktorý dokáže tieto ponuky analyzovať a vedieť ľuďom povedať, čo im škodí a čo je pre nich osožné.
      4. Napokon je tu prvok obetavosti. Bez nej kňaz nemôže účinkovať. Obetavosť je prejavom lásky kňaza k jeho povolaniu. Je to znak horlivosti, že pre spásu duší treba robiť všetko z celého srdca a zo všetkých síl. Takýto kňaz je aj hlavným hrdinom známeho románu Jindřicha Šimona Baara: Krížovou cestou. Poučná je epizóda, keď sa mladý kňaz Juraj stáva farárom vo farnosti Vrbice. S veľkou horlivosťou a obetavosťou sa púšťa do duchovného prebudenia farnosti. Po niekoľkých mesiacoch obetavej práce sa jeho veriaci idú na neho sťažovať k okresnému vikárovi. Keď sa ich vikár pýta, prečo ho nenávidia, rad radom odpovedajú. Prvý hovorí: „On je skoro svätý, a my skoro lotri – a to nás dráždi. Prečo nie je aspoň trochu ako my?“ Ďalší sa pridáva: „Vonkoncom nám nič nedopraje, ani tanec, ani karty, nič, hneď dohovára... máme v sebe horkosť, trpkosť, pretože on má pravdu a tou pravdou nás bičuje.“ A ďalší: „Ach, vieme dobre, iný nás bude zdierať, bude brať veľkú štólu, ale nech, len keď nám dá pokoj. Tento je pre nás príliš svätý, príliš dobrý, je málo človekom a priveľmi kňazom.“ A podobne sa pridávajú aj ďalší. A akého kňaza by ste si želali, opýtal sa ich vikár ? Hlavný hovorca odpovedá: „Kňaza mierneho, znášanlivého, moderného, ktorý by sa staral len o svoj úrad, kostol, faru a školu a nám ostatným by dal pokoj“. Napokon musel kňaz Juraj odísť, s podlomeným zdravím z tejto farnosti. Verím, že väčšina veriacich dnes si váži kňaza obetavého, ale aj v našich farnostiach sa nájdu veriaci, ktorí uvažujú ako tí v tom románe.
MY      Obraciam sa i na vás, drahí kresťanskí rodičia a vychovávatelia, ako aj na vás, drahí kňazi, zasvätené osoby a katechéti. Boh vám zveril osobitnú úlohu viesť mladých po ceste k svätosti. Buďte pre nich príkladmi veľkodušnej vernosti Kristovi. Povzbuďte ich, aby neváhali zatiahnuť na hlbinu a bez meškania odpovedať na Pánovo volanie. On niektorých povoláva na rodinný život, iných na zasvätený život alebo do kňazskej služby. Pomôžte im, aby vedeli rozlíšiť, aká je ich cesta, a aby sa stali opravdivými priateľmi Krista a jeho skutočnými učeníkmi. Keď dospelí veriaci dokážu svojimi slovami a svojím príkladom zviditeľniť Kristovu tvár, mladí ľahšie prijmú jeho náročné posolstvo, poznačené tajomstvom kríža. Nezabúdajte, že i dnes treba svätých kňazov a duše úplne zasvätené Božej službe.
ADE:      Ježišu Kriste, Boží Syn, v ktorom prebýva plnosť božstva,
pozývaš všetkých pokrstených, aby zatiahli na hlbinu a kráčali po ceste svätosti.
Vzbuď v srdciach mladých túžbu stať sa v dnešnom svete svedkami sily tvojej lásky.
Naplň ich svojím Duchom sily a rozvážnosti, aby boli schopní objaviť plnú pravdu o sebe a o svojom povolaní.
      Ježišu Kriste, náš Spasiteľ, poslaný od Otca, aby sa prejavila jeho milosrdná láska,
      daruj svojej Cirkvi mladých ľudí ochotných zatiahnuť na hlbinu,
      aby boli svojim bratom svedkami tvojej obnovujúcej a spásnej prítomnosti.
      Svätá Panna, Matka Spasiteľa, bezpečná sprievodkyňa na ceste k Bohu a k blížnemu, ktorá si zachovávala jeho slová vo svojom srdci, posilňuj svojím materinským príhovorom rodiny a cirkevné spoločenstvá, aby pomáhali dospievajúcim a mladým ľuďom veľkodušne odpovedať na Pánovo volanie. Amen.

13.10.2003 | Čítanosť(2839)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(2666)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2285)
Téma: Kristus / Vzkriesenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet