23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pôst dodáva modlitbe dôveru a rozohňuje ju. Modlitba vyprosí silu na pôst a pôst získa milosť na modlitbu. Pôst posilňuje modlitbu, modlitba posilňuje pôst a predkladá ho pred Božiu tvár.

~sv. Bernard~

07.05.2005 - Miron
čítanosť1145 reakcie0
(Share 287 0)


Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

Homília

AI      Mnohé slovné spojenia, ktoré používame, nedokážu presne vyjadriť to, čo máme na mysli. Dobrým príkladom je, keď o niekom povieme: „Poznám ho.“ Poslucháč však nevie či toho človeka poznáme z videnia, či sme iba známi, alebo dôverní priatelia. Takéto slovné spojenia mnohokrát spôsobia trápne i komické chvíle. Môžu však spôsobiť i omyly, ktoré majú vážny následok pre život.
KE      Musíme byť preto veľmi pozorní, aby sme správne pochopili slová Ježiša Krista, ktoré zazneli v dnešnom evanjeliu: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3).
DI      V Starom zákone spojenie „poznať niekoho“ znamenalo mať s ním veľmi úzky kontakt. Išlo o takú dôvernosť, ktorú by sme mohli nazvať akýmsi splývaním srdca, mysle i duše. Ježiš Kristus má na mysli takýto druh poznania Boha. Je to poznanie, ktoré má vplyv na večný život. Prorok Ozeáš adresuje ľuďom Božie slovo: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania“ (Oz 4, 6). Autor knihy Prísloví hovorí: „Spravodlivých však vyslobodí poznanie“ (Prís 11, 9).
      Je dôležité poznať Boha. Je dôležité o ňom vedieť čo najviac. V súčasnej dobe prístup k informáciám je veľmi jednoduchý a rýchly. Môžeme študovať Sväté písmo, spisy Otcov, jednoducho všetko, čo sa týka Boha. Za pomerne krátky čas môžeme o Bohu nazhromaždiť ohromné množstvo informácií. No nech by sme sa o Bohu naučili všetko, čo je možné, predsa to pre nás ešte neznamená vstupenku do večného života. Tú nám dá iba vstup do intímneho a dôverného vzťahu s Bohom. Ježiš Kristus nás uvádza do tohto dôverného vzťahu s Bohom. Ukazuje nám, že Boh nie je nejaké nedosiahnuteľné bytie, ale Otec, ktorý je dokonalou láskou.
PAR      Môžeme mať veľa vedomostí o Bohu, ale bez tohto dôverného vzťahu s ním, mnohému nebudeme rozumieť, mnohé si budeme vykladať nesprávne. Mnoho ľudí takto zblúdilo.
      Jedným z nich bol aj Arius, kňaz v Alexandrii, ktorý začal hlásať, že Kristus, keďže je inou osobou ako Otec, nie je Bohom, nie je večný, nie je zrodený z Otca, ale je len Božím tvorom. Mnoho ľudí ovplyvnil týmto učením, ktoré bolo odsúdené Nicejským všeobecným snemom r. 325. Svätí otcovia, ktorí predsedali tomuto snemu jasne formulovali, že „Syn je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh z pravého Boha; splodený, nie stvorený, jednej podstaty s Otcom“.
      V dnešnú nedeľu slávime spomienku na týchto koncilových otcov. Táto spomienka nás volá nielen k bdelosti a ostražitosti v súčasnej dobe, kedy mnohí skrze masmédia rozprávajú polopravdy ba dokonca i bludy, ale aj k pestovaniu dôverného vzťahu s Bohom, ktorý nám dá silu správne chápať i rozlišovať.
MY      Istý kňaz rozpráva:
      Spomínam si na stretnutie, kde boli viacerí ľudia rôzneho vzdelania, a prezerali sme si publikáciu o diele známeho a vynikajúceho maliara kubizmu - Picassa, či už to boli Avignonské slečny, ale najmä Guernica, výkrik proti agresii fašistov. Sledoval som, že tieto obrazy v nich vyvolávajú zmätok. Prečo? Nerozumeli, čo chcel maliar povedať. Keď nám jeden nadšenec Picassa začal o tom rozprávať, po zavalení množstva dojmov začali sme chápať myšlienku diela. (Fermentum 1995, č. 4, s. 16.)
ADE      Poznanie Boha v biblickom zmysle, tak ako to použil Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu, nám umožní pochopiť Božie slovo, jeho spasiteľské dielo ako aj zmysel nášho života. A toto pochopenie môžeme nazvať kľúčom k večnému životu. Amen.

      Inšpirácie: Jn 17, 1-26
16.08.2007 | Čítanosť(4231)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2669)
Téma: Jn 17, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2565)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet