18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh sa neobáva toho, že ťa vidí plakať, lebo pozná hodnotu sĺz.”

~CARLO CARRETTO ~

03.05.2005 - Miron
čítanosť475 reakcie0
(Share 139 0)


Téma: Najvyšší titul / Lk 1, 6

Myšlienky... 119/2005

      Na jednom spoločenskom podujatí bol mladý lekár predstavený hostiteľom okruhu známych. Hostiteľ však opomenul spomenúť jeho titul a tak lekár pri podaní ruky zopakoval svoje meno aj s titulom: „Doktor...“, pričom na slovo „doktor“ dal zvláštny dôraz.
      Takéto počínanie sa nám zaiste nepáči. No musíme si priznať, že aj sami neraz podliehame túžbe po rôznych tituloch, uznaniach a oceneniach, ktoré v spoločnosti môžeme dosiahnuť. Je prirodzené očakávať ocenenie za vykonanú prácu. Ale je nezdravé zamerať všetko svoje úsilie na zbieranie takýchto ocenení.
      Je len jedno ocenenie či titul, o ktorý sa má kresťan usilovať z celej sily. Ten titul znie: Spravodlivý pre Pánom (porov. Lk 1, 6). Tento titul patrí všetkým, ktorí sa usilujú o svätosť, teda o zhodu zmýšľania a konania človeka s poznanou Božou vôľou.
      Azda medzi nami nie je nikto, kto by netúžil po tomto titule. Ale túžiť nestačí! Tak ako získanie ocenení a pôct v tomto svete stojí námahu a úsilie, tak to isté platí o tomto najvyššom titule.
      Ale každá námaha bude zbytočná, ak sa nebudeme usilovať spoznávať Božiu vôľu pre náš život. Často totiž, napriek peknému modlitbovému a sviatostnému životu, nasledujeme svoju vôľu, svoje predstavy. A to – napriek naším dobrým úmyslom – nie je správne.
      Spisovateľ Bruce Marshall v románe Malachiášov zázrak píše o tom, ako v blízkosti veľkomestského farského kostola stojí palác zábavných podnikov. Jeho duchovný správca otec Malachiáš je presvedčený, že je záhubou jeho farnosti. Preto s odvolaním na Kristove slová o sile modlitby (Mk 11, 24) prosí, aby Boh preniesol tento palác niekam do pustej krajiny, kde by nemohol mravne škodiť. Stane sa. Palác je prenesený na skalnaté morské pobrežie. Ale i tam prináša zlo a pôsobí komplikácie. A tak otec Malachiáš znovu prosí, aby sa palác vrátil na svoje pôvodné miesto.
      Spisovateľ zábavným spôsobom vysvetľuje, že keď sa modlime s plnou dôverou, Boh nám môže dať, o čo prosíme, ale musíme potom niesť aj dôsledky svojej prosby. Je preto potrebné stotožniť sa s Božou vôľou, pretože len Boh dokonale pozná všetky okolnosti, príčiny a následky a len on môže dokonale posúdiť, čo je nám k úžitku a čo ku škode. (DANCÁK, F.: Otče náš. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 39.)
      Načúvajme preto Bohu, usilujme sa osvojiť si jeho zmýšľanie, všímajme si príklad spravodlivých ako nám ho predkladá Božie slovo. Nebojme sa námahy, ktorá sprevádza toto spoznávanie a následné napĺňanie Božej vôle, pretože pri jeho súde len máločo zavážia pozemské tituly a pocty. Tam bude mať váhu len jeden jediný titul: Spravodlivý pre Pánom.

      Inšpirácie: Lk 1, 1-25
12.06.2003 | Čítanosť(2890)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2669)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2614)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet