18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Či nás Boh vyslyší, alebo nie, len vytrvajme v modlitbe.

~sv. Hilár ~

03.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1528 reakcie0
(Share 274 0)


Téma: Manželstvo a modlitba / Mk 10,2-16

Homília

      Keď len trocha pozorne sledujeme dianie okolo seba, zisťujeme, že čím ďalej tým viac sa kladie dôraz na kvalitu. Kvalitná strava, kvalitné bývanie, kvalitné služby, kvalitná práca...
      A čo iné ako modlitbu si vieme predstaviť pri slovách: - ...do tvojej a mojej smrtí... - Kvalitnú modlitbu ako prostriedok pri príprave na sviatosť manželstva a tiež dobrú modlitbu, keď chce v manželstve kresťan, kresťanka splniť cieľ, ktorý dostali od Boha.
      Zastavme sa pri slovách Pána Ježiša z evanjelia: „A tak už nie dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" (Mk 10,8b-9).
      Pán Ježiš, hoci žil v rodine muža a ženy, ktorí pred pozemským zákonom boli manželia, hoci bol synom len ženy Márie a muž Jozef bol len pestúnom, pretože otcom Krista bol Boh Otec, dáva nám za vzor a príklad správanie Jozefa a Márie.
      Jozef bol muž spravodlivý. Vieme, že mu anjel oznámil, aby sa nebál, lebo dieťa, ktoré sa počalo v lone jeho snúbenice, je Božie dieťa. Jozef až do svojej smrti svojím životom si Čestne plní svoje povinnosti aj ako človek, občan i veriaci muž. Vieme, že Mária i Jozef plnili Zákon, a tak sa stali vzorom a posilou pre všetkých, ktorí sa na manželstvo pripravujú, prípadne už v manželstve žijú.
      Kán. 1065 hovorí, že veriaci, ktorí chcú prijať manželstvo s úžitkom, majú pristúpiť k sviatosti birmovania, zmierenia, Eucharistie. Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, skôr ako pristúpia k prijatiu manželstva, mali by prijať túto sviatosť, Cirkev však nehovorí, že sviatosť birmovania je nutná k prijatiu manželstva. Hriech nepácha ten, kto ide k sviatosti manželstva a neprijal sviatosť birmovania. Birmovanie sa chápe ako sviatosť dospelostí vo viere. Kto by opovrhol sviatosťou birmovania, je otázne, či sa nedopúšťa ťažkého hriechu. Sviatosť zmierenia a Eucharistie sú tiež potrebné, hoci snúbenci tiež nemusia pristúpiť k týmto sviatostiam a sviatosť manželstva je platná, ale dotyční neobsiahnú milosti plynúce zo sviatosti manželstva, pretože na duši majú hriech. Kto prijíma sviatosť manželstva, musí si uvedomiť, že je to sviatosť živých, teda s úžitkom môže byť prijatá len vtedy, keď duša Človeka je v stave milosti posväcujúcej. Nieje na škodu, aby snúbenci pouvažovali pred uzatvorením sviatosti manželstva aj o celoživotnej spovedi. To je doporučenie a nie príkaz. To je aj určitý znak vážnosti prístupu ku sviatosti manželstva. Kňaz je povinný pri príprave na manželstvo snúbencov upozorniť na kvalitnú prípravu. Pre veriacich snúbencov pristupovanie ku sviatostiam by malo byť samozrejmosťou. Keď jedna stránka vie, že druhá zamýšľa pristúpiť ku sviatosti manželstva bez ostatných sviatosti, mala by urobiť všetko, aby partnera na to pripravila. Keď sa jej to nepodarí, tak si musí byť vedomá toho, že milosti plynúce zo sviatosti manželstva dostáva len ona a druhá stránka nie. Keď sa snúbenci pripravujú na prijatie sviatosti manželstva, musia sa podrobiť šetreniu, či nič neprekáža k platnému a dovolenému prijatiu sviatosti manželstva. Doporučuje sa veľmi vážne, aby sa snúbenci, ktorí sa rozhodli vyslúžiť si sviatosť manželstva, modlili za seba navzájom, ale aj spoločne.
      Chlapcom a dievčatám, ktorí začínajú cítiť zmenu na svojom tele a uvedomujú si svoj vývin, doporučuje sa, aby v modlitbách a pri sviatostiach si vyprosovali milosti k dobrému a platnému uzavretiu sviatosti manželstva. Tým viac si majú mladí ľudia uvedomiť, že keď nadväzujú vážnu známosť, majú si zistiť, či druhý partner je veriaci kresťan katolík. Podceniť túto vážnu vec môže znamenať, že v budúcnosti to môže priniesť mnohé ťažkosti. Často si túto otázku povedia veľmi neskoro a už vtedy dochádza k mnohým hádkam a ťažkostiam. Čo potom, keď nekatolícka stránka, Či neveriaci dá súhlas, že pôjde do kostola - a potom nič, práve naopak. Na to majú dozerať aj rodičia pri známostiach svojich detí. Mladý muž a mladá žena - katolíci - si majú uvedomovať aj svoju zodpovednosť za vieru. Keď sa jedná o rozdielne náboženstvo, prípadne neveriacich, nie je dobre nútiť, aby prestúpil/a/ na našu vieru, alebo dávať si to ako podmienku. Skôr nech sa mladí kresťania modlia, aby si vymodlili dobrého životného partnera.
      Veľmi sa doporučuje, aby rodičia pri výchove a starosti o detí nemali na zreteli len hmotné dobrá, ale tiež duchovné. Dobrý otec, dobrá matka nielenže vyžaduje od dieťaťa, aby sa modlilo a v nedeľu išlo do kostola, ale rodič má byť vzorom a príkladom pre svoje dieťa. Modlitba rodičov za svoje deti má hodnotu zlata a dobrý príklad hodnotu drahých kameňov. Katolíckym rodičom nesmie ísť o to, aby nadobudli deťom len hmotné statky, ale svojím životom kresťanských manželstiev a modlitbou im vyprosili silu do ich spoločného života. Nie je to hanba, ale prináša to veľké Božie požehnanie, keď sa v rodine koná spoločná modlitba. Ale aj vtedy, keď syn Či dcéra sú už dospelí, prípadne majú už známosť.
      Práve v oblasti modlitby máme i v našich katolíckych rodinách mnoho rezerv, Medzi športovcami letí heslo: "Ťažšie na cvičišti a ľahšie v boji". To platí aj v manželstve, Kto sa seriózne aj cez modlitbu pripraví na sviatosť manželstva, môže skôr počítať v manželstve s Božou pomocou. Skúsení rodičia nezabudnú sa modliť aj za svojho zaťa či nevestu, a to ešte pred uzatvorením manželstva syna alebo dcéry. Nejedna nevesta či zať takto vymodlení sa stávajú na staré kolená väčším požehnaním ako vlastné dieťa.
      V manželstve by nemala spoločná modlitba prestať. Či nemáte, sestry a bratia, ktorí žijete v manželstve, dostatok vlastných skúseností? Ako je to dobre, keď máme nádej a silu v modlitbe. Koľké manželstvá by sa boli rozpadli, keby nebolo vzájomnej modlitby jedného partnera za toho druhého. V modlitbe sa dostáva človeku viac, ako si to snáď niekto myslí. Choroba, nevera, problémy s deťmi, existenčné otázky sa vedia rýchlejšie a s väčším rešpektovaním hodnoty manželstva vyriešiť, keď sa v manželstve venuje čas modlitbe. Francúzske príslovie hovorí: "Ideš na more? Modli sa! Ideš na cestu? Modli sa dvakrát! Ženíš sa? Modli sa stále!" Príslovie je pravdivé. Uzavretie sviatosti manželstva ako obrad k šťastiu nestačí. Zmena, ktorá nastáva uzavretím manželstva, je veľmi vážna. Začínajú nové povinnosti, záväzky, vzťahy a to všetko prináša nielen radosť, ale aj mnohé ťažkosti, najmä keď sa poznajú krátko, prípadne sú ich rodiny, v ktorých žili, rôzneho sociálneho, náboženského a politického zmýšľania.
      Cirkev má už dvetisícročnú skúsenosť s manželstvami ako sviatosťami. Keď Svätý Otec v príhovore k manželom zdôrazňuje potrebu modlitby, zaiste tým nesleduje svoje šťastie, ale v prvom rade tých, ktorí sviatosť manželstva uzatvárajú. Keď nám záleží na Šťastí osobnom, rodinnom i šťastí farnosti, tak cítime, že každý z nás svojou modlitbou môže pridať tomuto Šťastiu svoj podiel.
      Pred súdom sa ocitla dvojica manželov so žiadosťou o rozvod. Dcéra, ktorá má šestnásť rokov, ktorá život už spoznala práve zlými rodinnými udalosťami, sa obráti pred sudcom na svojich rodičov slovami:
      - Mama, otec! Spomínam si, ako ste sa mali radi, keď som sa narodila. Venovali ste mi všetku pozornosť. Ďakujem vám za vaše obety. Veď, keď som bola chorá, obaja ste prebdeli nejednu noc pri mojej postieľke. Keď som vyrástla, učili ste ma vedieť si vážiť a ctiť ľudí. Učili ste ma ľudí milovať. Ďakujem za všetko. Keď dnes chcete toto všetko zničiť, keď dnes nemáte na seba čas, keď nemáte ku sebe milé slovo, chcem vám ja preukázať svoju lásku.
      Neučili ste ma milovať Boha. Nenaučili ste ma modliť sa. Nikdy ste so mnou neboli v kostole. Nepovažovali ste to za dôležité, potrebné pre môj i pre váš život. Už mesiace necítim od vás lásku. Ja som po nej túžila, i keď ste mi, otec, mama. povedali, že nie som malá, že to porozumiem. Áno, porozumela som. prečo ste tu v tejto miestnosti. Vaša láska nevie odpúšťať, prepáčiť. Viete prečo? Nepoznáte Boha, hoci ste obaja v kostole sobášení.
      Ja som začala chodiť do kostola. Už som požiadala na farskom úrade o krst. Musím ešte čakať. Keď sa však rozídete, ja tu pred týmito cudzími ľuďmi, ktorých nezaujíma váš život, ktorí za to, že vás rozvedú, majú zaplatené, chcem povedať: Budem sa za vás modliť do smrti. Keď ste ma vy tomu nenaučili, ale ja som sa naučila. Budem prosiť Pána Ježiša, aby ste našli cestu k sebe a k Bohu, a tak raz po svojej smrti neboli za to trestaní.
      Otec, mama, mám vás rada. ale má vás rád aj Pán Boh! Zanechajte svoju pravdu, ktorú má každý z vás! Uvedomte si, som už veľká a vy ste už nie tak mladí. Koľko ste chcete žiť? Čo chcete ešte dokázať? .
      Ako dopadlo toto pojednávanie? Predseda senátu požiadal o odklad vynesenia rozsudku - V mene republiky. A čo potom? Dnes už kolíšu druhé vnúča. Sú šťastní. Dnes sa spoločne modlia.
      Modlitba dcéry zachránila ich manželstvo...
      Ak chceme skutočnú kvalitu manželstva, začnime s modlitbou. Nech neprejde deň, žeby sa muž nepomodlil za ženu a Žena za muža. Často pripomínajte a dávajte príklad deťom v modlitbe, aby sa za vás modlili.
      Máš lásku? Páči sa tí chlapec? Dievča? Už si sa zaň pomodlil, pomodlila? Varí chceš najprv poznať hriech, a až potom sa za pokánie modliť?
      Amen.

16.09.2003 | Čítanosť(2093)
Téma: Manželstvo / Zázrak
25.06.2003 | Čítanosť(1946)
Téma: Manželstvo
12.06.2003 | Čítanosť(2658)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2335)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2178)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet