20.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Jedna je najväčšia bolesť, to je hriech. A všetko ostatné: vyhnanstvo, strata majetku, ohovárania a všetko tomu podobné – to je tieň, pavučina, alebo ešte niečo viac nepotrebné.

~sv. Ján Zlatoústy~

29.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1540 reakcie0
(Share 417 1)


Téma: Modlitba a umŕtvenosť / Mk 6, 7-13

Homília

      Aká je naša modlitba? Predstavme si každý sám seba: Ako sa správame pri modlitbe? Aké je naše držanie tela, ovládanie myšlienok, splynutie s prostredím? Keby nám v niektorej reštaurácii naservírovali jedlo neúctivo, s neochotou, v neupravenom prostredí, tak by sme si žiadali knihu prianí a sťažností, domáhali by sme sa nápravy a zaiste by sme sa takémuto zariadeniu v budúcnosti vyhli. A čo má povedať Boh na naše nedôstojné žehnanie, kľačanie, sedenie pri modlitbe? A keď si ešte pripomenieme obzeranie, rozprávanie, zívanie, kašľanie? Môže Boh vypočuť našu modlitbu?
      V evanjeliu dáva Pán Ježiš apoštolom i nám vážnu radu do duchovného života: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a strašte si prach z nôh na svedectvo proti nim“ (Mk 6,10-11).
      Slová Pána Ježiša oslovujú apoštolov v tom duchu, že ich život bude plný sebazapierania. Len vtedy bude ich práca úspešná, ak sa celkom odovzdajú svojmu povolaniu. Preto aj ich život musí byť poznačený umŕtvovaním. Keď svojím príkladom oslovia tých, ku ktorým prídu ako vyslanci učiteľa Krista, môžu postupovať podľa Kristových slov: „A keby vás na niektorom mieste neprijali, ani vypočuli, odíďte odtiaľ a strašte si prach z nôh na svedectvo proti nim „ (Mk 6,11). Takto sú apoštoli vyzývatelia a vzor k pokániu. Nie je možné predstaviť si pokánie bez umŕtvenosti.
      O nevyhnutnosti umŕtvenia kázal Pán Ježiš svojim príkladom.
      - Celý Kristov Život bol kríž a mučeníctvo, - Čítame v Nasledovaní Krista (11.12). Od narodenia v maštali, až po smrť na kríži.
      Svätý Bernard, veľký učiteľ duchovného života a vzor modlitby, hovorí: - Bolo by hanbou, byť zmäkčilým údom pod hlavou pokrytou tŕním. - Inými slovami: Aká by bola modlitba zdravého človeka, vykonaná len z lenivosti v posteli? Prípadne, čosi neurčité spravené na hrudi, čo s krížom nemá nič spoločné?
      Dostáva sa nám ponaučenia, že Kristovi sa páči, keď vieme prinášať sebazápory vo chvíli, keď ho oslovujeme, keď sa mu klaniame, keď ho o niečo prosíme, prípadne odprosujeme.
      Tu si máme uvedomiť, že Evanjelium je náuka života. Vyžaduje od nás, aby sme odumreli starému človekovi, oľutovali a zanechali hriešnu minulosť. „ ...ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ (Lk 13,5). Apoštol Pavol pochopil tieto slová Pána Ježiša správne, keď napísal: „Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť“ (Rim 8,13).
      Kto vyhovie svojmu telu vo všetkom, zabúda sa kontrolovať, ovládať, zriekať, čo myslí Pán Ježiš v slovách o tom, aby si apoštoli nebrali na cestu nepotrebné veci, ten nemôže byť dobrým učeníkom. Musíme myslieť aj dopredu, že keď na nás doľahnú pokušenia a naše telo bude unavené, môžu nám pomôcť len milosti získané už vopred - v modlitbe, v pôstoch a v sebazapreniach. Cirkev po skúsenostiach a starostlivosti o svojich členov, v určité dni a obdobia, nariaďuje zdržanlivosť a pôst. Keď zo zdravotných alebo pracovných dôvodov oslobodzuje od tejto povinnosti, vyzýva veriacich, aby to vynahradili inými skutkami pokánia. Pripomína nám nevyhnutnosť umŕtvovania.
      Posledná doba pod rúškom modernizmu chce presadiť zmiernenie umŕtvenosti a pokánia. Sme svedkami toho, že sa obchádzajú príkazy a predpisy. Zľahčujú sa cirkevné zvyky a často, na našu Škodu, sa podceňujú. Mnohým veriacim už nič nehovoria kántry, krížové dni, piatky. Slová Pána Ježiša adresované Dvanástim o umŕtvenosti, a tiež príklad apoštolov - sú Časové aj pre nás. „Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie“ (Mk 6,12).
      Povzbudivým príkladom je správanie veriaceho človeka, ktorý pri počutí zvonu vie prerušiť prácu, zastaví sa, prípadne dá dole z hlavy čiapku a pozdraví Pannu Máriu modlitbou Anje1 Pána.
      Spomínam si na rozprávanie farníka, ktorý sa tešil veľkej úcte vo svojom okolí pre svoj vyvážený a usporiadaný život, keď svoju vieru úprimne žil bez náznakov fanatizmu. Tento farník si takto spomínal na svojho otca:
      - Mám stále pred očami svojho otca, ktorý v mojom živote bol osobnosťou. Keď sme večer išli spať, vždy si pokľakol a modlil sa s nami. Bol muž silný, medzi chlapmi uznávaný, ale pred Bohom bol vždy ako dieťa. Bol muž a otec rodiny, ale vždy voči Bohu pokorný a ochotný znášať ťažkosti a kríže bez slova Šomrania a reptania. Dokázal svoj život držať vo svojich rukách, a preto som ho nevidel opitého a z jeho úst nebolo počuť povedať Špatné a urážlivé slovo. Videl som ho však modliť sa! Dnes som mu za mnohé veci veľmi vďačný. -
      Keď čítame v evanjeliu, že Pán Ježiš začal apoštolov posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi, je to aj oslovenie pre každého z nás. Sme zodpovední jeden za druhého. Máme si navzájom pomáhať na ceste do večnosti. Dobrý príklad, príklad sebaovládania a umŕtvenosti rozhodne spraví viac ako príklad, že si môžeme všetko dovoliť, že niekoho pohoršíme, prípadne zvedieme na hriech. Jeden pre druhého máme byť v praxi príkladom v nasledovaní Krista.
      Na hodine náboženstva sa pýta kňaz Janka, prečo nebol v nedeľu v kostole, veď už bol na prvom svätom prijímaní. Chlapec so slzami v očiach hovorí: -Otec ma nepustil, lebo sme museli ísť kopať zemiaky. - Iný chlapec hovorí, že preto nebol v kostole, lebo s otcom chytali o preteky holuby.
      Kde je tu dobrý príklad otca pre syna? Nielenže neboli v kostole, ale chýba tu aj umŕtvenosť, rozkázať sám sebe, dať Bohu, čo patrí Bohu.
      Keď chlapec vyrastie a otec mu bude chcieť niečo prikázať, poslúchne ho? Nebude chlapec taký ako otec?
Otec sa sťažuje kňazovi, že ho syn zbil. Odpoveď kňaza bola pre otca zarážajúca: - Nepoľutujem vás, veď ste si ho tak vychovali! Aký ste mu dali príklad? Veď vaše okolie vás pozná ako chlapa, ktorý sa nevie kontrolovať v alkohole! A váš chlapec už kráča po vašich šľapajach. Následky si budete musieť znášať dlhé roky. -
      Príslovie býva pravdivé; „Aký otec, taký syn a aká matka, taká Katka. Jablko nepadá ďaleko od stromu“.
      Uvedomujeme si, že modlitba je prepotrebná vec k výchove seba samého, každého z nás, a zároveň z nej plynie úžitok aj iným, keď vidia náš duchovný život, keď je podložený pravidelnou modlitbou. Veľa ľudí odkladá modlitbu stranou pre prácu. Ráno sa nepomodli, pretože sa ponáhľa. Keď už nestihol ráno na kolenách, mal by aspoň cestou poprosiť Boha o požehnanie pre podujatia, ktoré ho dnes čakajú, prípadne za svojich drahých a podobne. Večer sa nepomodlí, pretože je taký unavený, že zaspí pri televízii. Nepomodlí sa pred jedlom ani po ňom, pretože sa už vytratilo vedomie vďačnosti voči Bohu, že mu dal síl, aby si na každodenný chlieb zarobil. Taký človek chce nielen dvoje šiat, ale ešte viac, a teda sa celkom rozchádza so slovami Pána Ježiša.
      Zvykne sa hovoriť, že výnimka potvrdzuje pravidlo. A my chceme byť tou výnimkou. Uvedomujeme si, že keď si dávame jeden druhému dobrý príklad, prípadne, keď sa jeden za druhého vieme u Boha prihovárať v modlitbe, tak sa v praxi v našom živote plnia slová Pána Ježiša: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej“ (Mk 6,10).
      Svätá Monika, matka svätého Augustína, sa za svojho syna modlila Šestnásť rokov! Jej príklad vytrvalosti musel byť odmenený úspechom, veď tak jej to povedal aj kňaz, u ktorého hľadala útechu.
      Toto dnešné naše zamyslenie zaiste bude správnou útechou a povzbudením, keď si odnesieme túžbu, že naša modlitba nebude len čosi vykonané, pretože je to nariadené, ale každé gesto - od prežehnania, cez kľačanie, podanie ruky, držanie tela a spev - hoci to bude vyžadovať určité tvrdé pôsobenie na seba, vykonáme tak, ako sa páči Bohu. Amen.

11.07.2003 | Čítanosť(3581)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2826)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2765)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2749)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2553)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet