24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ako vodca a veliteľ armády si rozloží tábor, vyskúma sily alebo plán pevnosti, ktorú chce dobyť, a zaútočí na ňu zo slabšej strany, práve tak aj nepriateľ ľudskej prirodzenosti nás obchádza zo všetkých strán, skúma všetky naše božské, základné a mravné čnosti a tam nás napadne a usiluje sa nás dostať do svojej moci, kde sa mu javíme slabšími a biednejšími vzhľadom na večnú spásu.

~sv. Ignác z Loyoly~

29.04.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1569 reakcie0
(Share 334 0)


Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

Homília

      Všetci dobre vieme, akú hodnotu má zrak, mať zdravé oči. Najmä tí poznajú jeho cenu, ktorí so zrakom už majú problém, keď potrebujú okuliare, keď už nemôžu všetko dobre vidieť a čítať.
      Avšak byť úplne slepý je strašné. Nikto z nás by nechcel byť slepý. Slepec je odrezaný od sveta. Slepota nedáva žiť plnohodnotným životom uprostred spoločnosti.
      Dnešné Božie slovo je príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad tým, čo nám ponúka.       V evanjeliu totiž dochádza k zaujímavému stretnutiu. Ježiš stretáva slepého od narodenia. Ježiš ho uzdravuje, vracia mu nielen telesný, ale aj duchovný zrak. Po uzdravení nielen že uvidel slnko, okolie, prírodu, svojich rodičov, ale uvidel aj Boha. „Verím, Pane...“ odpovedal na uzdravenie, „a klaňal sa mu“ (Jn 9, 38).
      Konštatujeme, že telesná slepota je pre človeka strašným údelom. Podobnou katastrofou je aj duchovná slepota. Bráni totiž plnému spoločenstvu s Bohom. Je oveľa nebezpečnejšia, lebo len málokto si ju uvedomuje.
      Túto duchovnú slepotu si môžeme vysvetliť aj na skúsenosti jedného kňaza, ktorý sa na hodine náboženstva pýtal, o čom bolo nedeľné evanjelium. Nikto z triedy nevedel odpovedať na túto otázku. Všetci boli v chráme, ale nikto si nič nepamätal.
      Duchovná slepota nám často bráni jasne poznávať Božiu vôľu. To preto, že sa často správame v protiklade so slepcom, ktorého nám spomína dnešné čítanie. Ten po stretnutí s Kristom nielenže uveril v Boha, ale ho aj obhajuje pred nepríjemnými farizejmi. Takto sa mu vrátil nielen telesný, ale predovšetkým duchovný zrak.
      Preto máme otvoriť svoje duchovné oči. Všímajme si pôsobenie Boha v našom živote, v okolí a všade okolo nás. Že život - to nie sú len úspechy, radosti a šťastie, ale aj bolesti a utrpenia, ktoré Boh na nás posiela, a že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na osoh.
      Poľský spisovateľ Bendyk hovorí o tom, že v meste, kde bol ústav pre nevidiacich, bola chrípková epidémia a tak slepci dlho nechodili von. Jeden z nich vyšiel po čase von a tak, klopkajúc paličkou pred sebou, nevedel sa zorientovať, kde je. Dostal sa na most a už by bol padol. Tu ho spozorovala istá žena a pýtala sa, či potrebuje pomoc. Slepec odpovedal, že áno, lebo tu by mal byť živý plot a niet ho. „Niet ho tu, lebo ho pred dvoma týždňami vykopali, a preto vám pomôžem dostať sa na správnu cestu.“ Tá neznáma žena mu pomohla, odviedla do ústavu a pri rozlúčke s ním mu povedala: „Aj ja vám ďakujem. Práve som chcela skoncovať so svojím životom a skočiť z mosta. Manžel ma opustil a deti mi vytýkajú, že som na vine ja. Nepočula som nijaké príjemné slovo, len samé vysmievanie. Preto som aj ja vďačná vám, že predsa je niekto, kto ma potrebuje.“
      Aj v evanjeliu dochádza k zaujímavému stretnutiu. Ježiš stretáva nešťastného človeka – slepého od narodenia. Po uzdravení spoznal Boha a uveril v neho.
      My stojíme v opačnej situácii. Väčšine z nás telesný zrak nechýba. Vidíme všetko okolo seba. Ale je v poriadku aj náš duchovný zrak? Koľkokrát len za deň v rôznych myšlienkach a situáciách si nahovárame, že si stačíme, že vlastne Boha nepotrebujeme. Že si stačíme na všetko. Najmä ak treba prijať Božiu vôľu, ktorá nám nie vždy vyhovuje.
      Buďme veriacimi vždy a všade, aby o nás neplatili Kristove slová z dnešného čítania tým, čo sa nazdávali, že vidia, že sú spravodliví, že odsúdili aj toho slepca, že je hriešny, lebo takí hriešni boli aj jeho rodičia: „Súdiť som prišiel na tento svet; aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli“ (Jn 9, 39).

      Inšpirácie: Jn 9, 1-41
20.06.2003 | Čítanosť(2942)
Téma: Krst / Jn 9, 1-38
20.06.2003 | Čítanosť(2754)
Téma: Krst / Jn 9, 1-38
28.05.2011 | Čítanosť(2498)
Téma: Jn 9, 7 / Poslušnosť /
12.06.2003 | Čítanosť(2167)
Jn 9, 1-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet