27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V živote často robíme svoju voľbu nie podľa Božej vôle, ale podľa vlastnej chuti a vlastných rozmarov, podľa vlastnej pohodlnosti a malodušnosti. Nezvykli sme si pozerať sa hore, na hviezdu, ale máme vo zvyku zapáliť si vlastnú sviečku, ktorá dáva malé, pritlmené svetlo, svetlo, ktoré nás vovedie do hraníc vlastného egoizmu.

~A. M. G. Dorronsoro ~

21.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1661 reakcie0
(Share 316 0)


Téma: Nieje šomranie ako šomranie / Eucharistia / Jn 6,41-51

Homília

      Na našom kňazskom stretnutí nám spolubrat rozprával o nemilej udalosti, ktorú zažil v spojení s Eucharistiou.
      Vo farnosti mal ženu, ktorá sa dávala za vzor. Denne pristupovala ku Sviatosti oltárnej - Eucharistii. Kto ju bližšie spoznal, čudoval sa, ba i pohoršoval nad jej životom a správaním. Keď sa dozvedel, alebo ju videl pristupovať ku svätému prijímaniu, už nenachádzal slová. Keď sa o tom dozvedel kňaz, tak ju v dobrom napomenul. Žena sa rozkričala na kňaza; čo si to dovoľuje, ona vie, čo robí, ona už prijala „za košík“ hostií - Krista a on, kňaz. sa jej to opováži vytýkať! Keď sa mu nepáči, už nebude chodiť do kostola, kde on slúži svätú omšu, ale bude chodiť do iného.
      Žena šomrala na kňaza, keď ju upozornil na vážnu vec.
      Dnešné evanjelium sa začalo podobnou myšlienkou. Židia šomrali na Ježiša, pretože povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“ (Jn 6,41).
      Pán Ježiš sa snažil osloviť Židov a nakloniť si ich na svoju stranu, aby prijali tak vážnu pravdu. V skutočnosti všetci neprijali Ježišove slová. Ako to chodí v podobnej situácii, ľudia až po určitej dobe sa vracajú k slovám, ktoré počuli a uvažujú nad nimi. A tak začali niektorí Židia Ježiša obviňovať: - Čo si ten človek myslí, ako tak môže zmýšľať? Poznám jeho rodičov a nemôže pochádzať z neba. Keby zostúpil z neba, tak jeho narodenie by sa muselo udiať celkom ináč. - Tak začal v nich rásť hnev. Vtedy sa Ježiš znova ujíma slov a oslovuje prítomných, ako prijať jeho učenie viery v tak vážnej pravde, akou je tajomstvo „chleba života“. Najprv sa snaží vniesť medzi nich poriadok. „Nešomrite medzi sebou!“ (Jn 6,43).
      Ježiš má snahu oslobodiť prítomných od predpojatých myšlienok, ktoré im bránia prijať čokoľvek iné ako to, čo si sami myslia. Dokiaľ sa budú takto správať, nebudú môcť prijať všetko to, čo im chcel Ježiš povedať. Až po odstránení prvých ťažkostí môžu byť vyložené dve intervencie. Otec sám musí pritiahnuť ľudí, aby mohli nájsť Ježiša. Ľudia musia najprv počuť „ponaučenie od Otca“, až potom môžu uveriť s istotou v Ježiša z Nazareta, ktorého poslal Otec. Toto je prvá časť odpovede Pána Ježiša, ktorú dáva Židom, ktorí odporovali jeho slovám. Toto je natoľko dôležité, že si to vyžaduje, aby sme sa nad tým zamysleli. V skutočnosti tu ide o odstránenie istého nedorozumenia a následne o stretnutie medzi Božím slovom a hľadaním, ktoré sprevádza človeka.
      V druhom čítaní apoštol Pavol obracia našu pozornosť na všetko to, čo sa skrýva za obvineniami pripisovanými farizejom. „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás“ (Ef 4,31). Tak sa apoštol rozpisuje vo svojom liste o znakoch, podľa ktorých môžeme poznať svoj vnútorný život, našu násilnosť, ktorá vychádza z potreby pomstiť sa a vládnuť nad inými. Inými slovami môžeme povedať, že tak sa ukazuje, kto sme a čo chceme, že sa vlastne jedná o naše záujmy a plány, ktoré chceme prípadne nanútiť iným. Takéto správanie a ambície nás neuchránia zaslepenosti a neumožnia nám prijať radu a slová od niekoho iného, iba ak sa budú zhodovať s našimi, to znamená, že nič nezmenia, a teda ani nič nového neprinesú do nášho života. Tak sa správali Židia, a preto neboli schopní, aby porozumeli učeniu Ježiša Krista. Apoštol Pavol ich nazýva protivníkmi Svätého Ducha Božieho a Ježiš pred nimi varuje svojich poslucháčov. Praje si, aby boli poslušní Duchu Svätému.
      Tu môžeme skutočne objaviť jednu z hlavných príčin nášho osobného stagnovania. Tento postoj Židov, odsúdený Kristom, je vždy náš postoj, keď nás s istou intervenciou zaväzuje k revízii toho, čím sme, prípadne toho, ako zmýšľame a vtedy nás pozýva k tomu, aby sme rástli vo viere. Keď dokážeme týmto spôsobom odhaliť v nás samých skutočné nedostatky, ktoré nám stoja v ceste a rozhodneme ich navždy odstrániť, vtedy sme na ceste k dokonalosti a pričiníme sa k veľkému rozvoju. Slová Pána Ježiša majú jeden cieľ; pomôcť pochopiť, čo Ježiš myslí pod nasýtením chlebom, ktoré je jeho Telom. Chce im otvoriť srdcia a uši, aby správne pochopili a prijali jeho slová. Týmto slovám ešte nerozumeli. Porozumieť je im veľmi ťažké. Aby ich prijali s vierou, bude sa musieť Pán Ježíš ešte mnohokrát vracať k týmto slovám. Preto sa vracia už teraz k marme, ktorú dával Mojžiš umierajúcim Židom na púšti. Ten tajomný chlieb ich neuchránil od smrti. Ježiš hovorí o Chlebe, ktorý je zárukou večného života tomu, kto ho bude jesť. Keď Pán Ježiš povedal tieto slová prvýkrát, reakcia ľudí bola vyjadrená slovami: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“ (Jn 6,34). Dnes Pán Ježiš učí ďalej o tomto chlebe, keď hovorí: „ ...A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6,51). Pri týchto slovách cítime vážnosť a dôraz, ktorý na tieto slová kladie Pán Ježiš. Skutočne potvrdil, že je živým chlebom, ale dovtedy sa jeho slová o chlebe mohli chápať len symbolicky. Teraz sa už nemožno mýliť, lebo hovorí, že on sám seba chce dať za pokrm, aby svet mohol mať život.
      Apoštol Pavol nás vyzýva: „Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ (Ef 5,2).
      Tu začíname rozumieť, že láska nepozná takú veľkú obetu, ktorá by nebola schopná priniesť, ba aj smrť podstúpiť, aby z nej mohol povstať nový život, ktorý práve z tej obety sebazničenia vytrýska a poukazuje na nedocenené bohatstvo.
      Doteraz, keď Kristus učil a hovoril o Božom kráľovstve, chápali ho ľudia ako posla od Boha, nejakého proroka. Ježiš sa dáva poznať ako „ktosi“, ktorého nemožno prirovnať k nikomu, kto pred ním alebo po ňom žil.
      Ježiš sa v týchto slovách dáva poznať ako žriedlo života, ako jediný Pán všetkej moci, aby svet mohol prísť k cieľu - k Bohu Otcovi.
      Ako mohol prorok Eliáš len vďaka pokrmu, ktorý mu dal jesť anjel, prísť k Božej hore Horeb, tak my si dnes uvedomujeme, že večný život môžeme obsiahnuť len vtedy, keď prijmeme to, čo nás učí Ježiš a budeme mať účasť na jeho slovách: „ ...A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6,51).
      Čoskoro budeme pristupovať k stolu - oltáru, aby sme pod spôsobom chleba prijali do svojho srdca i života toho istého Krista, ktorý povedal slová a tomto Chlebe - Tele, že je to záruka večného života. Skôr ako vstaneme zo svojho miesta, ako sa postavíme do radu tých, čo chcú prijať tento pokrm, v ktorom je skutočne prítomný Ježiš Kristus medzi nami, uvedomme si znova, prečo nám ho Ježiš dáva. Nedal nám ho len tak. Nemôžeme preto pristupovať svojvoľne k tomuto stolu. Nikto si nesadne k svadobnému či inému slávnostnému stolu špinavý, neupravený a tiež či si nepokladáme za Česť byť pozvaní, vyznačení? Preto sa podľa toho aj správame.
      Boh nás všetkých pozval na večnú hostinu, Ako príprava na toto stretnutie, kde uvidíme Boha z tváre do tváre, sa máme pripraviť i prijímaním eucharistického Krista. Preto so všetkou úctou, vážnosťou a srdcom vďačnosti a lásky voči Bohu chceme i naďalej požívať tento chlieb, Kristove Telo.
      Žena, ktorá vystúpila na kňaza, keď ju v dobrom upozornil, Že jej prístup a správanie sa k Eucharistii je nedobrý, nech je pre každého z nás mementom. Nie my sme tu pre Krista, ale Kristus je tu pre nás. Preto máme pristupovať s čistým srdcom, v stave priateľstva, vedomí si ceny tohto pokrmu. Amen.

13.03.2007 | Čítanosť(5753)
Téma: Prvé sväté prijímanie
20.06.2003 | Čítanosť(3974)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
20.04.2004 | Čítanosť(2853)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2293)
Téma: Eucharistia
12.06.2003 | Čítanosť(9362)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(2765)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2642)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet