23.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Sťažujeme sa na to, aký je život krátky, a predsa robíme všetko pre to, aby prebehol čo najrýchlejšie.”

~FRANĘOISE DE MAINTENON~

18.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1059 reakcie0
(Share 380 0)


Téma: Duchovné cvičenia / Mk 4, 35-41

Homília

      Pápež Ján XXIII. vo svojom Denníku duše si napísal tieto slová:
-      Duchovné cvičenia sa skončili. Možno nikdy predtým som nebol tak pevne presvedčený, že sa musím dať celý a navždy do služby svojho Pána, ktorý chce využiť moju úbohú osobu. -
      V knihe Exercícíe svätého Ignáca čítame:
-      Boh stvoril človeka, ktorý ho má oslavovať, vzdávať úctu, slúžiť mu, a tak spasiť svoju dušu. Ostatné veci stvoril Boh pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý bol stvorený. S týmto úmyslom ich musí človek aj používať, ak mu v tom prekážajú, má sa ich zrieknuť! -
Vieme, že náš život sa často dostáva do podobnej situácie, akú opisuje evanjelium o búrke na mori. Človek v takej chvíli túži - podobne ako apoštoli - počuť Ježišove slová:
      „Mlč, utíš sa!“ (Mk 4,39).
      Udalosť, o ktorej rozpráva toto evanjelium, patrí medzi najznámejšie zázraky Pána Ježiša. Utíšenie búrky na mori nie je však udalosť jednorazová. Táto udalosť chce znova a znova na niečo upozorniť, niečím obohatiť. Záleží len od nás, ako sa otvoríme Božiemu slovu.
      Medzi významné pomôcky duchovného života patria duchovné cvičenia. Sú to dni, keď človek opúšťa zhon, povinnosti, starosti každodenného života a odchádza na niekoľko dní, najčastejšie na tri, päť, sedem dní do ticha a uzobrania, kde odkladá všetko, čo ho v bežnom živote napĺňa. Tu sa venuje jedine svojej duši. Obsah a forma týchto dní pochádzajú z vlastnej skúsenosti svätého Ignáca z Loyoly.
      Cieľom duchovných cvičení je obnova života. Počas týchto dní odstraňujeme zo svojho života hriech a načúvame hlas Pánov, ktorý nás vyzýva, aby sme sa mu úplne odovzdali. Nejeden človek, ktorý prišiel na duchovné cvičenia z rozbúreného sveta, ktorý je podobný búrke na mori, nachádza počas týchto dní skutočný pokoj a ticho vo svojej duši. Nejeden počuje Ježišove slová: „Čo sa tak bojíte?.' Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4,40). Človek počas týchto dní si uvedomuje, že Ježiš mu môže a chce pomôcť. Nejeden človek-exercitant prichádza s rovnakým zvolaním za Ježišom ako apoštoli: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ (Mk 4.38). Počas týchto dní človek vo svojom vnútri spoznáva, že búrku života spôsobujú vlastne jeho hriechy. Pri ich spoznávaní sa uponíži a vedený exercitátorom, to je najčastejšie skúsený kňaz, ktorý pozná, čo je duchovný život, človek-exercitant si začína hľadať novú cestu, smer života, pripadne riešenie návratu späť na cestu, po ktorej si ho chce viesť sám Ježiš.
      Rodia sa pomaly predsavzatia vytrvať v konaní dobra. Sú to dni pokánia, keď človek mlčí, nevenuje pozornosť masmédiám, nečíta noviny a podobne, ale v tichu počúva Božie slovo, ktoré mu cez prednášky predkladá kňaz-exercitátor a človek-exercitant o nich uvažuje a premýšľa. Takéto dni sa doporučujú ľuďom vždy, keď majú konať vážne rozhodnutie vo svojom živote. Napríklad pred svätením na kňaza, ale aj pred vstupom do manželstva a tiež pri významnom výročí narodenia či svadby. Veriacim sa doporučuje, aby ak je to možné, aj každý rok venovali tých niekoľko dní na takéto duchovné pookriatie. Kňazom a zasväteným osobám to predpisuje dokonca cirkevný zákon CIC.
      Duchovné cvičenia majú nesmierny význam. Sú určitou reakciou na vážnu chorobu moderného veku. Dnešný Človek trpí nedostatkom uzobranosti. Žije v ustavičnom zhone, napätí, nespokojnosti a v nezriadenej túžbe po materiálnych veciach a rozkošiach. Toto vyvoláva búrku, ktorá ničí v duši Človeka Boží život a človek stráca to najcennejšie, Čo mu Boh dal. Duchovné cvičenia sú výbornou školou výchovy. Tam sa myseľ učí uvažovať, vôľa sa stáva pevnejšou, vášne sa ovládajú, činnosť sa dostáva na správny smer, normu, určitý impulz a duša nadobúda prirodzenú veľkosť. Najmä naša doba, ktorá prináša do Života veľa negatívneho a človek často stráca kontrolu nad sebou, potrebuje, aby sme sa častejšie vedeli utiahnuť do ticha, zostať sami sebou a nechať na seba pôsobiť Boha cez exercitátora-kňaza a prostredie, ktoré je pre tento účel pripravené. Tam exercitant nemá žiadne starosti. O jedlo, ubytovanie je postarané. Vie o programe, ktorého sa zúčastňuje. Zvyčajne bývajú tri až štyri prednášky, ktorými exercitátor sa snaží primerane zúčastneným sprostredkovať pomoc pre ich duchovný život cez Božie slovo. Preto sa doporučuje, aby sa duchovných cvičení zúčastňovali ľudia primeraného veku, stavu, pohlavia a nárokov. Tak sa môžu konať exercície pre ženy, mužov, novomanželov, učiteľov, kňazov a podobne. Okrem spoločných prednášok sa spoločne stretávajú pri stolovaní, rannej a večernej modlitbe, prípadne pri modlitbe ruženca alebo krížovej cesty. Na duchovných cvičeniach býva denne svätá omša. Počas duchovných cvičení si môže exercitant vykonať životnú svätú spoveď, prípadne sa porozprávať s kňazom, ktorý mu môže niečo doporučiť, navrhnúť na skvalitnenie a prehĺbenie duchovného života. Je postarané o dostatočne dlhý spánok. Prostredie duchovných cvičení je volené tak, aby sa exercitant mohol voľne a nerušene poprechádzať. Voľný čas môže stráviť prechádzaním sa a uvažovaním nad textom, ktorý si vypočul.
      Je potrebné, aby exercitant prišiel na duchovné cvičenie aspoň s minimálnou dispozíciou, čiže úmyslom stretnúť sa s Bohom a obnoviť svoj život. Veľa záleží na jedincovi, ako dovolí Bohu preniknúť do svojho vnútra. Aj keď sú exercície určitým spôsobom rekreácia, oddych, predsa je to námaha, keď človek musí na sebe pracovať. Každý si musí byť vedomý toho, že Boh raz bude žiadať vyúčtovanie z tých milostí, ktoré sú mu tam ponúknuté a ktoré sa už nemusia opakovať. Duchovné cvičenia, to nie je školenie, informácie, tam sa neskúša, ale je to čas milostí, keď sa Človek dáva osloviť Bohom.
      Cirkev má veľkú starosť o svojich členov. Duch Svätý, ako to prisľúbil Pán Ježiš, bude riadiť Cirkev až do konca čias. Práve pri takejto duchovnej činnosti si uvedomujeme silu Ducha Svätého. Nejeden z nás, čo sme sa zúčastnili na duchovných cvičeniach, odchádzali sme ako noví ľudia; povzbudení, posilnení, ochotní pokračovať v tom, čo od nás žiada Boh. Kto prežil duchovné cvičenia tak ako mal, nemá pocit strateného času. Práve naopak, pri lúčení mal pocit, že tých niekoľko dní prešlo veľmi rýchlo. Čím viac človek prežil tento čas milostí, ako voláme dni duchovných cvičení, tým viac pociťujeme ovocie týchto dní v nasledujúcom živote. Nečudujeme sa, Že mnohí hovoria, že sú to dni, ktoré sa nedajú ničím zaplatiť. Nedá sa vyčísliť, čo sa deje vo vnútri človeka. Vieme, že človek sa pozostáva z tela a duše, a duša bola nezdravým tempom a starosťami života potlačená, unavená a pred Bohom i mŕtva, a tam získa svoj čistý vzťah, je ako znovuzrodená, nová a mladá, čo sa, pravdaže, odráža aj na činnosti tela. Nieje zriedkavé, že ovocie týchto dní cítia aj tí, s ktorými exercitant prichádza do styku po dňoch duchovných cvičení; radostnejší prístup k povinnostiam, ochotnejší a spokojnejší duch pri plnení povinností, to nie sú zriedkavé dary aj pre druhých.
      Nielen pápež Ján XXIII., ale i dnešný Svätý Otec Ján Pavol II. kladie dôraz na duchovné cvičenia pri obnove a skvalitnení duchovného života u všetkých členov Cirkvi. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2531)
Mk 4, 24-34
12.06.2003 | Čítanosť(2373)
Mk 4, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2170)
Mk 4, 35-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet