27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ľudia a spoločnosti, ktorým už vyhasol zmysel pre veľkosť a veľké rozhodnutia a gestá, dostávajú udelenú poslednú možnosť tvorivého uplatnenia vo veľkom utrpení.”

~PAVOL STRAUSS~

18.04.2005 - Miron
čítanosť501 reakcie0
(Share 183 0)


Téma: Neodpovedá Boh na modlitby? / Lk 1, 6

Myšlienky... 113/2005

      Jedno malé dievčatko bolo vedené rodičmi, aby do svojich modlitieb vkladala aj prosbu za otca misionára, ktorý pochádzal z ich mesta. Katechéta ju za to pochválil a povedal, že by bolo pekné, keby misionárovi napísala o svojich modlitbách. Určite by ho to potešilo a povzbudilo. Dievčatko nadšene súhlasilo i keď katechéta dodal, že len ťažko môže dostať od misionára odpoveď, pretože misionári sú veľmi zaneprázdnení.
      O niekoľko týždňov dostal misionár list od tohto dievčatka. Tak trochu s prekvapením čítal krátky text, v ktorom stálo: „Drahý otec misionár. Modlím sa každý deň za vás. Ale neočakávam žiadnu odpoveď.“
      V týchto slovách, aj keď to dievčatko nemyslelo tak ako to nakoniec vyznelo, môžeme nájsť definíciu života modlitby mnohých kresťanov. Modlíme sa, niekedy sa modlíme skutočne veľa, ale neočakávame žiadnu odpoveď. Navykli sme si už príliš na predstavu, že Boh mlčí, že Boh neodpovedá na naše modlitby. Skúsme však odstrániť túto nesprávnu predstavu. Uvedomme si, že máme dovoliť Bohu, aby odpovedal na naše modlitby podľa svojich zámerov. Je fakt, že nie na všetky modlitby odpovedá okamžite. Odpovedá však vždy a to v čase, ktorý je na to najlepší.
      Zachariáš a Alžbeta, rodičia svätého Jána Krstiteľa, nemali deti. Tento údel museli ťažko niesť, pretože neplodnosť v tom čase bola pokladaná za prejav Božej nepriazne. Títo manželia, o ktorých Sväté písmo hovorí, že „boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia“ (Lk 1, 6), zaiste dlho prednášali Bohu prosbu, aby požehnal ich manželstvo dieťaťom. No od Boha dlho neprichádzala žiadna odpoveď. A keď nakoniec prišla skrze anjela Gabriela počas kadidlovej obety, Zachariáš zaujíma skeptické stanovisko: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku“ (Lk 1, 18). Tieto slová hovoria o rozpoložení Zachariáša. Uvedomoval si svoju starobu a možno, že sa už dávno prestal modliť o požehnanie manželstva dieťaťom. Anjel však zreteľne povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba“ (Lk 1, 13).
      Boh na naše modlitby odpovedá niekedy ihneď, niekedy však je potrebné dlho čakať na odpoveď. Čakať na Božiu odpoveď – to je jedna z najťažších veci duchovného života, ktorú si máme osvojiť.
      Rodičia vedia, že deti nerozumejú rozdielu medzi „nie“ a „teraz nie“. Ak prosia o nejakú dobrôtku a mama im povie: „Teraz nie.“ Často to chápu ako keby im povedala iba „nie“. Toto patrí k detstvu, k nezrelosti. Známkou zrelého duchovného života je, že človek nepochybuje o Božej odpovedi. Iba sa pýta „Ako dlho bude treba čakať?“
      Istý muž sa takto vyznal svojmu duchovnému otcovi: „Skúšal som sa modliť za vyriešenie môjho problému. Modlil som sa týždeň, dva, mesiac... a nič sa nestalo. Tak som sa vzdal. Stratil som vieru v silu modlitby.“ Kňaz mu na to povedal: „Nestratil si vieru, stratil si trpezlivosť.“
      Prečo niekedy Boh mešká s odpoveďou na naše modlitby? Zvyčajne je to kvôli tomu, že nás najprv chce pripraviť. Chce nám žehnať, chce nás obdarovať. Ale na prijatie jeho darov musíme byť pripravení.
      Prosíme o vyriešenie finančných problémov? Zdá sa nám, že Boh nám neodpovedá, alebo len nepočujeme jeho slovo: „Dobre, ale najprv si uprav svoj vzťah k peniazom.“ Máme problém v manželstve? Modlíme sa a prosíme o pomoc pri jeho vyriešení? Boh hovorí: „Dobre, ale naprav najprv ty svoj vzťah k manželke, manželovi!“
      Bolo by dobré, keby sme si osvojili iný druh modlitby, než na akú sme zvyknutí. Ak sa dostaneme do ťažkej situácie, zvykneme prosiť: „Pane, zmeň túto situáciu! Vyrieš ju a vyveď ma z nej!“ Lepšie by bolo zniesť takúto prosbu: „Pane, zmeň ma!“ „Pane, zmeň ma v tomto mojom manželstve, v práci...“ Na mnohých nepríjemných situáciách totiž máme osobný podiel a preto je dobre začať od seba. Zistíme, že na Božiu odpoveď nebudeme musieť dlho čakať.
12.06.2003 | Čítanosť(2927)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2699)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2678)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet