27.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nebola to chudoba, vďaka ktorej sa Lazár dostal do neba, ale jeho pokora; a nebolo to bohatstvo, čo zabránilo boháčovi získať večný odpočinok, lež jeho egoizmus a nevernosť.”

~SV. GREGOR VEĽKÝ ~

18.04.2005 - Miron
čítanosť694 reakcie0
(Share 233 0)


Téma: Svedectvo Zachariáša a Alžbety / Lk 1, 6

Myšlienky... 110/2005

      Svätý evanjelista Lukáš charakterizuje rodičov svätého Jána jednou vetou: „Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia“ (Lk 1, 6). Jednoduché a pritom tak nádherné svedectvo o živote jedného manželského páru. Je dôležité zastaviť sa pri týchto slovách, pretože je v nich zhrnuté celoživotné úsilie Zachariáša a Alžbety podriadiť svoj život Bohu. Ak si pripomenieme, koľko námahy nás stojí vybojovať víťazstvo nad jedným malým pokušením, potom sa nám odkryje, čo všetko sa skrýva za týmto svedectvom.
      Napriek tomu však môžeme zaujať pomerne rozšírený postoj, ktorý zľahčuje toto a podobne svedectvá uvedené Božom slove. Vedie nás k tomu predstava, že v minulosti to mali veriaci ľudia omnoho ľahšie. Žili v prostredí, ktoré bolo prajné viere, kde nebolo potrebné prekonávať toľko nepriaznivých vplyvov ako je tomu dnes. Táto predstava však nie správna. Pozrime sa bližšie na dobu, v ktorej žili.
       „Za čias judejského kráľa Herodesa...“ (Lk 1, 5) Judejský kráľ Herodes panoval v rokoch 37 – 4 pred Kr. Aj keď s titulom „kráľ“ chcel azda nadviazať kontinuitu izraelských kráľov, jeho postavenie bolo však úplne iné. Nebol skutočným kráľom. Bol iba obyčajným vazalom Ríma, bábkou, ktorou hýbal rímsky cisár. Bezohľadnosť, bezcharakternosť a krutosť s akou získal toto postavenie sa prejavili i na jeho vláde. Spustošil krajinu duchovne i materiálne. Budoval chrámy pre rímskych bohov; zaviedol rímske hry do života Izraela; pohanské peniaze prúdili do krajiny a spôsobovali veľkú ekonomickú nestabilitu. Toto bolo podhubie, z ktorého vyrástla nemorálnosť prejavujúca sa vo všetkých sférach života krajiny. Dokonca sa objavovala korupcia pri získavaní vyšších kňazských úradov. Pre Izrael to bolo veľmi ťažké obdobie.
      Byť „spravodlivým pred Bohom a bezúhonne zachovávať všetky Pánove prikázania a ustanovenia“, to si vyžadovalo odvahu, dôveru a vieru. Aj keď dobu Jánových rodičov s našou nespája príliš veľa zhodných prvkov, jeden znak je určite spoločný – je to doba, ktorá nie je prajná pre rozvoj viery.
      Z tohto pohľadu svedectvo o živote Zachariáša a Alžbety je pre nás veľmi dôležité. Hovorí nám a povzbudzuje nás, že aj v takejto dobe je možné žiť nádherný život pred Pánom. Ba priam je to nutné, aby Boh mohol cez nás napĺňať svoje plány pre spásu ľudí, ako to urobil skrze rodičov svätého Jána Krstiteľa.
25.10.2006 | Čítanosť(1802)
Téma: Lk 1, 57-80 / Dôvera
15.11.2006 | Čítanosť(1146)
Téma: Lk 1, 19-22
12.06.2003 | Čítanosť(2946)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2713)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2693)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet