27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Božia mapa vyzerá inak než naša. No zdá sa, že Boh nám dáva vytušiť čosi zo svojej odlišnej perspektívy. V jeho poriadku zaujímajú významné miesto tri skupiny ľudí: deti, starí a chorí ľudia, a rehoľníci. Oni vždy reagujú obzvlášť citlivo a majú jemnocit pre Boha a evanjelium.”

~KLAUS HEMMERLE~

15.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1675 reakcie0
(Share 349 1)


Téma: Žiť s Kristom / Eucharistia / Jn 6,51-58

Homília

      Alexandra Monzoniho prišiel navštíviť jeho priateľ. Počasie bolo studené a drsné. Priateľ si hneď všimol, že Monzoni je veľmi zlej nálady. Myslel si, že počasie vplýva na jeho citlivú náladu. No čoskoro musel zmeniť svoj názor. Monzoni mu totiž povedal:
      Vieš, že ma dnes domáci nechceli pustiť na svätú omšu pod zámienkou zlého počasia? Som z toho ešte teraz celý zmätený a rozhorčený. Spravili to pre tvoje dobro.
      Pre moje dobro vravíš? Ale keby som v lotérii vyhral 200 000 korún a mal by som ich vyzdvihnúť práve dnes, myslíš, že by mi v tom prekážali?
      -Ale to je celkom iné!
      Hej, celkom iné, dobre si to povedal. Pán Ježiš vo svätej omši má oveľa väčšiu cenu ako 200 000 korún.
      Áno, máš pravdu, je to celkom iné.
      Tieto slová vnukla Monzonimu viera, ktorú iní ani len netušili.
      A čo náš postoj viery k Eucharistii?
      Akú hodnotu má pre nás táto Sviatosť, tomu nasvedčujú naše skutky.
      Zastavme sa a zamyslíme sa nad pozvaním k Eucharistii. Ježiš im povedal:
      „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebude mať v sebe život“ (Jn 6,54).
      V Matúšovom evanjeliu Čítame podobenstvo o kráľovskej svadbe, ktoré Pán Ježiš povedal i pre naše poučenie.
      Kráľ vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby pozvaných zavolali na svadbu, ale pozvaní nechceli prísť. Preto znova poslal sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: „Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!“ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.
      Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu!'„
      Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: „Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel Tu kráľ povedal sluhom: „ Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. „ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“ (Mt 22,1-14).
      Myslím si, že všetci tu prítomní máme spoločné prianie - po smrti dosiahnuť večnú blaženosť. Lenže spomínané evanjelium nám hovorí o rôznych postojoch. Boh nám dáva slobodnú vôľu. Môžeme sa rozhodnúť. Lenže rôzne naše ľudské okolnosti nie sú práve zhodné s tým, čo si od nás praje Boh.
      Tak je to aj s Eucharistiou, ktorá má byť vrcholom kresťanského života. Keď Čítame o postoji prvých kresťanov k Eucharistii, znie nám to skoro ako v rozprávke. Celé spoločenstvo prichádzalo a prijímalo Sviatosť oltárnu. Keď niekto nešiel, tak to bolo z trestu. Za toho sa spoločenstvo modlilo, odprosovalo, aby aj on mohol pristupovať k Eucharistii. Snáď pri tých slovách niekto namieta, že Cirkev hovorí, že stačí raz do roka. Áno, je to pravda, ale tento príkaz je už to posledné, akýsi zdvihnutý prst, či zvýšený hlas, ktorý má upozorniť na čosi veľmi dôležité. Nikto z nás si nepraje taký koniec, ktorý postihol ľudí z evanjelia, ktorí odmietli pozvanie. Je to hrozná myšlienka, žeby raz pred nami - obrazne povedané - Ježiš zatvoril svoje dvere a povedal: „Nepoznám vás!“
      Zamyslíme sa preto nad tým, ako a čím si my svoju neúčasť na Eucharistii ospravedlňujeme.
      Prvý hovorí: „Kúpil som pole...“
      Skutočne preto? Nedalo sa to odložiť o hodinu, o deň? Domy a pole predsa nemajú nohy! Je to smiešne. Si kresťan a svoju nechuť, neúčasť na Eucharistii chceš ospravedlniť takouto výhovorkou?!
      V životopise svätého Izidora čítame, že pracoval na poli jedného bohatého sedliaka. Každý deň bol na svätej omši a pri nej aj na duchovnej hostine, a až potom išiel pracovať na pole. Ostatným to bolo tŕním v oku, a preto ho obžalovali, že je lenivý. Gazda uveril a vytýkal Izidorovi. Ten mu odpovedal: - Je to pravda, že denne chodím do kostola, ale preto som nikdy nezanedbal svoje povinnosti. Keď príde žatva, ukáže sa, čie pole je najlepšie obrobené. - Hospodár bol prekvapený, keď Izidorove pole prinieslo najlepšiu úrodu.
      Účasť na svätej omši a Eucharistii nikomu nepriniesla ochudobnenie, ba práve naopak. Mnohým účasť na Eucharistii dáva toľko síl, že ich povzbudí a aj ťažké prekážky dokážu zdolať ľahšie a úspešnejšie. Pán Ježiš dáva v Eucharistii silu, keď sme slabí. Dáva nám nádej, keď sme neistí a vie roznietiť v nás lásku, keď sa ozýva egoizmus, nenávisť, hriech. Kresťan, ktorý to s Kristom myslí vážne, cíti, že takéto stretnutie mu pomáha lepšie reprezentovať Krista. Takémuto kresťanovi sa nedá vyčítať, že je lajdák, lebo si uvedomuje, že je spojený s Pánom Ježišom. Nikdy sa nedopusťme takej urážky, aby sme povedali, že tieto stretnutia sú stratou času.
      Uvedomme si, aby sme neboli voči Eucharistii ľahostajní. Na všetko je Čas; na oddych, spánok, rekreáciu, ale na Boha nikdy.
      V dnešnej dobe je mnoho zhonu a ten vytvára druhú skupinu a sú to povrchní kresťania. V podobenstve ich reprezentuje muž bez svadobného rúcha. Títo sa nestarajú o opravdivé presvedčenie. Patria k nim i takzvaní nedeľní kresťania, ktorí sa vo všedné dni chovajú ako pohania, sú suchými ratolesťami na viničnom kmeni Pána Ježiša.
      Tretiu skupinu tvoria nešťastní bojoví bezbožníci a vyslovení nepriatelia Cirkvi. Evanjelium je podľa nich ópium ľudstva, kresťanská mravouka je zasa oslabovaním národných síl a viera, vraj, mocenským prostriedkom tmárov pri udržovaní ľudstva v područí vládnucich vrstiev.
      V boji proti náboženstvu je im každý prostriedok dobrý. Lživé slová, masovokomunikačné prostriedky, polícia, zákony. Ich hlavnou metódou je rozleptávanie cirkevnej jednoty a dôvery k predstaveným Cirkvi.
      Štvrtú skupinu tvoria ľudia, ktorí túžia po spáse, cítia svoju nehodnosť, a predsa prijímajú Božie pozvanie.
      Napríklad:
      V nejednom väzení si tajne podávali sväté prijímanie, hoci zabalené do odpadového papiera, či jednoduchých krabičiek. Riskovali tak korbáč, samotku, hlad a možno aj smrť. Neodvolávali sa, že si chcú zachovať život, zdravie.
      Nie je to povzbudením, že aj po nočnej smene ide muž na svätú omšu, hoci to stojí viac úsilia a premáhania sa ako u tých, ktorí odpočívali v noci? Rozdiel je iba v tom, ako kto pochopil slová Písma: „Blažený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. „ Toto je bohatá a šťastná skupina ľudí.
      Ktosi povedal, že keby sa v kostole podávalo pivo, káva či koňak, žeby prišlo viac ľudí. Sú to neuvážené a nerozumné slová. Cirkev nikoho neťahá nasilu, aby pristupoval k Eucharistii. My si však uvedomujeme slová Pána Ježiša: „ Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 11,15). My nečakáme, že nám bude doručená kartička - Srdečne vás pozývame. Spomeňme si však na slová, ktoré sme si dnes pripomenuli z evanjelia: „všetko je pripravené; poďte na svadbu!“ (Mt 22,4). Neodmietneme, pretože si uvedomujeme hodnotu pozvania.
      Keď človek zostarne, už by aj rád Šiel do kostola, ale ho nepustia, pretože je starý, chorý a často i preto, že do toho kostola nikto z rodiny nechodí, pretože ich on sám nenaučil chodiť do kostola.
      Ukážme príklad jeden druhému! Buďme povzbudením pre susedov, okolie i celú farnosť. Tak zistíme čosi krásne. Amen.
13.03.2007 | Čítanosť(5753)
Téma: Prvé sväté prijímanie
20.06.2003 | Čítanosť(3974)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
20.04.2004 | Čítanosť(2853)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2293)
Téma: Eucharistia
12.06.2003 | Čítanosť(9362)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(2765)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2642)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet