19.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V tom, v čom tkvie môj najväčší problém, tam spočíva i moja najväčšia šanca. Tam sa dotýkam svojho skutočného bytia, kde sa môže niečo oživiť a rozkvitnúť.

~ANSELM GRÜN~

15.04.2005 - Miron
čítanosť1265 reakcie0
(Share 250 1)


Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

Homília

AI      Okolie rybníka Betsata zaiste nebolo tým najpríjemnejším miestom v Jeruzaleme. Rybník sa nachádzal pri Ovčej bráne. Tadiaľ hnali do mesta ovce a ostatné zvieratá, ktoré boli neskôr obetované v chráme. Zem musela byť rozrytá a znečistená podobne, ako to vidíme pri poľnohospodárskych družstvách, ktoré sa venujú chovu dobytka. No oveľa horším dojmom muselo pôsobiť to množstvo chorých, ktorí čakali na okamih, kedy sa v rybníku zvíri voda. Kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený. Celé to miesto pozostávalo z akýchsi piatich úrovní vykopaných v zemi. Schody viedli cez všetky úrovne k rybníku. Všade ležali chorí, slepí, chromí a ochrnutí. Bolo to miesto, kde vládla zloba a nenávisť. Hádky a bedákania tvorili neustálu zvukovú kulisu tohto miesta. A všetka táto zloba tohto miesta sa zmnohonásobila vo chvíli, keď sa zvírila voda v rybníku a medzi chorými nastal boj o to, kto prvý vstúpi do rozvírenej vody.
KE      A na toto miesto ľudskej biedy vstupuje Boh so svojou mocou.
DI      Ochrnutý muž, ktorého spomína sv. evanjelista Ján, bol skutočným chudákom. Nielenže trpel svojím telesným postihnutím, ale strávil 38 rokov na tomto nepríjemnom mieste. A k tomu ešte i bez nádeje, že bude uzdravený (porov. Jn 5, 7). Toto duchovné utrpenie bolo azda väčšie než to telesné. Azda práve preto sa pri ňom zastavil náš Spasiteľ. Boh sa zastavil pri človeku – opusteným, bezvládnym, ponoreným do beznádeje. Boh sa zastavil pri človeku, ktorý sa už azda vzdal všetkých nádejí a túžob a pasívne čakal na koniec svojho biedneho života. Boh zastal pri tomto človeku a svojím mocným slovom rozkázal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5, 8). A tento človek po 38 rokoch nadobúda zdravie a môže odísť z tohto miesta.
PAR      Ako veľmi je tento svet podobný tomuto nepríjemnému okoliu rybníka Betsata. Či v ňom nenachádzame mnoho ochrnutých, slepých a hluchých voči pravde? Či v ňom nenachádzame čakajúcich na nejaký zázrak, ktorý by ich vyslobodil z biedneho položenia? Či v ňom nenájdeme mnohých, ktorí hádkami a odstrkovaním druhých nehľadajú pre seba výhodu? Či v ňom nenájdeme mnohých, ktorí sa už vzdali všetkých nádejí na možnú zmenu a pasívne čakajú na koniec svojho života? A možno my sami sa nachádzame kdesi medzi touto spoločnosťou – neschopní vymaniť sa z tohto stavu.
      Boh však prichádza i k nám. Jednému hovorí: „Odpusť a choď!“ Ak odpustíš – budeš uzdravený a budeš schopný oslobodiť sa od dusivej atmosféry hnevu a nenávisti. Inému hovorí: „Miluj a choď!“ Láska umožní preťať ten bludný kruh, ktorý v živote vytvoril egoizmus. Ďalšiemu zas: „Zanechaj klamstvo a choď!“ Pravda človeka vždy vyvedie zo slepých uličiek.
      Boh k nám prichádza a hovorí: „Rob pokánie a nasleduj ma!“ Nikto z nás nemusí žiť v dusivej atmosfére tohto sveta zbavenej všetkej nádeje na zmenu. Stačí len uposlúchnuť mocné Božie slovo, ktoré k nám zaznieva.
MY      Na stretnutí mladých katolíkov v Rimini v Taliansku (Meeting 1983) sa prihlásila k slovu Angela Corradi, 33-ročná žena, ktorá posledných päť rokov žila vo väzení pre rôzne priestupky, ktorých sa dopustila i so zbraňou v ruke. Boha nehľadala. Ale Boh sa jej postavil do cesty. Raz večer, keď sa pripravovala na protizákonný čin, akoby počula Božie: „Ja jestvujem!“
      To jej stačilo. Zmenila smer... Svoj dlhší príspevok zakončila týmito slovami: „Ja som bola väznená spoločnosťou. Teraz som väznená Kristom. On je mojou láskou. A cez neho je moja láska nasmerovaná na všetkých mojich bratov a sestry v žalári.“ (VRABLEC, J.: V službe Slova A. Rím : SÚSCM, 1990, s. 219.)
ADE      I v našom živote môže nastať podobná nádherná zmena. Môžeme mať nový život. Je iba na nás, či budeme dostatočne bdelí, aby sme zachytili ten okamih milosti, v ktorom zaznie otázka: „Chceš ozdravieť?“ (Jn 5, 6).

      Inšpirácie: Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2386)
Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2379)
Jn 5, 31-47
12.06.2003 | Čítanosť(1971)
Jn 5, 19-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet