23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dobré knihy, ak sú skutočne dobré a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.

~Komenský ~

09.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1483 reakcie0
(Share 353 0)


Téma: V modlitbe je moc, pred ktorou sa aj nebo otvára / Mk 1, 21-28

Homília

      Aj dospelý človek si občas rád zasníva. Najmä vtedy, keď sa dostane do ťažkostí. Mať takú moc, silu, protekciu, kľúč alebo čarovný prútik... A predsa, niečo podobné je každému z nás tak blízko, že nemusíme urobiť ani krok, ani len ruku natiahnuť, a predsa môžeme mnoho dosiahnuť, keď veríme, keď dôverujeme a milujeme Boha. Škoda, Že najčastejšie len vtedy, keď sa ocitneme v tom najťažšom - v chorobe, v núdzi a vtedy si spomenieme na Boha, na modlitbu a jeho slová: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7,7).
      Aby sme mali väčšiu radosť zo života a viac spokojnosti, zadívajme sa na Ježiša v dnešnom evanjeliu.
      Ježiš dokázal svoju moc nielen slovom, ale aj skutkom. On, ktorý prišiel na tento svet z lásky k nám, aby nám pomohol získať späť stratený stav blaženosti, nepotrpí na oslavu a chválu len pre tento svet. Preto keď nečistý duch mu povie: „Viem, kto si: Boží Svätý“ (Mk 1,24), Ježiš koná skutočne ako ten, ktorý si je vedomý svojej moci a prísne rozkáže: „Mlč a vyjdi z neho!“ (Mk 1,25).
      Je dobré pripomenúť si silu a moc, ktorú mal Ježiš ako Boh nad životom prirodzeným, to znamená, že liečil, uzdravoval, vzkriesil mŕtvych a tiež nad životom duchovným, ako nás o tom presviedča posadnutý v Kafarnaumskej synagóge, ktorý skríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý“ (Mk 1,24).
      Ježiš je Boh, ktorý svojou mocou môže všetko, ktorému je podriadená neživá a živá príroda, ktorý je Pánom anjelov i nás ľudí. Od nás si praje, aby sme sa modlili, aby sme ho prosili, aby sme si našli v rozhovore k nemu skutočný vzťah brata a sestry. Bolo by nesprávne, keď toto všetko vieme, aby sme to nevyužili. Spomeňte si, otec a matka, ako ste sa tešili, keď vaše dieťa sa na vás s takou samozrejmosťou obrátilo s prosbou, že vy to môžete a je vo vašich silách to spraviť, Či zariadiť. Ako vám to dobre padlo, keď vás dieťa oslovilo! Dieťa našlo vyslyšanie a vy ste mali radosť, že ste mu to sprostredkovali. Z vás neubudlo, práve naopak.
      Tak je to aj s Bohom. Vieme, že keď sa k Bohu modlíme, je to ten najkrajší vzťah dieťaťa Božieho k Otcovi, ktoré vie, že to, o čo prosí, keď mu to bude na osoh, mu Boh aj dá. Boh je mocný. Boh je Pán. Ježiš sa nestáva tým Pánom, že existujú veci, ktorými vládne, ale že je Pánom sám sebe a celá jeho existencia má povahu vladára.
      Na druhej strane si uvedomujeme, že sme si život nedali, a teda nemáme ani právo si ho zobrať. Máme byť naplnení vďakou a úctou k Bohu. Všetko, čo nás a náš život napĺňa, je od Boha, okrem hriechu. Nech siahneme na Čokoľvek, nech vidíme čokoľvek, ba aj nech čokoľvek sa vynorí v našej mysli, patrí Bohu a za to máme Bohu ďakovať, Boha chváliť, Boha prosiť a Boha odprosovať. Preto sa nášmu Bohu páči, keď má v našom živote stále miesto, keď si nájdeme čas na rozhovor s ním, keď máme záujem o neho.
      Modlitba je tak silná pred Bohom, že Boh našej modlitbe nevie odoprieť. Boh je však Bohom lásky a preto, keď ho o niečo prosíme, prosme tak, ako nás to on naučil: Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. To preto, aby sme neprosili o veci, ktoré by nám mohli uškodiť. Pre tvrdosť nášho srdca môže vypočuť aj tie prosby, ktoré nám môžu uškodiť. Tak ako môžeme vedome a dobrovoľne spáchať hriech, tak aj naše prosby môžu, a nemusia nám byť na spásu.
Matka prosila a zaprisahala Boha, aby jej zachránil dieťa, ktoré zomieralo. Sľubovala, prosila... Boh vypočul jej prosbu. Neprosila však ako veriaca. Zabudla na slová z najkrajšej modlitby Otče náš: buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi... Dieťa dorástlo a stalo sa nevďačným voči Bohu, aj voči matke. Matka preň trpela a uvedomila si, že nemala tvrdohlavo stáť na svojich podmienkach.
      Boh je mocný, je Pán a vie, čo nám najviac osoží pre náš život. Máme ho prosiť, ale nie protiviť sa jeho vôli. Tak pochopíme, že u Boha nie je rozhodujúce množstvo slov, ani ich krása, ani štýl vyjadrovania, ale u Boha rozhoduje vnútro človeka, ako ho úprimne prosíme, ako dlho ho dokážeme prosiť a niečo kvôli tomu i podniknúť.
      Veľkí kresťania v duchovnom živote modlitby sa modlievali veľmi jednoduchými slovami. Preto ten, kto takto pristupuje k Bohu, cíti skôr moc a veľkosť Boha. Vtedy ide modlitba-rozhovor z hĺbky srdca, vytryskuje z neho láska, a tak modlitba sa stáva vlastnou a zároveň silnou. Nech vaša reč je áno-áno, nie-nie a to platí aj v modlitbe. To znamená byť pred Bohom taký, aký som. Nerobiť sa ani veľkým, ani malým. Boh ma predsa pozná. Boh vie skôr, čo potrebujem. Boh mi to chce aj dať, ale čaká, čo ja urobím, ako sa postavím pred svojho Boha.
      V modlitbe si máme byť vedomí toho, že sa rozprávame s tým Najvyšším, čo vôbec jestvuje. Bohu sa páči i modlitba tých, ktorí o Bohu právom nič nevedia a klaňajú sa tomu, ktorý toto všetko stvoril a riadi. V modlitbe preto môžeme rásť, keď si v rozhovore s Bohom uvedomujeme celú svoju závislosť na ňom, ktorý je skutočne Pánom všetkého. Môžeme hovoriť aj o viacerých stupňoch modlitby. Ľudská prirodzenosť je náchylná k zlému, najmä po dedičnom hriechu, a preto človek musí často veľmi bojovať s tým, aby Boha prijal v modlitbe ako svojho najvyššieho Pána. Pozrime si takýto rast v modlitbe vo vzťahu voči Bohu:
-      Pane, ty si so mnou môžeš robiť, čo chceš.
      Keď sa takto modlíme, uznávame Boha za základnú pravdu.
-      Pane, povedz, čo chceš a ja to spravím.
      Takýto Človek je obrátený celý a celkom k Bohu. Vtedy modlitba je krásna a páči sa Bohu. Vo všetkom chce plniť vôľu Božiu. Človek začína prežívať predsieň neba.
-      Pane, uznávam, že ty máš vo všetkom pravdu.
      Keď sa ju modlíme pri prijímaní ťažkostí, vtedy s ňou spojená ľútosť stáva sa pred Bohom veľkou. Kto sa takto modlí, má pravé srdce a Čistú dušu.
-      Pane, ty vieš o mne všetko.
      Touto modlitbou veriaci pestuje dôveru v Boha, ktorý je spravodlivý.
-      Všetko na väčšiu Česť a slávu Božiu.
      Heslo svätého Ignáca z Loyoly. Kto to vysloví vedome, ten stojí na priamej ceste, po ktorej nás vedie Ježiš.
-      Pane, verím. Pomôž mojej nevere!
      Je to čosi ohromujúce: Patriť Bohu i v ťažkej skúške. Bohu sa páči toto naše hľadanie.
      Bože, ty si môj Boh a Pán. Veľký prejav úcty, klaňania sa Bohu.
      Viem, Pane, že ty ma miluješ takého, aký som.
      Sú to slová útechy. Boh od nás nič nepotrebuje, ale on nám dáva všetko. Boh je mocný a keď sa k nemu pozriem - odpúšťa.
      Rozpráva sa o jednom kňazovi, ktorý bol známy a vyhľadávaný kazateľ. Po jednej kázni však mnohí odišli sklamaní a sám kňaz tomu, čo zažil, nerozumel. Keď Šiel na kazateľnicu, vedel, čo chce povedať. Svedomité bol pripravený. Keď však pozrel po ľuďoch, zostal ticho a z jeho úst vyšla veta: - Boh je milosrdný! Boh je láska! Boh každému odplatí! - Viac nemohol povedať. Čosi mu zovrelo hrdlo. Srdce sa rozbúchalo a z oči mu vypadli slzy. Nič viac mu neprišlo na myseľ. Na tretí deň, keď sedel v spovednici, prišiel k nemu muž. Začal jednoducho: - Som tu. Robte si so mnou čo chcete. Roky som nebol pri sviatosti zmierenia. V nedeľu ste povedal, že Boh je milosrdný. Prosím Boha o odpustenie. Viem, že moja nebohá matka sa za mňa roky modlila. -
      Kto z nás sa neteší z toho, že s tak veľkým Bohom sa môžeme priamo rozprávať, kedykoľvek, a dokonca mu môžeme ako priateľovi tykať: Otče náš, ktorý si na nebesiach... Máme dôkazy od Ježiša, prvotnej Cirkvi a histórie Cirkvi vôbec, že ten, kto sa utieka k Bohu, o pomoc ho žiada, ten sa nemusí báť, ten si nemusí zúfať, pretože je na tej najsprávnejšej adrese. To znamená, že nám dáva novú vzpruhu. Využime silu modlitby, pretože kto sa skutočne dobre modlí, ten dobýja nebo, ten nestráca čas, pretože modlitba je kľúč od každého zámku k Bohu.
      To už nie je snívanie! To je skutočnosť. Modliť sa môžem kdekoľvek, stačí, keď si uvedomím, čo je modlitba a s kým hovorím, keď sa modlím. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(3128)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(2922)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2421)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet