22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak chceš, aby tvoje dobré skutky boli veľkými, nepokladaj ich za veľké, a vtedy ony budú veľkými.

~sv. Ján Zlatoústy~

09.04.2005 - Miron
čítanosť1408 reakcie0
(Share 562 0)


Téma: Nedeľa myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

Homília

AI      Počas vojnových konfliktoch v bývalej Juhoslávií sa zrodil tento vtip.
      Pravoverného moslima zastavili jeho priatelia a hovorili mu: „Ako to, že tvoja žena ide pred tebou? Veď v našich svätých spisoch je jasne napísané, že žena má kráčať za mužom!“
      Moslim s pokojom odpovedal: „Viem, že to Mohamed takto prikázal. Ale to ešte nevedel nič o mínových poliach.“
      Zaiste mi na to poviete, že je to nepekný vtip. A ja s vami súhlasím. Použil som ho len preto, aby som ilustroval, aké nepekné a nedôstojné miesto prisudzujú niektoré náboženstvá alebo i spoločenské zvyky v rôznych krajinách ženám. Kresťanstvo však pomohlo napraviť mnohé z týchto deformácií, pretože pozerá na ženu s úctou a ochraňuje jej dôstojnosť.
KE      Dnešná nedeľa má názov: Nedeľa myronosičiek. Evanjelium nám približuje zbožné ženy, ktoré chceli prejaviť Ježišovi Kristovi akýsi posledný skutok lásky: pomazať podľa obyčaje jeho telo voňavými olejmi. Ich láska bola odmenená. Stali sa prvými, ktorým bolo zvestované, že Kristus vstal z mŕtvych.
DI      Nebolo by však správne, keby sa naša pozornosť sústredila len na tieto ženy. Bez toho, aby sme opomenuli ich skutok lásky, musíme rozšíriť svoju pozornosť na všetky ženy všetkých čias, ktoré zohrali mnohokrát neocenenú, nepovšimnutú, ale veľmi dôležitú a významnú úlohu v toku ľudských dejín.
      Ženy myronosičky sú určitým obrazom, v ktorom môžeme spoznať kresťanské matky, ktoré boli a sú prvými zvestovateľmi evanjelia novej generácie; rehoľníčky, ktoré skryté pred pohľadom sveta vykupujú svet modlitbami a obetami; ženy, ktoré slúžia Kristovi skrze opateru chorých, bezvládnych a starých. Tieto ženy sa nedostanú na prvú obálku časopisu, či na prvé miesto v televíznych správach. Boh im však zaiste rezervuje prvé miesta v nebi.
      Je dôležité, aby sme sa ponorili do rozjímania tejto dnešnej témy. Veď sme svedkami, ako dnešná doba nedôstojne zaobchádza so ženou. Mnohokrát ju degraduje iba na prostriedok na získanie zisku. Od nás kresťanov sa preto očakáva, že budeme v tejto dobe svedčiť o veľkej dôstojnosti a o veľkom poslaní ženy.
PAR      Mohli by sme teraz rozprávať veľké množstvo svedectiev, príkladov, spomienok, ktoré by ukázali veľkosť a vznešenosť pravého poslania ženy. No to sa nedá. Spomeniem za všetky iba jedno svedectvo.
       „Všetko sa to začalo mojou asistentkou,“ spomínal istý lekár na svoje obrátenie. „Bola to síce jednoduchá žena, matka piatich detí. Mala však v sebe toľko pokoja, toľko priateľskosti, korektnosti, vyrovnanosti, vyžarovalo z nej čosi také podmaňujúce a súčastne pozdvihujúce, že ma to zaujalo a zároveň pobádalo skúmať, kde je prameň všetkých týchto vlastností. Mal som sa to dozvedieť postupne. A to bola jej ďalšia prednosť. Pomocou nej som spoznával Boha, začal som sa modliť, čítať Sväté písmo. Počas prechádzok som veľa premýšľal o svojej existencii a tak pomaly, ale iste Boh vstupoval do môjho života. A keď som ho spoznal, vyvodil som z toho radikálne dôsledky. Zanechal som svoje povolanie a vstúpil do kláštora.“ (MATEJE, A. H.: Ozvena Slova 2. Zagreb : Grafički zavod LOGOS, 1989, s. 17.)
MY      Bratia a sestry. Teraz zaiste myslíme na všetky tie ženy – naše matky, tety, učiteľky a všetky ostatné – ktoré vstúpili do nášho života a zanechali v ňom stopu dobra, lásky... Cítime, že by bolo potrebné niečo povedať... poďakovať... Pápež Ján Pavol II. to urobil za nás všetkých. Povedal: „Cirkev teda ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne: za matky, sestry, manželky. Za ženy zasvätené Bohu v panenstve, za ženy, ktoré sa venujú službe toľkým ľudom, čakajúcim na nezištnú lásku druhej osoby, za ženy, ktoré bedlia nad človekom v rodine, ktorá je základným znakom ľudského spoločenstva, za ženy konajúce prácu v zamestnaní, za ženy, na ktoré nezriedka doliehala veľká spoločenská zodpovednosť, za ženy „dokonalé“ i za ženy „slabé“ - za všetky, tak ako boli myslené Bohom v celej kráse a bohatstve ich ženskosti.“
ADE      Dnes, keď sme svedkami znevažovania a často nedôstojného zaobchádzania s ženou hlavne prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, prinášajme svetu svedectvo o kráse, dôstojnosti a veľkom poslaní ženy, ako to vidí Cirkev. Toto bude nielen naplnením Božej vôle, ale aj našim poďakovaním všetkým „myronosičkám“, ktoré vstúpili do našich životov a obohatili ich.
12.06.2003 | Čítanosť(2056)
Mk 15, 33-47
12.06.2003 | Čítanosť(1774)
Mk 15, 1-32
27.03.2006 | Čítanosť(1345)
Nedeľa myronosičiek


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet