23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nič sa od nás nežiada, čo by bolo nad naše sily. Či urobíš malú vec, alebo veľkú, dostaneš odmenu, ktorá odpovedá vnútornému rozpoloženiu tvojej duše: ak robíš vec v mene Boha uvedomujúc si jeho neustálu prítomnosť, dostaneš prekrásny dar, ktorý ti nikto nemôže vziať. Keď však niečo urobíš preto, aby si sa ukázal a aby si dostal ľudskú slávu, počuj svoj rozsudok od Hospoda: „Veru, hovorím vám: dostali už svoju odmenu.“

~sv. Gregor Nysejský ~

04.04.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1333 reakcie0
(Share 257 0)


Téma: Ježiš je Dobrý pastier / Jn 10, 11-18

Homília

      Nemusíme sa pýtať odborníkov, ani dlho rozmýšľať, keď máme odpovedať na otázku: Od koho sa dieťa najviac naučí? Áno, sú to rodičia. Ich láska k dieťaťu je tak veľká, že zabúdajú na seba. Keď ich dieťa potrebuje pomoc, sú znova a znova ochotní podstúpiť aj tie najväčšie ťažkosti, lén aby bolo šťastné.
Všetci sme deti Božie. Ježíš nás naučil, že máme jeho i nášho nebeského Otca volať Otcom. Matúš evanjelista zaznamenal Ježišove slová takto: „Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš... „ (Mt 6,8-9).
      V týchto slovách sa nám zdajú jasnejšími a zrozumiteľnejšími slová dnešného evanjelia, kde Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“ (Jn 10,11).
      Nikto z nás nepochybuje o význame slov Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu. Pán Ježiš skutočne prišiel na svet len z lásky k nám. Kto sa len trocha zamyslel nad učením Ježiša a ponoril sa do jeho slov, spoznáva, že Ježiš skutočne nerobil nič ako najatý strážca, pretože on miloval všetkých a každého osobne. Učenie, ktoré rozvinul za tri roky, je pre nezaujatého človeka dostatočne oslovujúce, že prišiel zachrániť a nie zahubiť človeka. Necítime pritom urážku, keď nás prirovnáva ku svojim ovečkám. Práve naopak, keď si vypočujeme jeho slová, túžime s nimi stále byť. Ježiš túži, aby sme odpovedali na jeho hlas. Prejavuje svoju vôľu, že chce zachrániť aj tých, čo sú mimo jeho ovčinca. Túži, aby tak ako on s Otcom a Duchom Svätým tvoria jedného Boha, všetci ľudia patrili do jedného ovčinca a mali jedného Pastiera. Obetoval sa za nás všetkých, aby nikto sa raz pred ním nemusel vyhovárať. Svoju lásku sa rozhodol spečatiť vyliatím vlastnej krvi za každého znáš.
      Čím nás dnes môže osloviť? Keď vieme kladne ohodnotiť obyčajného pastiera zvierat - ovečiek, ktorý bdie nad svojím stádom, stará sa oň, tým viac si máme uvedomiť, že na hlas svojho Dobrého pastiera máme odpovedať tak, ako si to sám praje. Vieme, že nás pozval za sebou, aby sme ho nasledovali. Dal nám príklad, ako ho máme nasledovať. Ten vidíme v modlitbe. On sa za nás neustále modlil. Spomeňme si, že skôr ako začal účinkovať, štyridsať dní strávil na púšti, kde sa modlil a postil. Skôr ako si vybral spomedzi mnohých Dvanástich, strávil celú noc v modlitbe - rozhovore so svojím Otcom. Keď robí divy a znamenia, nerobí ich pre svoju slávu, ale aby oslávil svojho Otca a nás povzbudil v láske k svojmu i nášmu Otcovi. Apoštolov naučil modliť sa. Poukázal na to, že modlitba je neodmysliteľná vec, pretože sa v nej skrýva sila. Často sa po celodennom vyučovaní utiahol na tiché, osamelé miesto a celú noc sa modlil. Modlil sa za jednotu medzi nami pri rozlúčke s apoštolmi vo večeradle. Neprestal sa modliť ani v najťažšej chvíli, keď sa potil v Getsemanskej záhrade a na kríži. Ježiš si praje, aby sme počúvali jeho hlas a šli za ním, nasledovali ho. Práve v modlitbe sa nám núka príležitosť nasledovať jeho prosbu. Alebo snáď chceme, aby smutne pozeral na nás ako na bohatého mládenca, ktorý neposlúchol jeho prianie? Alebo aj nám patria slová, ktoré povedal v Kafamaume apoštolom, keď odišli tí, Čo chceli len výhody z jeho blízkostí a neboli ochotní niesť aj ťažkosti: „Aj vy chcete odísť? „ (Jn 6,66).
      Práve dnes máme možnosť prejaviť svoju vernosť a lásku k Ježišovi, a to tým, že chceme nasledovať jeho príklad v modlitbe. Chceme sa modliť za nové duchovné povolania - kňazské i rehoľné. Chceme prosiť a modliť sa za všetkých, ktorí môžu a majú Čo povedať do výchovy, morálky a viery. Vieme však, že sme slabí, preto sa učme od Krista - Dobrého pastiera - modlitbe.
      Pane. chceme sa modliť tak, ako si nám to ty sám ukázal. Uvedomujeme si, že našej modlitbe ešte veľa chýba. Pane, tvoja modlitba bola živá. Keď si sa modlil, v tvojom rozhovore s Otcom bol zapojený rozum i srdce.
      Ako často sme sa modlili a naše srdce bolo tak vzdialené od toho, čo vyslovovali naše ústa! Bol to vôbec rozhovor? Ústa šepkali, ale telo bolo tak unavené, oči sa zatvárali, a to len preto, že sme modlitbu odkladali na poslednú chvíľu dňa. V modlitbe sme hovorili, že ťa máme radi, ale čas, keď sme boli ešte pri sile, svieži, prípadne v minulosti zdraví, sme venovali iným, nepotrebným veciam, ľuďom, ktorí nás aj tak nepriťahovali k tebe. Preto sa chceme dnes učiť tomu, aby naša modlitba bola živá. Chceme ju prežiť, tešiť sa z nej, z priateľstva s tebou, že máme tak veľkého Priateľa, Ochrancu, Sprievodcu a raz aj Odmeniteľa na konci Života. Pokiaľ dýchame, pokiaľ nám bije srdce, chceme využiť všetko na väčšiu česť a slávu Božiu, stupeň blaženosti v tvojom Kráľovstve.
      Uvedomujeme si, že si praješ, aby naša modlitba bola pravá. Veľa ľudí dnes zamieňa veci hodnotné za menej hodnotné, originály za kópie a gýče. Pri modlitbe si máme uvedomiť, že ja som originál, jeden človek, že Boh nám dal jeden život, ktorý máme hodnotne prežiť, nielen vychutnať jeho slasti, ale pripraviť sa a zaslúžiť si večný život. V modlitbe si preto uvedomujeme, že Boh neznesie pretvárku, kupčenie, vyhováranie sa, odkladanie na chvíle a roky staroby, ale chce od nás, aby sme využili na rozhovor s ním aj svoju mladosť, najkrajšie roky telesnej krásy, fyzickej a duševnej sily. Sme vždy povinní dať Bohu to, čo máme dať, a to vždy a za každých okolností. O to sa máme snažiť v modlitbe.
      Veď to vidíme, Pane, v tvojom živote. Pane, tvoja modlitba bola časová, hoci si nikdy neprestal byť Bohom, hoci si mal ľudskú prirodzenosť a podobu človeka, u teba ako Boha bolo stále teraz, ale ako Človek si vždy využíval čas na rozhovor s Otcom, či to bolo ráno, popoludní, alebo cez noc. Tvoj čas strávený v modlitbe možno prirovnať k rybe vo vode. Život ryby bez vody nie je možný. Tak aj ty, Pane, si stále žiť v spojení s Otcom. Všetok čas si s ním strávil. Neprekážal ti zástup, aby si sa spojil v rozhovore s Otcom. Únava ti nebola prekážkou, a tak si nám pre našu únavu dal príklad. Ani doba, prostredie a politické pomery neboli prekážkou rozhovoru s Otcom. Dal si nám príklad, že chceš, aby sme čas, v ktorom si nás pozval na tento svet, podobne využili na získanie milosti, zásluh a neobzerali sa, že keď sa budeme modliť, niečo stratíme a podobne.
      Tvoja modlitba bola vždy aktuálna. Vždy sa týkala konkrétneho človeka, vecí alebo udalostí. Prosil si Otca pred uzdravením Lazára a zároveň si ďakoval Otcovi, že ťa vypočul. Oslavoval si Otca, keď si robil zázraky. Celým svojím Životom, nielen na kríži, si odprosoval za naše hriechy. Dal si nám tak príklad a my ho prijímame, že naša modlitba musí byť tiež aktuálna. Uvedomujeme si, Pane, že máme ťa o Čo prosiť, ďakovať ti a tiež stále sa ti klaňať. Veď bez toho je naše priateľstvo nemožné. Ty si predsa toto od nás praješ. My si uvedomujeme, že v tebe, svojom Bohu, stále žijeme, hýbeme sa a sme! Preto každý okamih je dar od Boha, ktorý máme využiť pre spásu svojej duše. Zanedbanie dobra sa už nebude dať nahradiť. Veď nikto z nás nevie ani deň, ani hodinu, kedy si nás pozveš k sebe.
      Tvoj rozhovor s Otcom bol pre nás príkladom aj v tom, že to bola vždy tvoja modlitba. Nenapodobňoval si, nereprodukoval cudzie. Tak si uvedomujeme, že modlitba musí byť vždy „moja“. Modlitba vychádza z môjho vnútra, môjho srdca, mojich myšlienok a potrieb života. To nie je prekážka, že môžeme prosiť, ďakovať, odprosiť, či oslavovať aj za iných. Pretože Ježiš - Dobrý pastier -nám dáva príklad, že vo svojej modlitbe máme myslieť aj na iných. On sám to predsa učil a my prijímame celé jeho učenie, a teda aj učenie o modlitbe.
      Dnes si teda uvedomujeme, že každý pohľad ukazuje jednu modlitbu. Každá chvíľa potrebuje svoju modlitbu. Chceme hovoriť s Bohom vždy; keď čítame noviny, či pozeráme televíziu. On si praje s nami hovoriť, aj keď sme unavení na spadnutie a tiež keď vstávame do nového dňa. Chce s nami hovoriť, keď sme sami i tiež uprostred ľudí. Čaká na nás, ak s ním chceme nadviazať rozhovor v kostole alebo na inom mieste. Myslíme na Boha, keď vidíme dieťa v náručí matky a tiež starca s paličkou. Boha môžeme pozdraviť pri pohľade na rozkvitnutý sad, pri pohľade do žiarivých očí dievčaťa, či na trasúce sa ruky starenky. Boh čaká na náš rozhovor pri počúvaní populárnej piesni i v posvätnom tichu večera. Ježiš - Dobrý pastier - chce s nami hovoriť o všetkom.
      To je ten Dobrý pastier, ktorému záleží na každom z nás, na ktorého sa nevzťahujú slová o najatom strážcovi, ktorý uteká, keď vidí prichádzať vlka alebo zlodeja.
      Hľa, aký je dobrý náš Boh! A chce sa s nami rozprávať. Chce nás žehnať, obdarúvať a milovať. Z našej strany stačí povedať: Chcem, Pane, chcem sa modliť!
      Aby sa niekto dobre modlil, nemusí veľa študovať. Stačí, keď sa celý a celkom oddá Kristovi. Na to nepotrebuje zvláštne miesto, známosť a peniaze. Boh mu pritom môže dať oveľa viac. Viac ako si praje, myslí, túži mať...
      Amen.


      Inšpirácie: Jn 10, 1-21
04.02.2008 | Čítanosť(4687)
Téma: Jn 10, 28
12.06.2003 | Čítanosť(2899)
Jn 10, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2687)
Jn 10, 22-42


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet