27.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pre mnohých ľudí je Boh ako zaprášený padák na pomoc v núdzi. Čo však, ak mechanizmus zlyhá?”

~JOHANN LEPPICH ~

02.04.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1718 reakcie0
(Share 387 1)


Téma: Viera a kresťan / Vieru môžeme upevňovať náboženským vzdelávaním / Jn 20, 19-31

Homília

AI:      Bratia a sestry! Aká je vaša hodnota vo vašom živote najvzácnejšia? Je to Viera v Ježiša, alebo nejaká iná hodnota? Viera v dnešnom svete stráca voľakedajšiu príťažlivosť. Dnes sa konštruujú rozličné námietky, propagujú sa rozličné pochybnosti, takže viera v mnohých kresťanoch sa dnes nachádza v tiesni.

KE:      Aj dnešné evanjelium nám predstavuje akúsi tieseň vo viere v postave svätého tomáša apoštola: „ Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a tomáš bol s nimi. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ ( Jn 20,25-29)

DI:       Apoštol Tomáš neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych. Tomáš sa nám predstavuje ako človek, ktorý hľadá pravdu o Ježišovom osude po jeho strašnej smrti. Svedectvo svojich kolegov pokladá za ilúziu. Ježiš Tomášov postoj ani nechváli ani neodsudzuje. Vychádza v ústrety jeho túžbe po argumentoch a dáva sa mu možnosť dotknúť sa jeho boku a rán, aby mal istotu, že svedectvo jeho kolegov bolo pravdivé. Využíva však túto príležitosť, aby Tomáš povedal slová, ktoré sa stanú základom všetkých pochybujúcich a hľadajúcich vo viere. Ježišovi veľmi záleží na tom, aby každý mal vieru v neho. V Novom zákone sa dozvedáme, že pri mnohých zázrakoch Ježiš vyžaduje vieru. List Hebrejom nás o tom poučuje slovami: “Viera je základom toho, čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme..“ (Hebr 11,1) Vierou môžeme lepšie poznávať nášho Pána. Každý veriaci človek sa má dnes na svet dívať očami viery. O viere nám svedčia aj mnohí svätí ako ľudia dnešnej doby. Svätá Terézia o viere povedala: „ Svojím najlepším priateľom nerobí zázraky, kým nevyskúšal ich vieru. Keďže nemám pôžitok viery, usilujem sa aspoň konať skutky viery.“ Svätý Augustín: „Čo je viera? Veriť to, čo nevidíš.“ O viere nás chcelo povzbudiť aj dnešné druhé čítanie z listu svätého apoštola Petra slovami: „Radujete sa, hoci sa teraz ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“ (1 Pt ,3,6-9)
Týmito slovami nám dáva jasne najavo, že naša viera je skúška, ktorou nás Kristus pripravuje na rôzne situácie v našom živote. My máme prijímať tieto skúšku viery z veľkou bázňou a Božou dôverou. O skutočnej viere nám hovorí aj príbeh o stotníkovom sluhovi, keď hovorí Ježišovi slová: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ - ide; inému: „Poď sem!“ - tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ - on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ (Lk 7,6-9) Stotník veril a dôveroval. Toto je potrebne dnešnému kresťanovi. Veriť a dôverovať, že Pán mi pomôže niesť každodenný kríž a s ním dokáže vyriešiť aj svoje životné problémy. Katechizmus katolíckej Cirkvi nás povzbudzuje slovami: Viera v Boha nás privádza k tomu, aby sme sa obracali k nemu samému ako k nášmu prvopočiatku a k nášmu poslednému cieľu; pred ním sa nič nesmie uprednostniť ani ho ničím nahradiť. Aby človek mohol byť uzdravený z duchovnej slepoty potrebuje vieru. Viera je potrebná a dôležitá.

PAR:       Bratia a sestry! Hľadajme aj my vo svojom vnútri odpoveď na otázku: Aká je moja viera? Nie je taká ako u Tomáša? Naša viera má upevňovať náš vzťah k Ježišovi. Naša viera nás má posilňovať k tomu, aby sme sa na svet dívali očami samého Boha. Našu vieru si mám upevňovať pravidelným čítaním svätého Písma, modlitbou, pravidelným pristupovaním k sviatostiam, prijímaním Eucharistie. Toto posilní našu vieru a vzťah ku Kristovi. Uvedomujem si to? Ako často čítam sv. Písmo? Ako sa často modlím? Ako pristupujem k sviatostiam? Ako často pristupujem k prijímaniu Eucharistii? Nehovorme dnes, že som veriaci a mám vieru. Dnešný svet potrebuje živú vieru cez naše svedectvo o Kristovi. Možno my sami poznáme ľudí, ktorí s vierou nemajú žiadny problém. Iní sa trápia, pochybujú, odmietajú a my to niekedy nevieme vnímať. Často to prežívame aj v našich rodinách. Neraz sa matka trápi nad náboženskou ľahostajnosťou svojho manžela, alebo rodičia nad svojimi dospelými deťmi. Je to preto, lebo máme slabú vieru. Naša viera musí stáť na túžbe po Ježišovi.

MY:        Istý človek prišiel za mudrcom a prosil ho, aby mu rozprával o Bohu. Mudrc ho pozval k rieke. Keď vstúpili do vody, starec položil ruky na hlavu mladíka a ponoril ju do vody. Po chvíli človekovi začal chýbať vzduch a chcel sa vyslobodiť z rúk mudrca. Keď sa mu to podarilo a položivý došiel k brehu, opýtal sa človek mudrca: „ Prečo si to urobil?“ Bol by som sa skoro zadusil!

Mudrc mu na to povedal:“ Ak bude tvoja túžba po Bohu taká veľká ako po vzduchu, potom ti budem môcť hovoriť o viere v Boha lebo ho budeš chcieť prijať do svojho života..
Aj my častokrát hľadáme rôzne argumenty a dôkazy o viere v Boha a pritom nám chýba túžba po Bohu. Nehľadajme zbytočné argumenty, ale snažme sa žiť svoju vieru. Nemali by sme zabúdať, že nie všetci nám uveria ihneď. My sa len bojme toho, aby nás raz Boh nesúdil za to, že niekto neuveril preto, že sme neboli dobrí svedkovia viery.

ADE:      Bratia a sestry! My sami poznáme históriu našej viery poznáme. Vieme aj, aká je jej intenzita v tejto chvíli. Aj my ak môžeme povedať, to čo povedal Tomáš : „Pán môj a Boh môj“ je naša viera naplnená úplnou odovzdanosťou Bohu. Nebojme sa bratia a sestry žiť svoju vieru a vydávať svedectvo, že mojím Pánom v živote je Kristus. ON jedine pre nás nádejou a záchranou pre dnešný neveriaci svet. Amen.
29.11.2010 | Čítanosť(3904)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2613)
Téma: Viera
12.06.2003 | Čítanosť(2264)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2219)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2147)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet