15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Verte mojej tridsaťročnej skúsenosti: všetky sklamania a zúfania, všetky neresti a zlyhania, všetky poblúdenia a mravné pády majú len jednu príčinu - zanechanie modlitby.

~páter Ravignan ~

30.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1086 reakcie0
(Share 263 0)


Téma: Christos voskrese! / Pascha / Veľká noc

Homília

      Určite každý z vás pozná tento známy pozdrav. Počas Veľkej noci vyslovujeme tento pozdrav denne. Samotný pozdrav vyjadruje radosť z toho, že za každého jedného z nás na tomto svete zomrel náš Pán Ježiš Kristus. Svojím zmŕtvychvstaním nám zaručil život. Život, ktorý je naplnený radosťou, ale aj krížom. Ježiš Kristus nám často v našom živote dáva do pozornosti rôzne otázky, na ktoré nevieme ihneď odpovedať.
      Položili ste už niekedy otázku: Čo pre mňa osobne znamená Veľká noc? V mojom vnútri počas týchto dní veľmi rezonuje táto myšlienka. Nezamýšľali ste sa aj vy niekedy nad touto otázkou? Ak som kresťan, mal by som vedieť, čo sa slávi na Veľkú noc a ako ju mám správne prežiť. Veľká noc to nie je len jedlo či oblievačka dievčat. Veľká noc je prechod z otroctva hriechu do zasnúbenej zeme. Túto zasnúbenú zem, ktorou je večný život, nám daroval Kristus. On má byť v našom živote centrom. My môžeme zažiť Veľkú noc v našom živote každý deň. Denne máme na sebe pracovať a uvedomovať si, čo v našom živote spôsobuje hriech. Hriech je to, čo ničí v našom vnútri Veľkú noc – radosť zo stretnutia s Kristom.
      Ako chápete podstatu Veľkej noci? Touto otázkou som oslovil niektorých veriacich a bol som zvedavý, akú odpoveď dostanem.

      Istá rodina hovorí:
      „ Naša rodina veľkú noc vníma ako veľkú obetu. Kristovo zmŕtvychvstanie nám prináša výzvu uvedomiť si, že len Ježiš Kristus – Boží Syn sa pre nás vedel obetovať a urobil to všetko z lásky, aby sa s nami stretol vo večnosti Prijal nás takých akí sme, s našimi dobrými a zlými vlastnosťami. Napriek našim chybám nás nezavrhuje, ale naopak ide nám v ústrety, miluje nás. Čaká kedy mu otvoríme svoje srdce, aby mohol doň vstúpiť a vniesť pokoj, lásku, radosť, odpustenie. Jeho život, a hlavne jeho zmŕtvychvstanie nám ukazuje, že to Ježiš myslí vážne, že mu nie sme ľahostajní.

      Katarína, žiacka 6. ročníka
      „ Pre mňa veľká noc znamená záchranu, že ma Pán Ježiš miloval a pre môj život urobil veľmi veľa. Obetoval sa za nás ľudí. My si niekedy nevieme uvedomiť, čo Ježiš urobil pre nás. Zabúdame na neho. Mali by sme veľkú noc prežiť ako deň nádeje a radosti.

      Peter, študent na strednej škole
      „ Počas veľkej noci si uvedomujem nesmierne hodnoty, ktoré mi ponúka Ježiš. Dnes sa na svete už nikde neponúka taká hodnota akú dal On: seba samého.

      Jozef, študent
      „ Veľká noc je predovšetkým Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré znamená víťazstvo nad temnotou, smrťou, nádejou, že Kristus svojím zmŕtvychvstaním otvoril aj mne cestu do nového večného života, a tým dáva zmysel aj môjmu bytiu tu na zemi a radosť zo stretnutia zo živým Bohom.“

      Z uvedených odpovedí môžeme všetci dôjsť k záveru, že ani dnes Veľká noc nestráca na svojom význame. Keď teda slávime Veľkú noc, nezameriavame sa len na to, čo bolo, ale aj na to, čo je a čo bude. Predovšetkým dnes sa mnohí zameriame na veci, ktoré nás odvádzajú od Krista. Sú to veci hmotné. Tie nám zahaľujú Boha ako aj Veľkú noc. Cez hmotné veci nemôžeme uvidieť Ježiša. Môžeme HO viac vidieť cez veci duchovné. Pozerajme sa na dnešný svet očami veľkonočnej viery. Viera v nás tvorí a má tvoriť vzťah ku Kristovi. Položme si aj my otázku: Ako ja vo svojom živote prežívam vieru?

      Viera v zmŕtvychvstalého Krista stojí na osobnom svedectve. „Bratia moji, čo osoží keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak viera nemá skutky je sama v sebe mŕtva. Ukáž mi vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ ( Jak 2,14.17-18b) Takže naše slávenie Veľkej noci má stáť na viere, teda malo by sa prejaviť aj v našich skutkoch a životných postojoch.
       Apoštoli mali aj počas celej doby, ktorú strávili s Ježišom malú vieru. Iste vám je tiež známa udalosť z evanjelia, keď Ježiš bol na rozbúrenom mori a spal v loďke. Učeníci sa báli, či prežijú búrku. Aj v našich životoch máme búrku veľkonočnej viery. Upevňujme si svoju Veľkonočnú vieru veľkou dôverou a nádejou v Boha. Aj v ankete sme mohli postrehnúť, že pre ľudí je Kristus nádejou a radosťou. Budujme svoju Veľkonočnú vieru tak, že budeme častejšie otvárať Sväté Písmo, viac sa venovať modlitbe, viac sa venovať ľudom v konaní dobra.
      Na záver našej úvahy o hľadaní významu Veľkej noci môžeme skonštatovať, že Veľká noc je darom Krista pre nás, ktorý nám prináša večný život. Bratia a sestry, prežime počas veľkonočných dní radosť z toho, že Kristus zomrel za nás a za naše hriechy. Pozvime HO do nášho vnútra, aby riadil náš život. Lebo práve ON nás denne chce vyvádzať z otroctva hriechu a prinášať nám dar vykúpenia. Prajem všetkým Vám hlboké a duchom naplnené
27.03.2006 | Čítanosť(2066)
Pascha


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet