21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    I keby si bol pustovníkom, i keby si spával na zemi, i keby si jedol popol, neustále plakal, ale ak nepomáhaš svojmu blížnemu, nerobíš nič veľkého.

~sv. Ján Zlatoústy~

14.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1301 reakcie0
(Share 289 0)


Téma: Kresťan a kríž

Zamyslenie

      V istej mládežníckej piesni sa spieva: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený Kristom nesený z lásky krvou zmáčaný - za nás. Čo je kríž? Je kríž dnes potrebný? Prečo musím niesť kríž? Odpoveď na tieto a podobné otázky nájdeme v evanjeliu svätého Jána: „A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý kto v neho verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Až na kríži vyzdvihnutý Syn človeka je opravdivým účinným znamením záchrany, lebo je znamením prekypujúcej lásky.
      Kríž pre dnešného človeka je pojmom, ktorý nechce počuť. Človek sa bojí kríža. Ako má kresťan vo svojom živote správne vnímať kríž? Sv. Ján Mária Vianey nám dáva správny návod keď hovorí, že na ceste kríža je najťažší prvý krok. Strach pred krížom je náš najťažší kríž. Ľudia vo svete sú zúfali, ak majú kríže dobrí kresťania by mali byť zúfalí bez kríža. Majú žiť uprostred krížov ako ryba vo vode. Cez kríž sa prichádza do neba. To všetko raz pominie. Náš pán je náš vzor. Ježiš chce každého jedného z nás pozvať na cestu kríža slovami: Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ (Mt 16,24-25) Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Kríž to je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. Ježiš, tým že niesol kríž mi dal najväčší príklad lásky milujúceho nebeského Otca. Kríž je ťažký, mnohým je odporný, ale i dnes je kríž jediným prostriedkom spásy a záchrany. Kríž to je zriekanie seba. Kríž to je tá správna cesta k spáse. Svätý Filip Benicius, keď ležal na smrteľnej posteli. a okolostojacim povedal: „Podajte mi moju knihu“. Videli, že jeho oči boli upriamené na kríž, a tak mu podali kríž. Zomierajúci ho vrúcne pobozkal a potom im povedal: Toto je moja kniha, moja najdrahšia kniha. Do tejto knihy som často pozeral pre svoju útechu a osvietenie. Z nej chcem urobiť svoj testament, s ňou chcem ukončiť svoj život.“ Aj pred našimi očami a srdciami stojí táto drahá kniha - Ježišov kríž. V tejto knihe čítame aj to, že kríž prináša spásu i šťastie, pokoj a požehnanie. Že kríž je najkrajšia a najistejšia cesta do neba. Sú ľudia, ktorí prečítajú nejakú knihu a za chvíľu nevedia, čo čítali. Iní si jej obsah zapamätajú veľmi dlho. Ani my nezabudnime, čo sme dnes čítali z knihy Ježišovho kríža.

      Archív / Kartotéka
20.09.2005 | Čítanosť(2552)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1706)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(14753)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet