22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „I kvety zla sú kvety. Treba len vedieť objaviť ich hroznú krásu. A kus tej objaviteľskej sily spočíva v tom, že od začiatku vieme, že každý kvet raz odkvitne.”

~PAVOL STRAUSS ~

14.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť5104 reakcie0
(Share 677 0)


Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

Homília

AI:      Drahí rodičia a krstní rodičia! Dnes túžite, aby toto dieťa bolo pokrstené. Od dnešného dňa bude patriť nielen vám. ale aj Bohu i spoločenstvu Cirkvi. Stane sa Božím dieťaťom. Dieťa od vás rodičov bude dostávať príklad. Bude to dobrý alebo zlý?

KE:      V dnešnom evanjeliu sme počuli slová: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ ( Mt 3,17)

DI:      Tieto slová zazneli z neba počas krstu Ježiša Krista, ktorého krstil Ján Krstiteľ. S obrazom krstu sa stretávame už v Starom zákone. Nachádzame ho už v knihe Genezis. Stretávame sa tam s postavou Noema. Noe značí pokoj, alebo prinášajúci potechu, radosť. Noe bol veľmi spravodlivý a zbožný muž a snažil sa žiť podľa Božej vôle. V čase doby Noema mnohí z ľudí sa odvracali od Boha a Boh sa preto rozhodol pre potopu sveta. Boh však Noema zachránil cez koráb v ktorom prebýval počas potopy. Cirkev vidí v Noemovom korábe predobraz spásy prostredníctvom krstu. V korábe sa zachránili skrze vodu len niekoľkí, celkovo osem ľudí. Na konci potopy Noe vypúšťa holubicu. Holubicu, ktorú vypustil Noe sa vracia s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku, ktorá znamená, že zem je znova obývateľná. Keď Ježiš vystupuje po svojom krste z vody zostupuje na neho Duch Svätý v podobe holubice a zostáva s ním. Ježiš Kristus sa dobrovoľne podrobil krstu, ktorý bol určený hriešnikom, aby splnil slová: „Všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3,15) Ježišovo konanie je viditeľným prejavom toho, že sa zriekol seba samého. O tom nám hovorí aj apoštol Pavol v liste Filipanom týmito slovami:
       „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.“ ( Flp 2,6-7) (Por. Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV Trnava 1998 bod 1224 .)
      Krst je brána do nového života a kráľovstva. Je prvou sviatosťou Nového zákona. Kristus nám ho určil pre všetkých, aby mali večný život a spolu z evanjeliom ho zveril Cirkvi, keď apoštolom jasne určil poslanie slovami: „Choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Krst je predovšetkým sviatosťou viery, ktorou my ľudia osvietený milosťou Ducha svätého odpovedáme na Kristovo Evanjelium. Samotným vysluhovaním krstu sa včleňujeme do Cirkvi a sme vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu Svätom do kráľovstva kňažstva svätého ľudu. Krst je sviatostné puto jednoty medzi všetkými, čo sme ním poznačení. Po sviatosti krstu sa máme snažiť o to, aby sa v tomto dieťati šíril dar viery. (Por. Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, SSV Trnava, 1993 str.13-14.)

PAR:       Ako máme v dieťati šíriť dar viery? K tomu, aby dieťa malo dar viery ste potrební vy krstný rodičia. Už o krátku chvíľu bude toto dieťa pokrstené a bude sa volať dieťaťom Božím, ale pred týmto úkonom nasleduje vyznanie viery a zrieknutie sa zlého ducha. Vy krstní rodičia teraz vyznáte vieru na základe ktorého pokrstíme vaše dieťa. O niekoľko rokov keď vyrastie a prijme sviatosti bude sa o vieru usilovať samo.
      Teraz každý jeden z vás berie na seba veľmi vážnu úlohu, lebo vy budete prvým príkladom pre toto dieťa. Vy máte dávať dobrý príklad. Podľa vášho príkladu a praktizovaniu viery, bude rásť aj viera vášho dieťaťa. Ak budete dávať dobrý príklad aj dieťa bude podľa vás žiť príkladným životom. Ak vás uvidí, že žijete život podľa viery, že žijete v manželskej láske, úprimnosti, že sa spoločne modlíte, chodíte do kostola a pristupujete k sviatostiam, nebojte sa, určite to bude povzbudením pre neho a stane sa z neho dobrý človek a dobrý kresťan, ktorý sa nebude hanbiť vyznať svoju vieru v Boha a bude ju šíriť pred ľuďmi.

MY:      O tom ako môžeme vydávať príklad pre svoje dieťa od počiatku vašej kresťanskej výchovy nám ukazuje životný príbeh sv. Augustína. Jeho matka bola kresťanka, ktorá sa pomerne mladá vydala za pohanského muža. Celá rodina žila v pohanskom prostredí. Od mala sa im snažila vštepovať kresťanskú výchovu. Pokrstiť ich nedala, lebo brala ohľad na prostredie a otca. Myslela si, že keď deti dorastú sami sa rozhodnú a aj otec to lepšie príjme. Aj napriek tomu, že sa snažila zo všetkých síl - vplyv otca a pohanského prostredia bol veľmi veľký. Otec sa obrátil rok pred koncom života. Podľa príkladu manželky sa stal kresťanom a dal sa pokrstiť. Ostatné deti to urobili neskôr. No pre Augustína akoby už bolo neskoro. Prostredie pohanského starovekého sídliska ho už úplne pohltilo. Prešiel a zakúsil všetku biedu tohto prostredia. Klamstvá, pouličné bitky, krádeže boli na dennom poriadku. A keby boli už vtedy poznali drogy, ani tým by sa nebol vyhol. Potom uteká z domu proti vôli matky, na štúdia rečníctva. Všetko to čo sa doňho snažila vštepovať, zahlušilo prostredie. Jeho matka však nestráca nádej. Plných osemnásť rokov sa zaňho vytrvalo modlí a prináša obete. Denno- denne! Až pokým toto prvotné semeno zasiate doň za mala opäť neprebudil jeho veľký učiteľ a rečník sv. Ambróz. A tak tesne pred matkinou smrťou sa Augustín obrátil a dal sa pokrstiť. A tento človek po svojej smrti dostáva prívlastok svätý. A dodnes je neprekonateľným Cirkevným učiteľom. Znie to ako rozprávka. Nakoniec všetko dobre dopadlo. To však nebola žiadna rozprávka, ale jeden celkom konkrétny životný príbeh. A zdá, že život sa od staroveku veľmi nezmenil. Z uvedeného príkladu vidíme, ako je dôležité dávať dobrý príklad pre svoje dieťa. Snažte sa aj vy rodičia, krstní rodičia o tento príklad.

ADE:       Aby sme mohli dávať dobrý príklad pre toto dieťa poprosme Boha o pomoc v tejto modlitbe: Pane Ježišu Kriste odovzdávame do tvojho náručia toto dieťa, ktoré z lásky ti dávajú rodiča, lebo túžia aby bolo pokrstené v Ježišovi Kristovi. Daruj tomuto dieťaťu vieru, aby keď vyrastie dokázalo šíriť túto vieru do konca svojho života. Pomôž tiež rodičom pri ich úlohe aby vydávali dobrý príklad pre toto dieťa.
      Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(7677)
Téma: Krstný príhovor
20.06.2003 | Čítanosť(5368)
Téma: Krstný príhovor
20.06.2003 | Čítanosť(4357)
Téma: Krstný príhovor
01.07.2004 | Čítanosť(2042)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1432)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1338)
Téma: Krst
12.06.2003 | Čítanosť(2886)
Mt 3, 1-12
04.12.2004 | Čítanosť(2156)
Krst


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet