19.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Láska nežije len z náklonnosti, ale tiež z vlahy vernosti a začína tam, kde už priateľ nie je hodný lásky. Zodpovednosť je dokonca dôležitejšia než obyčajná sympatia k druhému. Milujúcemu je zverená, ako by mu bola požičaná.

~Werner Bergngruen ~

12.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť706 reakcie0
(Share 180 0)


Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Homília

AI:       Bratia a sestry! V našom živote môžeme postrehnúť dva typy našich zážitkov: radostné a smutné. Tieto zážitky potrebujeme preto, aby sme vedeli chápať ich podstatu. Na jednej strane radosť vie človeka formovať a zmeniť jeho zmýšľanie ako aj na druhej strane smútok dokáže meniť človek a jeho zmýšľanie.

KE:       Aj dnešné evanjelium - pašie nám ponúkajú zážitok - smútok, pri ktorom sa môžeme zamyslieť nad utrpením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista. V Evanjeliu sme mali možnosť postrehnúť aj situáciu ako Ježiš hovorí o utrpení: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v božom kráľovstve.“ (Lk 21,15-16)

DI:       Ježiš nám dnes týmito slovami chce povedať, že on túži po každom človekovi. On chce vykúpiť každého človeka svojím krížom. Robí to z nesmiernej lásky k nám. On túži po človekovi. Ježiš túži jesť s nami veľkonočného baránka.“ Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3,20) Človek dnešnej doby sa má zamyslieť nad svojím životom ako on koná. Ma si byť vedomí, že Ježiš išiel na kríž kvôli tomu, že človeka miloval. Kristus Vedel ako ľudia zmýšľajú: Najprv ho všetci vítali v Jeruzaleme: „Hosanna“ a potom ukrižuj. Aj Ježiš prežíval smútok, lebo ho mnohí nenávideli, vysmievali sa mu a chceli ho zabiť, čo sa im aj napokon podarilo. Ježiš nám chce ukázať najlepšiu učebnicu lásky. Ježiš je pre nás príkladom uponíženosti. Mali sme o tom možnosť počuť v dnešnom druhom čítaní z listu svätého apoštola Pavla Filipanom: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.“ ( Flp 2,6-7).

PAR:       Uvedomujem si brat sestra, čo pre mňa urobil Kristus? Dokázal by som sa ja obetovať pre svojho blížneho, tak ako Kristus? Každý z nás nesie tiež svoj kríž. Naša krížová cesta má spočívať v zodpovednom živote, prežívanom v duchu Ježišovho posolstva. Aj my často v našom živote pociťuje výsmech sveta, výsmech z toho, že dodržiavame prikázania, že veríme učeniu Cirkvi a pokladajú nás za naivných, keď chceme zlepšiť tento svet. K tomu sa pripájajú aj naše slabosti pády psychické a fyzické utrpenia. Dokážeme vždy všetko v našom živote prijať s pokorou ako Kristus? Máme to vždy prijať ako Božiu vôľu?

MY:       O tom nás môže presvedčiť aj tento pohľad do jednej rodiny, keď matka troch detí je pripútaná na lôžko. Všimnime si ako ona prežíva zážitok smútku. Dvaja chlapci chodia do základnej školy, dievčatko má iba dva roky. Táto chorá matka najprv z ničoho nič začala strácať hlas, potom dosálala úplnú paralýzu hrdla – stratila reč. Kúpili jej notes a pero, aby na papierik mohla písať, čo chcela povedať. Ale po čase jej ruka a ochrnula a už sa nemohla ani pohnúť, obrátiť. Ležala už ako mŕtvola a je to celkom mladá žena, ktorá má 31 rokov. Predstavte si, ako jej je pri srdci keď jej malá dcérka Žanetka chodí okolo nej a dáva jej stokrát za deň otázku: Mamička kedy vstaneš? Matka jej nevie odpovedať. Lekári vravia, že je to asi najväčšia bolesť matky, keď nedokáže dať odpoveď svojmu dieťaťu. A v tejto najväčšej bolesti matka nerozmýšľala tak ako istý pacient v jej dedine, ktorý v čakárni očného lekára vyhlásil“ Prichystal som si pre prípad revolver, keby sa nevydarila operácia, lebo na čo budem na svete bez oka? Prečo táto mladá matka nerozmýšľa ako ten pacient? či jej bolesť nie je taká veľká? Či je menšia ako strata jedného oka? Prečo si asi nepýta revolver? Prečo si nezúfa? Preto, lebo má v srdci Boha a trpí v intímnom spojení s ním a modli sa spolu s Ježišom: Otče nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Ty si pre mňa zomrel a ja to svoje utrpenie a bolesť obetujem za všetkých tých, ktorý ťa nenávidia a nemilujú. Daj, mi silu to dokázať “ Postrehli ste z tohto príbehu, ako ona vedela vnímať utrpenie vo svojom živote. Ona utrpenie prijala s pokorou.

ADE:       Pane ďakujem ti za to, že si pre mňa zomrel na kríži. Ďakujem ti za to, že môžem prežívať aj v mojom živote s tebou aj radostné a smutné chvíle. Prosím ťa, daj, aby som vždy dokázal všetko prijať s pokorou a láskou tak ako ty. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet