21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď vezmeme obraz a skúmame ho pri sviečke, ostrosť sa nám zdá dobrá a farby vhodne zvolené. Ak obraz vynesieme na slnečné svetlo, vystúpia na povrch všetky jeho nedostatky. Keď sa porovnávame s inými ľuďmi, zdá sa nám, že sme dobrí. Ak sa však porovnáme s Bohom, nie sme ničím.”

~FULTON SHEEN~

12.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1464 reakcie0
(Share 333 1)


Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

Homília

AI:       Bratia a sestry! Bratia a sestry! V JKS znie pieseň s výstižným názvom: Ach poďte kresťania pozdraviť kríž svätý na ktorom je Kristus bolestne rozpätý. Kriste na kríži kráľu najvyšší zmiluj sa nad nami pre päť svätých rán milosť udeľ nám a odpusť nám viny. Aj dnešné obrady veľkého piatku nás chcú priviesť ku krížu Ježiša Krista.

KE:       O kríži nám chcelo upútať aj dnešné evanjelium- pašie slovami: „Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané:“ Ježiš Nazaretský židovský kráľ.“ (Jn 13,1)

DI:       O kríži môžeme nájsť už zmienku v Starom zákone v knihe Numeri, ktorá nám opisuje udalosť, keď starozákonný ľud zhrešil voči Pánovi a Pán na nich dopustil ohnivé hady. Vtedy prichádzajú k Mojžišovi a prosia ho o pomoc, aby sa modlil k Bohu. Boh mu povedal aby postavil medeného hada ako znamenie. Keď sa pohryzený na neho zahľadel tak ozdravil. Slová o hadovi sa vzťahujú na Ježiša. Ježiš videl v onom hadovi predobraz svojej smrti na kríži. Až na kríži vyzdvihnutý Syn človeka je opravdivým účinným znamením záchrany, lebo je znamením prekypujúcej lásky. Na to sa tiež vzťahujú slová v evanjeliu podľa Jána slovami: Sám o svojej smrti povedal: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12, 32). Ježiš Kristus od dnešného človeka vyžaduje kríž. Avšak človek tento pojem nechce veľmi vnímať vo svojom živote, lebo sám sa bojí kríža. Ako má kresťan vo svojom živote správne vnímať kríž? Sv. Ján Mária Vianey nám dáva správny návod keď hovorí, že na ceste kríža je najťažší prvý krok. Strach pred krížom je náš najťažší kríž. Ľudia vo svete sú zúfali, ak majú kríže dobrí kresťania by mali byť zúfalí bez kríža. Majú žiť uprostred krížov ako ryba vo vode. Cez kríž sa prichádza do neba. To všetko raz pominie. Náš pán je náš vzor. Ježiš chce každého jedného z nás pozvať na cestu kríža slovami: Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“(Mt 16,24-25) Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Kríž to je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. (Wilhelm Hünermann: AJ DIABOL NAD NÍM KAPITULOVAL s. 345- 346 .)

Možno len Pán Boh vie, koľkokrát sme pozerali v živote na Kristov kríž, aby sme žili z jeho obety. Koľkokrát práve modlitba pred krížom nám dala silu povstať a ísť v živote ďalej. Koľkokrát to bol práve kríž, ktorý nás zachránil od nejakej tragédie. Ale nielen to. Kristov kríž nás naučil, alebo stále učí, že aj náš život bude mať zmysel len vtedy, keď sa budeme obetovať pre druhých. Keď aj z nášho života budú mať iní úžitok. Veď každý, kto sa raz stretne s Ježišom ukrižovaným, skôr či neskôr pochopí, že na zemi vyhráva len ten, kto sa vie obetovať za iných.

PAR:       Uvedomujem si bratia a sestry čo to pre mňa osobne znamená kríž? Dokážem aj prijať ten svoj každodenný kríž. Práve vtedy keď si myslíme, že v kríži nie je s nami Boh tak sme omyle. Vtedy on stojí pri nás a dáva nám noho síl aby sme ho dokázali zvládnuť. Každým krížom v našom živote nám Boh ukazuje svoju lásku. Možno iste poznáme myšlienku: Koho Pán Boh miluje toho krížom navštevuje. Ďakujme dnes Boh za ten môj kríž a prosme za to aby sme ho dokázali niesť a vo chvíľach utrpenia

MY:       O tom, že naozaj sa dá spoznať jedine cez kríž nám môže dosvedčiť aj tento prípad ťažko chorého pacienta známeho vedca Čsl. Akadémie vied, dr. Jiřího Mrázka. V auguste roku 1978, keď mal 55 rokov, ho operovali v nemocnici v Prahe na Vinohradoch. Potom ho navštevovali mnohí priatelia, ktorí ho mali radi. Jeden mu odporúčal uzdravovateľa, ktorý lieči magnetizmom , druhý mu vysypal náruč rozličných čajov, tretí mu ponúkal zázračného uzdravovateľa, ktorý lieči hypnózou. Ale hlboko veriaci pacient, ktorý vedel, že má nevyliečiteľnú rakovinu, odmietol ponuky svojich priateľov a prijal iba ponuku najlepšieho priateľa Ježiša Krista. K nemu sa vo svojej chorobe obracal takto:“ Pane Ježišu , tvoja krížová cesta sa smrťou na kríži neskončila, ale má svoje pokračovanie v nebeskej sláve. A to mi je zárukou, že i moja krížová cesta, keď ju trpím zjednotený s tebou sa smrťou neskončí ale vyústi do večného života“ A hľa v takomto vrúcnom zjednotení s ukrižovaným Ježišom sa jeho bolestné utrpenie, ktoré trvalo celé tri mesiace, stalo ľahkým ba priam radostným. Povedal to svojej manželke deň pred smrťou. Ona sa ho totiž opýtala: Jirko, povedz mi našiel vy vo svojich bolestiach dakedy aj trochu radosti a krásy? On jej povedal: Áno našil som vo svojom utrpení toľkú radosť a krásu , ako v ničom inom na svete. (VRABLEC J. A ŠURÁB M.: Hlásaj slovo, homílie na rok B. Vydavateľstvo Michala Vašku 2000, str. 87-88)

Bratia a sestry nešokuje vás táto odpoveď? V tejto odpovedi máme vysvetlenie prečo počas celej choroby lekárom prikazoval: prosím nedávajte mi nikdy morfium. Chcem prežívať aj najkrutejšie bolesti bez morfia! Vidíte bratia a sestry, ako sa utrpenie kríž dá znášať ľahšie spolu s ukrižovaným Ježišom:

ADE:       Bratia a sestry, nevieme, kto z nás tu prítomných sa prvý ocitne v ťažkom utrpení, či ja alebo niekto z vás. Ale všetci dnes uverme, že s Ježišom ukrižovaným budeme ľahšie znášať akékoľvek utrpenie. Dnes za to Pánu Ježišovi poďakujme a na znak vďaky jeho svätý kríž s láskou pobozkajme. Amen.

      Inšpirácie: Jn 13. 1-20
20.09.2005 | Čítanosť(2552)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1706)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(14753)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža
12.06.2003 | Čítanosť(2542)
Jn 3, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2523)
Jn 3, 22-36


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet