11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V prvom rade je treba príčinu zlého výchovného stavu hľadať v rodičoch. Mnohí rodičia zabudli na svoju veľkú autoritu, ktorú im dal Boh. Zabudli na to, že oni sú jeho zástupcami pri výchove detí. Lenže mnohí rodičia zabudli na túto autoritu. Túto svoju, Bohom zverenú autoritu, sami odhadzujú a šliapu.

~Pius XI. ~

12.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1511 reakcie0
(Share 289 3)


Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

Homília

AI:       Bratia a sestry! Čo pre každého jedného z nás znamená slovo láska? Láska je najdôležitejšia v našom živote. Každý človek túži po láske - chce milovať a byť milovaný. Láska je veľké slovo. nedá sa vyjadriť, koľko pravdy a dobra sa v nej skrýva. Nikto dnes nepopiera, že láska jestvuje. Ale aká je tá naša láska? Chápem pravý význam lásky?

KE:       O pravom pojme lásky nás chce pobádať aj dnešné evanjelium slovami:
Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo bili na svete miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13,1)

DI:       Ježiš miluje každého jedného z nás. Aj od náš vyžaduje lásku: „ Dal som Vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,15) Keď sa pozrieme na dnešný svet môžeme postrehnúť, že slovo láska sa akoby vytrácalo z nášho každodenného života. Toto môžeme vidieť tak, že vlastné deti dokážu dať rodičov do domova dôchodcov, lebo sa nechcú o nich starať a prejaviť im úctu. Každý človek má budovať na láske. Kde je láska tam je radosť a pokoj. Lásku potrebuje dnešný svet. Lebo bez lásky sa nemôže zmeniť a premeniť zmýšľanie ľudí. Boh nám poskytuje aj pramene kde môžeme budovať svoju lásku. Sú to sviatosti. Ježiš pri poslednej večeri odovzdal cirkvi dva veľké dary z lásky: Eucharistia a sviatosť kňazstva. O predobraze Eucharistie nájdeme aj zmienky už v starom zákone: Strom života v raji, obeta Abraháma a Melchizedecha, Manna na púšti, predkladané chleby v chráme, rôzne obety SZ (Porov.: FRANKOVSKÝ, A., NÁUKA O JEDNOTLIVÝCH SVIATOSTIACH. KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA, Spišské Podhradie 1992, s. 23.), zvlášť veľkonočný baránok o ktorom sme počuli v dnešnom prvom čítaní z knihy Exodus. Sviatok Paschy bol starodávnym pastierskym sviatkom. V Izraeli sa slávil spolu so sviatkom nekvasených chlebov ako spomienka na odchod z Egypta. O ustanovení Eucharistie sa nám hovorilo dnes druhé čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom: „Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ (1 Kor 11,24-26) Pri tejto večeri Ježiš splnil veľké predobrazy a prisľúbenia SZ. Paschálnej večeri dal nový a definitívny zmysel a obsah. On sám je Pánovým služobníkom, ktorý obetoval svoj život na zmierenie pre mnohých; on je ten obetovaný baránok, čo svojou krovu zakladá zákon. Účasť na tejto večeri znamená spoločenstvo s ním v jeho smrti a oslávení; znamená aj spoločenstvo so všetkými, čo jedia z tohoto chleba. Ježiš nás povzbudzuje slovami k častej účasti na Eucharistii slovami: „Kto je moje telo a pije moju krv ma v sebe večný život a ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6,54). Aby sa mohli tieto slová naplniť , chcel mať Ježiš kňazov, ktorých sviatostná moc bude spôsobovať zázrak premenia chleba a vína na jeho telo a Krv. O tom sa môžeme dočítať v Skutkoch apoštolských, že sa kresťania po zoslaní Ducha Svätého schádzali na lámaní chleba a na modlitbách. lámanie chleba označovalo slávenie Eucharistie, sv. omše. Sprítomňovanie si Kristovej obety a prijímanie jeho tela spôsobovalo, že kresťania s láskou chválili Boha, mali sa navzájom radi a boli ochotný za Krista obetovať aj svoj život.

PAR:       Bratia a sestry! Uvedomujem si, čo pre mňa osobne znamená Eucharistia. V nej sa nám sám sprítomňuje a dáva Kristus. Svätá omša nie je len udalosť poslednej večere, ale ona sa koná na každej jednej svätej omši. Tam je stále prítomný Kristus. Ako ja prijímam Eucharistiu? Uvedomujem si, že toto je najväčší dar, ktorý mi mohol zanechať Ježiš pretože ma miloval až do krajnosti. Dokážem aj ja milovať do krajnosti tak ako Kristus.?

MY:       O tom nás môže presvedčiť aj tento pohľad do jednej rodiny, keď matka troch detí je pripútaná na lôžko. Všimnime si ako ona sa dokázala obetovať. Dvaja chlapci chodia do základnej školy, dievčatko má iba dva roky. Táto chorá matka najprv z ničoho nič začala strácať hlas, potom dosálala úplnú paralýzu hrdla – stratila reč. Kúpili jej notes a pero, aby na papierik mohla písať, čo chcela povedať. Ale po čase jej ruka a ochrnula a už sa nemohla ani pohnúť, obrátiť. Ležala už ako mŕtvola a je to celkom mladá žena, ktorá má 31 rokov. Predstavte si, ako jej je pri srdci keď jej malá dcérka Žanetka chodí okolo nej a dáva jej stokrát za deň otázku: Mamička kedy vstaneš? Matka jej nevie odpovedať. Lekári vravia, že je to asi najväčšia bolesť matky, keď nedokáže dať odpoveď svojmu dieťaťu. A v tejto najväčšej bolesti matka nerozmýšľala tak ako istý pacient v jej dedine, ktorý v čakárni očného lekára vyhlásil“ Prichystal som si pre prípad revolver, keby sa nevydarila operácia, lebo na čo budem na svete bez oka? Prečo táto mladá matka nerozmýšľa ako ten pacient? či jej bolesť nie je taká veľká? Či je menšia ako strata jedného oka? Prečo si asi nepýta revolver? Prečo si nezúfa? Preto, lebo má v srdci Boha a trpí v intímnom spojení s ním a modli sa spolu s Ježišom: Otče ja ťa veľmi milujem a ja viem, že aj ty mňa miluješ. Ty si pre mňa zomrel a ja to svoje utrpenie a bolesť obetujem za všetkých tých, ktorý ťa nenávidia a nemilujú. Daj, mi silu to dokázať “ Postrehli ste z tohto príbehu, ako ona vedela vnímať utrpenie vo svojom živote. Ona utrpenie prijala s pokorou.

ADE:       Pane ďakujem ti za to, že si pre mňa zomrel na kríži. Ďakujem ti za to, že ma nesmierne miluješ a daroval si nám Eucharistiu ako zálohu večného života.. Prosím ťa, daj, aby sme vždy dokázali všetko prijať s pokorou a láskou tak ako ty. Amen.

      Inšpirácie: Jn 13. 1-20
13.03.2007 | Čítanosť(5448)
Téma: Prvé sväté prijímanie
20.06.2003 | Čítanosť(3772)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
20.04.2004 | Čítanosť(2749)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2200)
Téma: Eucharistia
12.06.2003 | Čítanosť(2307)
Jn 13, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2066)
Jn 13, 21-30
12.06.2003 | Čítanosť(1842)
Jn 13, 31-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet