23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Bol som vychovaný k uspokojivej a požehnanej chudobe, ktorá je nenáročná, chráni rozkvet nejvznešenejších cností a pripravuje na životné ideály.”

~Ján XXIII.~

12.03.2005 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť806 reakcie0
(Share 228 0)


Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

Homília

AI:       Bratia a sestry! Vieme, čo je to smrť? Uvedomujeme si to, že každý z nás bude musieť odísť z tohto sveta? Smrť spôsobuje len prechod zo smrti do večnosti. Aj dnes moderná veda sa snaží človeku predĺžiť pozemský život. Ona myslí, že to dokáže, ale žiaľ nie je to možné. Boh je Pán života a smrti. Keď si všimnime, noviny časopisy snažia sa vždy priniesť občas aktuálne rozhovory a s významnými osobnosťami. V týchto jednotlivých rozhovoroch sa hľadá ich myšlienkový svet na ich rôzne názory a pohľady. Mnohá z nás túžia sa aj stretnúť s takýmito osobnosťami, ktoré i ch možno povzbudia a potešia.

KE:       Aj dnešné evanjelium na ponúka akési stretnutie s významnou osobnosťou, ktorá nám sprostredkúva myšlienkový svet, ktorý môžeme nazvať večný život vzkriesenie. Veď sám hovorí: „Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ (Jn 11,20-27)

DI:       Ježiš týmito slovami prišiel Marte ponúknuť prísľub vzkriesenia každej ľudskej bytosti, ktorá uverí a bude mať v neho dôveru. Tak ako Ježiš plakal nad Lazárovým hrobom, tak plače nad všetkými, ktorí si buď neuvedomujú alebo nie sú ochotný uveriť vo večný život, ktorý Ježiš ponúka. Ježiš chce a túži ponúknuť večný život každému človekovi, ale častokrát človek tento dar neprijíma. Marta. vyčíta Ježišovi, že prišiel neskoro. Ježiš ju však uisťuje, že on vstane. Ježiš ju svojimi slovami priviedol k tomu, aby uverila vo večný život. Ježiš, preto vzkriesil Lazára, aby uverili v neho aj tí, ktorí tam boli prítomní. Toto vzkriesenie Lazára je posledným a najväčším zo všetkých Ježišových znamení. Tvárou v tvár mŕtvemu Lazárovi a svojej smrti hovorí: “Ja som vzkriesenie a život a život.“ (Jn 11,25) Vzkriesenie a život nie sú teda, ako sa domnievali Marta a farizeji vzdialenou beznádejou, ale blízkou nádejou: vzkriesenie je tu “Ja som to“ hovorí Ježiš Marte. Ježiš nám dnes chce darovať a prisľúbiť večný život. Ježiš každému dáva nádej. Aby človek mohol dosiahnuť večný život a byť vzkriesení musí sa snažiť počas svojho pozemského života o pravé hodnoty. Jedinou hodnotou, ktorá nám prekáža dosiahnuť večný život je častokrát hriech.

Hriech nás odlučuje od Krista. Hriech nás odlučuje od večného života. Snažme tu na zemi nekompromisne bojovať proti hriechu. Počas tohto života máme možnosť zmeniť svoje zmýšľanie a bojovať o večný život. O tom, že to máme robiť nás chce povzbudiť aj apoštol Pavol v dnešnom druhom čítaní slovami: „Bratia tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ (Porov.: Rim 8,8-11) Pavol tu pod telesným životom a pod zmýšľaním myslí na hriech, ktorý spôsobuje smrť odlúčenie sa od Boha. Pod pojmom „Zmýšľanie podľa Ducha“ tu uvažuje nad životom s Bohom. Kresťan, aby dosiahol večný život sa má snažiť žiť duchovne a nie telesne. Keď v kresťanovi je prítomný Boží Duch – Ježiš Kristus oživí nás. Neodmietajme večný život. Človek má túžiť po večnom živote.

PAR:       Bratia a sestry! Túžim po večnom živote? Ako ja bojujem z hriechom? Uvedomujem si, že hriech ohrozuje moju večnosť? Ježiš povedal Marte: „Ja som vzkriesenie a život a život...Veríš tomu? (Jn 11,25 n) Ježiš sa chce opýtať každého z nás: Veríš tomu? Veríš, že Kristus premohol smrť? Veríš, že môžem priniesť slobodu tam, kde sídli hriech? Nádej tam, kde vládne zúfalstvo? Svetlo tam, kde vládne temnota? Ak naozaj veríme potom môžeme Ježišovi zveriť každú oblasť nášho života, či je už zranená, zúfala, hriešna. Ježiš má moc vzkriesiť a oživiť aj to, čo sa zdá byť mŕtve a rozpadnuté. Aj v tých najbeznádejnejších situáciách môže Kristovo svetlo preniknúť tmu a priniesť oslobodenie. Ježiš len žiada, aby sme spolu povedali s Martou: Áno Pane, uverila som, že ty si mesiáš Syn Boží. Ježiš od nás žiada, aby sme vyšli zo svojich hrobov, vyznali svoj hriech a poprosili Ježiša, aby nás očistil a pozdvihol k Otcovi.

MY:       O tom, že to Kristus môže zmeniť nás môže presvedčiť aj prípad amerického lekára Maurica Rawlinga, odborníka na srdcové choroby, ktorý je členom viacerých vedeckých spoločností. V marci 1978 vydal knihu s názvom Pred bránou smrti v ktorej opisuje ako sa dostal k viere vo večný život. Píše:“ Oživoval istého pacienta ktorý mu ustavične volal: „Som v pekle“. Pritom pacientova tvár prezrádzala strach, zrenice sa mu rozšírili, potil sa a triasol na celom tele. Lekár si najprv nevšímal jeho volanie, pretože bol navyknutý na také scény, ale potom ho napomenul: „neobťažuje ma s tvojím peklom!“

Ja mám vážnejšiu starosť: Umiestniť ti srdcový prístroj. A pracoval na záchrane jeho života. Pacient mu dva tri razy upadol do bezvedomia a do stavu klinickej smrti. Srdce mu prestalo biť a prestal dýchať. Ale zakaždým, keď mu srdce začalo biť a začal dýchať, volal , volal: „Som v pekle.“ Tento pacient sa zdal lekárovi inakší ako ostatní. To neboli scény, lebo bol veľmi vážny. A keď napokon prišiel k sebe zvolal:“ Modlite sa za mňa!“ Lekár mu povedal:“ Ja nie som kňaz, ja som lekár. Modliť sa, to mi ide na nervy.“ Ale pacient ho ešte raz prosil:“ Modlite sa za mňa“ Lekár píše, že nevedel veľa o modlitbe. Ale pretože to bola prosba umierajúceho človeka, tak mi diktoval asi takéto slova:“ Pane Ježišu, prosím ťa zachráň ma od pekla. Odpusť mi hriechy. Ak umriem, chcem ísť do neba. Ak zostanem nažive, budem ti vždy verný.“ Stav pacienta sa zlepšil. Odviezli ho na nemocničné lôžko. Lekár sa odobral domov otrasený týmto zážitkom. Bola to preňho požehnaná chvíľa. Začal premýšľať, že po smrti musí predsa niečo byť. A keď prišiel domov, sfúkol prach z biblie. Otvoril ju a hľadal v nej odpoveď. Čítal ju vytrvalo každý deň. Čítal tam aj udalosť o vzkriesení Lazára. A Božie slovo ho napokon premenilo. Píše o sebe takto:“ Teraz som istý, že jestvuje život po smrti. A každý deň ďakujem Bohu za poznanie posmrtného života a prosím ho, aby mi dal silu vyhýbať sa hriechu a vďačne mu venujem ostatok svojho života v pevnej nádeji na večný život. (Porov. Hľadali úprimne, s. 264- 270.) Z uvedeného príbehu môžeme spolu skonštatovať, že Boh sa mu dal spoznať, aby v neho uveril. Ježiš tak ako jemu aj nám chce povedať: Keď zomrieme neprestaneme existovať. Smrťou sa nekončí naše jestvovanie. Smrť nám odníme život, iba nám ho premení. Smrť bude novým prechodom do nového života.

ADE:       Bratia a sestry! Povzbuďme sa nádejou, že keď máme v srdci Krista máme večný život. Bojujme proti hriechu a prosme Ježiša v modlitbe: Ježišu chválim ťa, že si obnovil, čo bolo vo mne mŕtve a priviedol si ma k životu. Áno Pane veríme v teba. Chcem vstať s tebou a znenávidieť hriech. Daj mi dnes, zajtra, spoznať svoju tvár. Amen.

      Inšpirácie: Jn 11, 1-44
12.06.2003 | Čítanosť(2147)
Jn 11, 45-57
12.06.2003 | Čítanosť(1946)
Jn 11, 1-44


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet